สกาวชื่อผู้หญิง

        สกาวชื่อผู้หญิง  มีดังนี้  อาทิเช่น  

สกาว  (  Sakao  )  แปลว่า  ขาว  ,  สะอาด  

สกาวกุล  (  Sakaokul  )  แปลว่า  เชื้อสายสะอาด  ,  เชื้อสายขาว  

สกาวพันธุ์  (  Sakaopan  )  แปลว่า  เชื้อสายสะอาด  ,  เชื้อสายขาว  

สกาวลดา  (  Sakaolada  )  แปลว่า  เชื้อสายสะอาด  ,  เชื้อสายขาว  

สกาววัลยา  (  Sakaowanlaya  )  แปลว่า  เชื้อสายสะอาด  ,  เครือเถาสะอาด  

สกาววัลย์  (  Sakaowan  ,  Sakaowal  )  แปลว่า  เชื้อสายสะอาด  ,  เครือเถาสะอาด  

สกาววัลลี  (  Sakaowanlee  )  แปลว่า  เชื้อสายสะอาด  ,  เชื้อสายขาว  

สกาวชามา  (  Sakaochama  )  แปลว่า  ลูกหญิงสะอาด  ,  เชื้อสายขาว  

สกาวดนยา  (  Sakaodanaya  )  แปลว่า  ลูกหญิงสะอาด  ,  เชื้อสายสายขาว  

สกาวดนุชา  (  Sakaodanucha  )  แปลว่า  ลูกหญิงสะอาด  ,  ลูกหญิงขาว  

สกาวธิดา  (  Sakaotida  )  แปลว่า  ลูกหญิงสะอาด  ,  ลูกหญิงขาว  

สกาวกนิษฐ์  (  Sakaokanis  )  แปลว่า  น้องสะอาด  ,  น้องขาว  

สกาวกนิฏฐ์  (  Sakaokanit  )  แปลว่า  น้องสะอาด  ,  น้องขาว  

สกาวกนิฎฐ์  (  Sakaokanid  )  แปลว่า  น้องสะอาด  ,  น้องขาว  

สกาวขนิษฐ์  (  Sakaokhanis  )  แปลว่า  น้องสะอาด  ,  น้องขาว  

สกาวขนิฏฐ์  (  Sakaokhanit  )  แปลว่า  น้องสะอาด  ,  น้องขาว  

สกาวขนิฎฐ์  (  Sakaokhanid  )  แปลว่า  น้องขาว  ,  น้องสะอาด  

สกาวกนา  (  Sakaokana  )  แปลว่า  เด็กหญิงสะอาด  ,  เด็กหญิงขาว  

สกาวกัญญา  (  Sakaokanya  )  แปลว่า  นางผู้สะอาด  

สกาวกันยา  (  Sakaokanya  )  แปลว่า  นางผู้สะอาด  

สกาวกัลยา  (  Sakaokanlaya  )  แปลว่า  นางผู้สะอาด  

สกาวนรี  (  Sakaonaree  )  แปลว่า  นางผู้สะอาด  

สกาวนารี  (  Sakaonaree  )  แปลว่า  นางผู้สะอาด  

สกาวนาฏ  (  Sakaonat  )  แปลว่า  นางผู้สะอาด  

สกาวสินี  (  Sakaosinee  )  แปลว่า  นางผู้สะอาด  

สกาวสุดา  (  Sakaosuda  )  แปลว่า  นางผู้สะอาด  

สกาวอร  (  Sakaoorn  )  แปลว่า  นางผู้สะอาด  

สกาวอนงค์  (  Sakaoanong  )  แปลว่า  นางผู้สะอาด  

สกาวอัปสร  (  Sakaoapsorn  )  แปลว่า  นางฟ้าผู้สะอาด  

สกาวทิพย์  (  Sakaothip  ,  Sakaotip  )  แปลว่า  สะอาดเป็นของเทวดา  

สกาวพิมล  (  Sakaopimol  )  แปลว่า  งามสะอาด  

สกาววิมล  (  Sakaowimol  )  แปลว่า  งามสะอาด  

สกาวภัทร์  (  Sakaopat  )  แปลว่า  งามสะอาด  ,  สะอาดน่ารัก  

สกาวพรรณ  (  Sakaopan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามสะอาด  

สกาววรรณ  (  Sakaowan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามสะอาด  

สกาวเพ็ญ  (  Sakaopen  )  แปลว่า  ผู้เต็มไปด้วยความสะอาด  

สกาวภัสร์  (  Sakaopas  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่าง  

สกาวรุจิรา  (  Sakaorujira  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่าง  ,  ผู้รุ่งเรือง  

อาภาสกาว  (  Arpasakao  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่าง  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " เพียง "

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า วิ