ชื่อที่มีคำว่า พิไล

         ชื่อที่มีคำว่า พิไล มักพบในชื่อผู้หญิง มีดังนี้  อาทิเช่น  

พิไล  (  Pilai  )  แปลว่า  งาม  

พิไลกนา  (  Pilaikana  )  แปลว่า  เด็กหญิงงาม  

พิไลกมล  (  Pilaikamol  ,  Pilaikamon  )  แปลว่า  ผู้มีใจงาม  

พิไลกัญญา  (  Pilaikanya  )  แปลว่า  นางงาม  

พิไลกันยา  (  Pilaikanya  ) แปลว่า  นางงาม  

พิไลกัลยา  (  Pilaikanlaya  )  แปลว่า  นางงาม  

พิไลกานต์  (  Pikaikan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักงาม  

พิไลกาญจน์  (  Pilaikan  )  แปลว่า  ทองคำงาม  , งามดั่งทอง  

พิไลกนิฎฐ์  (  Pilaikanid  )  แปลว่า  น้องงาม  

พิไลกนิฏฐ์  (  Pilaikanit  )  แปลว่า  น้องงาม  

พิไลกนิษฐ์  (  Pilaikanis  ,  Pilaikanit  )  แปลว่า  น้องงาม  

พิไลขนิฎฐ์  (  Pilaikhanid  )  แปลว่า  น้องงาม  

พิไลขนิฏฐ์  (  Pilaikhanit  )  แปลว่า  น้องงาม  

พิไลขนิษฐ์  (  Pilaikhanis  ,  Pilaikhanit  )  แปลว่า  น้องงาม  

พิไลขวัญ  (  Pilaikhwan  ) แปลว่า  ผู้มีความเจริญงาม  

พิไลณัฐ  (  Pilainat  )  แปลว่า  นักปราชญ์งาม  

พิไลณัฏฐ์  (  Pilainat  )  แปลว่า  นักปราชญ์งาม  

พิไลดนยา  (  Pilaidanaya  )  แปลว่า  ลูกหญิงงาม  

พิไลดนุชา  (  Pilaidanucha  )  แปลว่า  ลูกหญิงงาม  

พิไลดาริกา  (  Pilaidarika  )  แปลว่า  ดาวงาม  

พิไลทิพย์  (  Pilaitip  ,  Pilaithip  )  แปลว่า  ความงามเป็นของเทวดา  

พิไลธิดา  (  Pilaitida )  แปลว่า  ลูกหญิงงาม  

พิไลนุช  (  Pilainuch  )  แปลว่า  น้องงาม  

พิไลนาฏ  (  Pilainat  )  แปลว่า  นางงาม  

พิไลเนตร  (  Pilainet  )  แปลว่า  ผู้มีดวงตางาม  

พิไลประภา  (  Pilaiprapa  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่างงาม  

พิไลปราง  (  Pilaiprang  )  แปลว่า  ผู้มีแก้มงาม  , มะปรางงาม  

พิไลผกา  (  Pilaiphaka  )  แปลว่า  ดอกไม้งาม  

พิไลพรรณ  (  Pilaipan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง  

พิไลพักตร์  (  Pilaipak  )  แปลว่า  ผู้มีดวงหน้างาม  

พิไลพัชร์  (  Pilaipach  )  แปลว่า  เพชรน้ำงาม  

พิไลพัชรา  (  Pilaipatchara  )  แปลว่า  เพชรน้ำงาม  

พิไลพิชญ์  (  Pilaipich  )  แปลว่า  นักปราชญ์งาม  

พิไลภัทร์  (  Pilaipat  )  แปลว่า  ผู้น่ารักงาม  

พิไลภัทรา  (  Pilaipattra  )  แปลว่า  ผู้น่ารักงาม  

พิไลภัสรา  (  Pilaipassara  )  แปลว่า  ผู้มีแสงงาม  

พิไลมาส  (  Pilaimas  )  แปลว่า  ดวงจันทร์งาม ,  งามดั่งจันทร์  

พิไลมาศ  (  Pilaimas  )  แปลว่า  ทองงาม  ,  งามดั่งทอง

พิไลรัชนี  (  Pilairatchanee  )  แปลว่า  ราตรีงาม  

พิไลรัตน์  (  Pilairat  )  แปลว่า  แก้วงาม  

พิไลเรขา  (  Pilairekha  )  แปลว่า  งามดั่งวาด  ,  งามดั่งเขียน  

พิไลลดา  (  Pilailada  )  แปลว่า  เชื้อสายงาม  

พิไลลักษณ์  (  Pilailak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะงาม  

พิไลวรรณ  (  Pilaiwan  ) แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง  

พิไลวัชรี  (  Pilaiwatcharee  )  แปลว่า  เพชรน้ำงาม  

พิไลวัลย์  (  Pilaiwan  ,  Pilaiwal  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายงาม  ,  ผู้เป็นเครือเถางาม  

พิไลวัลยา  (  Pilaiwanlaya  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายงาม  

พิไลสมร  (  Pilaisamorn  )  แปลว่า  นางงาม  

พิไลสินี  (  Pilaisinee  )  แปลว่า  นางงาม   

พิไลสุดา  (  Pilaisuda  )  แปลว่า  นางงาม  

พิไลอนงค์  (  Pilaianong  )  แปลว่า  นางงาม  

พิไลอัปสร  (  Pilaiapsorn  )  แปลว่า  งามดั่งนางฟ้า  

เครือพิไล  (  Kruapilai  )  แปลว่า  เชื้อสายงาม  

จารุพิไล  (  Jarupilai  )  แปลว่า  งามน่ารัก  

จิรพิไล  (  Jirapilai  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยั่งยืน  

ฐิติพิไล  (  Thitipilai  )  แปลว่า  ผูัมีความงามดำรงอยู่  

ดนุพิไล  (  Danupilai  )  แปลว่า  ฉันงาม  

ดุจพิไล  (  Dujpilai  )  แปลว่า  เหมือนงาม  

ทิพย์พิไล  (  Tippilai  ,  Thippilai  )  แปลว่า  งามเป็นของเทวดา  

ทิชาพิไล  (  Tichapilai  )  แปลว่า  คนงาม  

ธารพิไล  (  Tanpilai  )  แปลว่า  สายธารงาม  ,  ลำน้ำงาม  

นาฏพิไล  (  Natpilai  )  แปลว่า  นางงาม  

บุญพิไล  (  Bunpilai  )  แปลว่า  ผู้มีความดีงาม  

พิมพ์พิไล  (  Pimpilai  )  แปลว่า  ผู้มีรูปงาม  

เพ็ญพิไล  (  Penpilai  )  แปลว่า  ผู้เต็มไปด้วยความงาม  

พิศพิไล  (  Pispilai  )  แปลว่า  ผู้มีความงาม  

มณีพิไล  (  Maneepilai  )์  แปลว่า  เพชรงาม  

มาสพิไล  (  Maspilai  )  แปลว่า  ดวงจันทร์งาม  ,  งามดั่งจันทร์  

มาศพิไล  (  Maspilai  )  แปลว่า  งามดั่งทอง  

ศศิพิไล  (  Sasipilai  )  แปลว่า  ดวงจันทร์งาม  ,  งามดั่งจันทร์  

อรพิไล  (  Ornpilai  )  แปลว่า  นางงาม  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า วรรณ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์