ธานีแปลว่าอะไร

     ชื่อที่แปลเกี่ยวกับ  เมือง  ,  แคว้น  ,  จังหวัด ,  ประเทศ  และคงมี

 หลายท่านคงสงสัยว่า  ธานี    ธานิน   ธานินทร์ แปลว่าอะไร  ชื่อที่มี

คำแปลดังกล่าวมีในชื่อผู้ชาย  ดังนี้   อาทิเช่น

     ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

ธานี (Tanee, Thanee )  แปลว่า   เมือง

ธานิน (Tanin , Thanin )  แปลว่า   เมือง

ธานินทร์ (Tanin ,Thanin )   แปลว่า  เมืองใหญ่

นคร ( Nakorn )  แปลว่า  เมืองใหญ่

นคเรศ ( Nakares )  แปลว่า  เมือง

นครินทร์  ( Nakarin )   แปลว่า  เมืองใหญ่ ,  เจ้าเมือง

มณฑล ( Monton )  แปลว่า  แคว้น  , บริเวณ

เมือง ( Muang )  แปลว่า   โลก  , ประเทศ , จังหวัด  , เขตซึ่งเป็นที่ชุมนุมชน และ เป็นที่ตั้งศาลากลาง-

จังหวัด

เขต ( Khet )   แปลว่า   แดน   แคว้น    ทุ่ง   นา   ไร่   ที่ดิน

แคว้น ( Kaen )  แปลว่า   ประเทศ   เขต   แดน

แดน ( Daen )   แปลว่า   เขต    แขวง    แว่นแคว้น

สีมันต์ ( Seeman )   แปลว่า   เขต    แดน

สีมา ( Seema )   แปลว่า  กำแพง    แดน    จังหวัด

เวียง ( Viang , Wiang )   แปลว่า  เมืองที่มีกำแพงล้อม

รัฐ ( Rat )  แปลว่า   แว่นแคว้น    บ้านเมือง

วิรัช ( Virach, Virat , Wirach , Wirat )   แปลว่า  ต่างประเทศ

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พนา

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่มีคำว่า ธาร

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ