ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า พัชรี

    ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า พัชรี  มีดังนี้  อาทิเช่น  

พัชรี  (  Patcharee  )  แปลว่า  เพชร  

พัชรีกุล  (  Patchareekul  )  แปลว่า  เชื้อสายเพชร  

พัชรีพันธุ์  (  Patchareepan  )  แปลว่า  เชื้อสายเพชร  

พัชรีวัลย์  (  Patchareewan  ,  Patchareewal  )  แปลว่า  เชื้อสายเพชร  , เครือเถาเพชร  

เครือพัชรี  (  Kruapatcharee  )  แปลว่า  เชื้อสายเพชร  

ลดาพัชรี  (  Ladapatcharee  )  แปลว่า  เชื้อสายเพชร  

ดุจพัชรี  (  Dujpatcharee  )  แปลว่า  เหมือนเพชร  

เพียงพัชรี  (  Piangpatcharee  )  แปลว่า  เหมือนเพชร  

พิมพ์พัชรี  (  Pimpatcharee  )  แปลว่า  รูปเพชร  ,  แบบเพชร  

ปานพัชรี  (  Panpatcharee  )  แปลว่า  เหมือนเพชร  

ชามาพัชรี  (  Chamapatcharee  )  แปลว่า  ลูกหญิงเพชร  

ธิดาพัชรี  (  Tidapatcharee  )  แปลว่า  ลูกหญิงเพชร  

ขจีพัชรี  (  Khajeepatcharee  )  แปลว่า  เพชรงาม  

จารุพัชรี  (  Jarupatcharee  )  แปลว่า  เพชรงาม  

จิตราพัชรี  (  Jittrapatcharee  )  แปลว่า  เพชรงดงาม  

ประไพพัชรี  (  Prapaipatcharee  )  แปลว่า  เพชรงาม  

พิมลพัชรี  (  Pimolpatcharee  )  แปลว่า  เพชรงาม  

พิไลพัชรี  (  Pilaipatcharee  )  แปลว่า  เพชรงาม  

วิมลพัชรี  (  Wimolpatcharee  )  แปลว่า  เพชรงาม  

วิไลพัชรี  (  Wilaipatcharee  )  แปลว่า  เพชรงาม  

ลาวัณย์พัชรี  (  Lawanpatcharee  )  แปลว่า  เพชรงาม    

โศภิตพัชรี  (  Sopitpatcharee  )  แปลว่า  เพชรงาม  

โศภิษฐ์พัชรี  (  Sopispatcharee  )  แปลว่า  เพชรงามยิ่ง  

โศภาพัชรี  (  Sopapatcharee  )  แปลว่า  เพชรงาม  

โสภาพัชรี  (  Sopapatcharee  )  แปลว่า  เพชรงาม  

สุพัชรี  (  Supatcharee  )  แปลว่า  เพชรงาม  

สุวพัชรี  (  Suwapatcharee  )  แปลว่า  เพชรงาม  

พัชรีพรรณ  (  Patchareepan  )  แปลว่า  เพชรแห่งความงาม  

พัชรีวรรณ  (  Patchareewan  )  แปลว่า  เพชรแห่งความงาม  

ศุภพัชรี  (  Supapatcharee  )  แปลว่า  เพชรแห่งความงาม

ศิริพัชรี  (  Siripatcharee  )  แปลว่า  เพชรแห่งความงาม  

สิริพัชรี  (  Siripatcharee  )  แปลว่า  เพชรแห่งความงาม  

สกาวพัชรี  (  Sakaopatcharee  )  แปลว่า  เพชรสะอาด  ,  เพชรขาว  

พิสุทธิพัชร์  (  Pisuttipat ,  Pisuttipach  )  แปลว่า  เพชรงาม  

วิสุทธิพัชร์  (  Wisuttipat, , Wisuttipach    )  แปลว่า  เพชรงาม  

ประภาพัชรี  (  Prapapatcharee  )  แปลว่า  แสงเพชร  

รุจิพัชรี  (  Rujipatcharee  )  แปลว่า  แสงเพชร  

อาภาพัชรี  (  Arpapatcharee  )  แปลว่า  แสงเพชร   

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พนา

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่มีคำว่า ธาร

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ