ชื่อที่แปลว่าแม่

   ชื่อที่แปลว่าแม่ มีอยู่หลายคำ  บางท่าน  มีลูกก็อยากตั้งชื่อ

ให้ลูกอันเป็นที่รัก    หรือ   บางท่านอาจฝันว่า  แม่ ของตนมาขอ

เกิดเป็นลูกจึงอยากตั้งชื่อลูกของตน ที่มีคำ แปลว่า แม่

ชนิกา ( Chanika )   แปลว่า   แม่  ,   หญิงผู้ให้เกิด

ชนิกาภรณ์ ( Chanikaporn )   แปลว่า  ผู้เป็นเครื่องประดับของแม่

ชนิกาพร ( Chanikaporn )   แปลว่า   แม่ผู้นำสิ่งที่ดีมาให้

นนทลี ( Nontalee )    แปลว่า   แม่

นนทลีพร ( Nontaleeporn )   แปลว่า   แม่ผู้นำสุขมาให้

นนทลีภรณ์ ( Nontaleeporn )   แปลว่า   ผู้เป็นเครื่องประดับของแม่

มาดา ( Mada )   แปลว่า   แม่

มาดาภรณ์  ( Madaporn )    แปลว่า   ผู้เป็นเครื่องประดับของแม่

มาดาพร ( Madaporn )  แปลว่า   แม่ผู้นำสุขมาให้

มาตา ( Mata )   แปลว่า  แม่

มาตาภรณ์  ( Mataporn )   แปลว่า   ผู้เป็นเครื่องประดับของแม่

มาตาพร ( Mataporn )   แปลว่า   แม่ผู้นำสุขมาให้

วิมาดา  ( Vimada , Wimada )   แปลว่า   แม่เลี้ยง

วิมาตา ( Vimata , Wimata )   แปลว่า   แม่เลี้ยง

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีความหมายว่า พื้นดิน และ น้ำ

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่แปลว่าน้ำ

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่เกี่ยวกับ กลางคืน

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย " สุ "