ภัสราชื่อผู้หญิง

       ภัสรา หรือ ภัสร์ ชื่อผู้หญิง  มีดังนี้  อาทิเช่น  

ภัสรา  แปลว่า  แสงสว่าง  ,  รัศมี  

ภัสรากุล  (  Passarakul  ,  Patsarakul  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีแสงสว่าง  

ภัสราพันธุ์  (  Passarapan  )  แปลว่า   เชื้อสายผู้มีแสงสว่าง  

ภัสราวัลย์  (  Passarawal  ,  Passarawan  )  แปลว่า  เครือเถาผู้มีแสงสว่าง  ,  เชื้อสายผู้มีแสงสว่าง  

ภัสราวัลลี  (  Passarawanlee  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีแสงสว่าง  

เครือภัสรา  (  Kruapassara  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีแสงสว่าง  

เครือภัสร์  (  Kruapas  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีแสงสว่าง  

วัลยาภัสร์  (  Wanlayapas  )  แปลว่า  เครือเถาผู้มีแสงสว่าง  

ลดาภัสร์  (  Ladapas  )  แปลว่า  เครือเถาผู้มีแสงสว่าง  

กนิษฐ์ภัสรา  (  Kanispatsara  )  แปลว่า  น้องผู้มีแสงสว่าง  

กนิฏฐ์ภัสรา  (  Kanitpatsara  )  แปลว่า  น้องผู้มีแสงสว่าง  

กนิฎฐ์ภัสรา  (  Kanidpatsara  )  แปลว่า  น้องผู้มีแสงสว่าง  

ขนิษฐ์ภัสรา  (  Khanispatsara  )  แปลว่า  น้องผู้มีแสงสว่าง  

ขนิฏฐ์ภัสรา  (  Khanitpatsara  )  แปลว่า  น้องผู้มีแสงสว่าง  

ขนิฎฐ์ภัสรา  (  Khanidpatsara  )  แปลว่า  น้องผู้มีแสงสว่าง  

ชามาภัสร์  (  Chamapas  ,  Chamapat  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้มีแสงสว่าง  

ดนยาภัสร์  (  Danayapas  ,  Danayapat  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้มีแสงสว่าง  

ดนุชาภัสร์  (  Danuchapas  ,  Danuchapat  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้มีแสงสว่าง  

ธิดาภัสร์  (  Tidapas  ,  Tidapat  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้มีแสงสว่าง 

กนาภัสร์  (  Kanapas  ,  Kanapat  )  แปลว่า  เด็กหญิงผู้มีแสงสว่าง  

กัญญาภัสร์  (  Kanyapat  ,  Kanyapas  )  แปลว่า  นางผู้มีแสงสว่าง  

กันยาภัสร์  (  Kanyapat  ,  Kanyapas  )  แปลว่า  นางผู้มีแสงสว่าง  

กัลยาภัสร์  (  Kanlayapas  ,  Kanlayapat  )  แปลว่า  นางผู้มีแสงสว่าง  

ภัสรานรี  (  Patsaranaree  )  แปลว่า  นางผู้มีแสงสว่าง  

ภัสรานารี  (  Patsaranaree  )  แปลว่า  นางผู้มีแสงสว่าง  

ภัสรานุช  (  Patsaranuch  )  แปลว่า  น้องผู้มีแสงสว่าง  

ภัสรานาฏ  (  Patsaranat  )  แปลว่า  นางผู้มีแสงสว่าง  

ภัสราสินี  (  Patsarasinee  )  แปลว่า  นางผู้มีแสงสว่าง  

ภัสราสุดา  (  Patsarasuda  )  แปลว่า  นางผู้มีแสงสว่าง  

ภัสราอร  (  Patsaraorn  )  แปลว่า  นางผู้มีแสงสว่าง  

ทิชาภัสร์  (  Tichapas  ,  Tichapat  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่าง  

ญาดาภัสร์  (  Yadapas  ,  Yadapat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีแสงสว่าง  

ญาตาภัสร์  (  Yatapas  ,  Yatapat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีแสงสว่าง  

ณัฏฐาภัสร์  (  Nattapas  ,  Nattapat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีสว่าง   

ภัสราณัฐ  (  Patsaranat  ,  Passaranat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีแสงสว่าง  

ภัสราณัฏฐ์  (  Passaranat  ,  Patsaranat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีแสงสว่าง  

พิชญาภัสร์  (  Pitchayapas  ,  Pitchayapat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีแสงสว่าง  

ดนุภัสรา  (  Danupatsara  ,  Danupassara  )  แปลว่า  ฉันผู้มีแสงสว่าง  

ดนุภัสร์  (  Danupas  ,  Danupat  )  แปลว่า  ฉันผู้มีแสงสว่าง  

ฐิติภัสรา  (  Thitipatsara  , Thitipassara  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่างดำรงอยู่  

ธิติภัสรา  (  Thitipassara  , Thitipatsara  )  แปลว่า  ผู้มีปัญญาเป็นแสงสว่าง  

บุษราภัสร์  (  Butsarapas ,  Bussarapas  )  แปลว่า  พลอยสีเหลืองแห่งแสงสว่าง  

พัชราภัสร์  (  Patcharapas  )  แปลว่า  เพชรแห่งแสงสว่าง  

ภัสราทิพย์  (  Patsaratip  ,  Patsarathip  )  แปลว่า  แสงสว่างเป็นของเทวดา  

ภัสราประไพ  (  Patsaraprapai  ,  Passaraprapai  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่างงาม  

ภัสราพิมล  (  Passarapimol  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่างงาม  

ภัสราพิไล  (  Passarapilai  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่างงาม  

ภัสราวิมล  (  Passarawimol  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่างงาม  

ภัสราวิไล  (  Passarawilai  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่างงาม  

ภัสราพรรณ  (  Passarapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามเป็นแสงสว่าง  

ภัสราวรรณ  (  Passarawan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามเป็นแสงสว่าง  

ภัสราพร  (  Passaraporn  )  แปลว่า  ผู้มีพรเป็นแสงสว่าง  

ภัสราภรณ์  (  Passaraporn  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่างเป็นเครื่องประดับ  

ภัสราประภา  (  Passaraprapa  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่างยิ่ง

อาภาภัสร์  (  Arpapas  ,  Arpapat  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่างยิ่ง  

ศิริภัสรา  (  Siripassara  ,  Siripatsara  )  แปลว่า  ผู้มีความงามเป็นแสงสว่าง  

สิริภัสรา  (  Siripassara  ,  Siripatsara  )  แปลว่า  ผู้มีความงามเป็นแสงสว่าง  

ผกาภัสร์  (  Phakapas,  Phakapat  )  แปลว่า  ดอกไม้แห่งแสงสว่าง  

พิสุทธิภัสร์  (  Pisuttipas  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่างอันหมดจด  

ภัสรามณี  (  Passaramanee  )  แปลว่า  เพชรแห่งแสงสว่าง  

รัชนีภัสร์  (  Ratchaneepas  )  แปลว่า  แสงสว่างแห่งราตรี  

รพีภัสรา  (  Rapeepassara  )  แปลว่า  แสงตะวัน  

รวีภัสรา  (  Raweepassara  )  แปลว่า  แสงตะวัน  

รุจิราภัสร์  (  Rujirapas  )  แปลว่า  ผู้มีแสงงาม  

วิภาภัสร์  (  Wipapas  )  แปลว่า  ผู้มีแสงงดงาม  

ศศิภัสรา  (  Sasipassara  ,  Sasipatsara  )  แปลว่า  แสงจันทร์  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " เพียง "

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า วิ