ชื่อที่แปลว่าพ่อ

   ชื่อที่มีคำแปลว่าพ่อ มีอยู่หลายคำ   มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย

ดังนี้  เช่น

    ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

พรชนก ( Pornchanok )   แปลว่า  พ่อผู้นำสุขมาให้

กมลชนก ( Kamonchanok )   แปลว่า  ผู้เป็นดวงใจของพ่อ

ชนิดา ( Chanida )   แปลว่า  พ่อ

ชนิดาภรณ์ ( Chanidaporn )    แปลว่า   ผู้เป็นเครื่องประดับของพ่อ

ชนิดาพร ( Chanidaporn )    แปลว่า    พ่อผู้นำสุขมาให้

ดนยา ( Danaya )   แปลว่า     ลูกหญิง

ดนยาพร ( Danayaporn )    แปลว่า   ลูกหญิงผู้นำสุขมาให้

กุลดนยา ( Kundanaya , Kuldanaya )   แปลว่า   ลูกหญิงผู้เป็นเชื้อสาย  ,  ผู้เป็นเชื้อสายลูกหญิง

ดนยากุล ( Danayakun, Danayakul )    แปลว่า    ลูกหญิงผู้เป็นเชื้อสาย   ,  ผู้เป็นเชื้อสายลูกหญิง

ดนุชา ( Danucha )    แปลว่า     ลูกหญิง

ดนุชาพร ( Danuchaporn )   แปลว่า   ลูกหญิงผู้นำสุขมาให้

ดนุชากุล ( Danuchakun , Danuchakul )  แปลว่า   ลูกหญิงผู้เป็นเชื้อสาย   ,  ผู้เป็นเชื้อสายลูกหญิง

ชามา ( Chama )     แปลว่า   ลูกหญิง

ชามาพร ( Chamaporn )   แปลว่า   ลูกหญิงผู้นำสุขมาให้

ธิดา  (  Tida ,Thida )   แปลว่า  ลูกหญิง

ธิดาภรณ์ ( Tidaporn , Thidaporn )   แปลว่า   ลูกหญิงผู้เป็นเครื่องประดับ

กุลธิดา  ( Kuntida ,Kulthida,Kunthida,Kultida )  แปลว่า   ลูกหญิงผู้เป็นเชื้อสาย

    ชื่อผู้ชาย   อาทิเช่น

ชนก ( Chanok )   แปลว่า   พ่อ

ชนกพร ( Chanokporn )   แปลว่า   พ่อผู้นำสุขมาให้

ดนัย ( Danai )   แปลว่า  ลูกชาย

ตนัย ( Tanai )    แปลว่า    ลูกชาย

ดนัยพงศ์ ( Danaipong )  แปลว่า   ลูกชายผู้เป็นเชื้อสาย ,   ผู้เป็นเชื้อสายลูกชาย

ดนัยพงษ์ ( Danaipong )   แปลว่า   ลูกชายผู้เป็นเชื้อสาย  ,  ผู้เป็นเชื้อสายลูกชาย

ดนัยกุล ( Danaikun, Danaikul )    แปลว่า   ลูกชายผู้เป็นเชื้อสาย  ,  ผู้เป็นเชื้อสายลูกชาย

ดนัยพร ( Danaiporn )   แปลว่า   ลูกชายผู้นำสุขมาให้

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พนา

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า ธาร

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ