จุฑาแปลว่าอะไร

    จุฑา ท่านคงเคยเห็น  ว่ามีทั้งชื่อของผู้หญิงและผู้ชาย   อาทิเช่น

  ชื่อผู้หญิง  มีดังนี้

จุฑามณี ( Jutamanee, Juthamanee)   แปลว่า   ปิ่น

จุฑาลักษณ์ ( Jutalak ,Juthalak )   แปลว่า  ผมจุก

จุฑาพัชร์  (  Jutapach  )  แปลว่า  ปิ่นเพชร

จุฑามาศ  (  Jutamas  )  แปลว่า  ปิ่นทอง

จุฑากาญจน์  (  Jutakan  )  แปลว่า  ปิ่นทอง

จุฑามาส  (  Jutamas  )  แปลว่า  ปิ่นจันทร์

จุฑาสินี  (  Jutasinee  )  แปลว่า  ยอดหญิง

จุฑารัตน์ ( Jutarat ,Jutharat )  แปลว่า   ปิ่นเพชร  ,  ปิ่นแก้ว

จุฑานาฏ  (  Jutanat  )  แปลว่า  ยอดหญิง

ศิรรัตน์ ( Sirarat )  แปลว่า  เพชรน้ำงามที่สุด

ศิรมณี ( Siramanee)    แปลว่า   เพชรน้ำงามที่สุด

ศิรนารี ( Siranaree )   แปลว่า   ผู้เป็นยอดหญิง

ศิรนรี ( Siranaree )    แปลว่า   ผู้เป็นยอดหญิง

ศิรหทัย ( Sirahatai )   แปลว่า   ผู้เป็นที่สุดแห่งใจ

ศิรชนา ( Sirachana )   แปลว่า    ผู้เป็นยอดคน

    ชื่อผู้ชาย  มีดังนี้

จุฑา ( Juta, Jutha )   แปลว่า   ยอด ,   มงกุฏ   , ห้องชั้นบน ,  ปิ่น   ,ห่อนไก่หรือนกยูง     ผมจุก

จุฑาพัฒน์   (  Jutapat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญที่สุด

จุฑาวัฒน์  (  Jutawat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญที่สุด

จุฑาพงศ์  (  Jutapong  )  แปลว่า  ยอดแห่งเชื้อสาย

จุฑาพงษ์  (  Jutapong  )  แปลว่า  ยอดแห่งเชื้อสาย

จุฑาภัทร์  (  Jutapat )  แปลว่า  น่ารักที่สุด

จุฑาณัฐ  (  Jutanat  )  แปลว่า  ยอดแห่งนักปราชญ์

จุฑาณัฏฐ์  (  Jutanat  )  แปลว่า  ยอดแห่งนักปราชญ์
 
ศิระ ( Sira )   แปลว่า   ยอด  , ปลาย ,  ที่สุด  ,    หัวหน้า   , คนสำคัญ

ศิรวุฒิ ( Siravut , Sirawut )   แปลว่า   ผู้มีความเจริญที่สุด

ศิรวัฒน์ ( Siravat ,Sirawat )   แปลว่า  ผู้มีความเจริญที่สุด

ศิรพัฒน์ ( Sirapat )   แปลว่า   ผู้มีความเจริญที่สุด

ศิรกานต์ ( Sirakan )   แปลว่า   ผู้เป็นที่รักที่สุด

ศิรศักดิ์ ( Sirasak )   แปลว่า   ผู้มีความสามารถที่สุด  ,  ผู้มีความอุตสาหะที่สุด

ศิรโชติ ( Sirachot , Sirachoet )  แปลว่า  ผู้มีความรุ่งเรืองที่สุด

ศิรพร ( Siraporn )   แปลว่า   ผู้ที่เลือกเอาในสิ่งที่ดีที่สุด

ศิรพัชร์ (Sirapat )    แปลว่า   เพชรน้ำงาม

ศิรพงศ์ (Sirapong )  แปลว่า  ผู้เป็นยอดแห่งเชื้อสาย

ศิรพงษ์ (Sirapong )    แปลว่า   ผู้เป็นยอดแห่งเชื้อสาย

ศิรณัฐ ( Siranat )    แปลว่า   ผู้เป็นยอดแห่งนักปราชญ์

ศิรณัฏฐ์ ( Siranat )   แปลว่า   ผู้เป็นยอดแห่งนักปราชญ์

ศิรชิต  ( Sirachit )    แปลว่า     ผู้ชนะเลิศ

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์