กวินแปลว่าอะไร

    ชื่อที่แปลว่าดีงาม  และคำว่า  กวิน  กับ  กะวิน  แปลเหมือนกันไหม

 หลายท่านคงสงสัย

    ชื่อผู้หญิง  อาทิเชน

จิตรา ( Jittra )  แปลว่า   งดงาม ,  สดใส  ,  แพรวพราว ,  น่าอัศจรรย์

จิตราภรณ์  (Jittraporn )   แปลว่า   ผู้มีเครื่องประดับที่งดงาม

จิตราพร ( Jittraporn )   แปลว่า   ผู้ที่เลือกเอาแต่สิ่งที่ดีงาม

จิตราพัชร์  ( Jittrapat )  แปลว่า  เพชรที่งดงาม ,   เพชรที่แพรวพราว

จารุภรณ์  (  Jaruporn )   แปลว่า   ผู้มีเครื่องประดับงาม

จารุพัชร์ ( Jarupat )  แปลว่า   เพชรงาม

จารุพร ( Jaruporn )   แปลว่า   ผู้ที่เลือกเอาในสิ่งที่เหมาะ ,   ผู้ที่เลือกเอาในสิ่งที่งาม

พิจิตรา ( Pijittra )   แปลว่า   งาม  , น่าดู  ,  ต่าง   , หลายหลาก

วิไล ( Vilai ,  Wilai )   แปลว่า   งาม

วิไลลักษณ์ ( Vilailak ,Wilailak )   แปลว่า   ผู้มีลักษณะงาม

วิไลพร ( Vilaiporn )   แปลว่า   ผู้ที่เลือกเอาในสิ่งที่ดี

วิไลภรณ์ ( Vilaiporn )  แปลว่า   ผู้มีเครื่องประดับงาม

รุจิรา ( Rujira )   แปลว่า  งาม ,  รุ่งเรือง  , สวย

รุจิราพัชร์ ( Rujirapat , Rujirapach )  แปลว่า   เพชรงาม

รุจิราภรณ์ ( Rujiraporn )   แปลว่า   ผู้มีเครื่องประดับงาม

รุจิราพร ( Rujiraporn )   แปลว่า  ผู้ที่เลือกเอาในสิ่งที่รุ่งเรือง

    ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

กวิน ( Kavin , Kawin )  แปลว่า   ดีงาม

กวินพงศ์  (  Kawinpong  )  แปลว่า  เชื้อสายดีงาม

กวินพงษ์  (  Kawinpong  )  แปลว่า  เชื้อสายดีงาม

กะวิน ( Kavin , Kawin )  แปลว่า   สีน้ำตาล  ,  ห่วงที่เกี่ยวกันสำหรับโยงสัปคับช้าง

บรรยง ( Banyong )  แปลว่า   ทำให้งาม  ,  ทำให้ดี  ,  บรรจง

จิตร (Jit )   แปลว่า   งดงาม  ,  สดใส  ,   แพรวพราว  , น่าอัศจรรย์

กวินพัชร์ ( Kavinpat )    แปลว่า   เพชรน้ำงาม  ,   เพชรที่ดีงาม

จารุ ( Jaru )   แปลว่า  งาม , น่ารัก ,  สม ,  เหมาะ

พิจิตร (Pijit )   แปลว่า   งาม  , น่าดู   , ต่างๆ  ,  หลายหลาก

วิจิตร  (  Wijit  )  แปลว่า  งาม  ,  น่าดู

ภาพย์ ( Pap )   แปลว่า    ดี   ,  งาม

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พนา

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า ธาร

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ