ชื่อที่นำหน้าด้วยคำว่า ศุภ

        ชื่อที่นำหน้าด้วยคำว่า  ศุภ  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้   

  ชื่อผู้หญิงมีดังนี้  อาทิเช่น  

ศุภกนา  (  Supakana  )  แปลว่า  ผู้มีความดีงาม

ศุภกมล  (  Supakamol  ,  Supakamon  )  แปลว่า  ผู้มีใจดีงาม  

ศุภกัญญา  (  Supakanya  )  แปลว่า  นางผู้มีความดีงาม  

ศุภกันยา  (  Supakanya  )  แปลว่า  นางผู้มีความดีงาม  

ศุภกัลยา  (  Supakanlaya  )  แปลว่า  นางผู้มีความดีงาม  

ศุภจงกล  (  Supajongkol  ,  Supajongkon  )  แปลว่า  บัวแห่งความดีงาม  

ศุภจรรยา  (  Supajanya  )  แปลว่า  ผู้มีกิริยาที่ควรประพฤติที่ดีงาม  

ศุภชนิกา  (  Supachanika  )  แปลว่า  แม่ผู้มีความดีงาม  

ศุภชามา  (  Supachama  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้มีความดีงาม  

ศุภดนยา  (  Supadanaya  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้มีความดีงาม  

ศุภดนุชา  (  Supadanucha  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้มีความดีงาม  

ศุภธิดา  (  Supatida  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้มีความดีงาม  

ศุภธัญญา  (  Supatanya  )  แปลว่า  ผู้มีความดีงามรุ่งเรือง  

ศุภนาฏ  (  Supanat  )  แปลว่า  นางผู้มีความดีงาม  

ศุภสุดา  (  Supasuda  )  แปลว่า  นางผู้มีความดีงาม  

ศุภสินี  (  Supasinee  )  แปลว่า  นางผู้มีความดีงาม  

ศุภสุชา  (  Supasucha  )  แปลว่า  ผู้มีกำเนิดดีมีความดีงาม  

ศุภอนงค์  (  Supaanong  )  แปลว่า  นางผู้มีความดีงาม  

  ชื่อผู้ชายมีดังนี้  อาทิเช่น  

ศุภกนิฏฐ์  (  Supakanit  )  แปลว่า  น้องผู้มีความดีงาม  

ศุภกนิฎฐ์  (  Supakanid  )  แปลว่า  น้องผู้มีความดีงาม  

ศุภกนิษฐ์  (  Supakanis  ,  Supakanit  )  แปลว่า  น้องผู้มีความดีงาม  

ศุภกุล  (  Supakul  ,  Supakun  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความดีงาม  

ศุภกานต์  (  Supakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักมีความดีงาม  

ศุภเกียรติ  (  Supakian  )  แปลว่า  ผู้มีความดีงาม

ศุภเกียรตื์  (  Supakian  )  แปลว่า  ผู้มีความดีงาม  

ศุภเกษม  (  Supakasem  )  แปลว่า  ผู้มีความดีงามพ้นภัย

ศุภขจร  (  Supakhajorn  )  แปลว่า  ผู้มีความดีงามฟุ้งไป  

ศุภขนิฎฐ์  (  Supakhanid  )  แปลว่า  น้องผู้มีความดีงาม  

ศุภขนิฏฐ์  (  Supakhanit  )  แปลว่า  น้องผู้มีความดีงาม  

ศุภขนิษฐ์  (  Supakhanis  ,  Supakhanit  )  แปลว่า  น้องผู้มีความดีงาม  

ศุภเขษม  (  Supakhasem  )  แปลว่า  ผู้มีความดีงามพ้นภัย  

ศุภจิตต์  (  supajit  )  แปลว่า  ผู้มีใจที่ดีงาม  

ศุภจินต์  (  Supajin  )  แปลว่า  ผู้มีความดิคที่ดีงาม  

ศุภเจษฎา  (  Supajessada  )  แปลว่า  พี่ผู้มีความดีงาม  

ศุภชนิดา  (  Supachanida  )  แปลว่า  พ่อผู้มีความดีงาม  

ศุภชัย  (  Supachai  )  แปลว่า  ผู้มีความดีงามชนะ  

ศุภไชย  (  Supachai  )  แปลว่า  ผู้มีความดีงามเจริญกว่า  

ศุภดนัย  (  Supadanai  )  แปลว่า  ลูกชายผู้มีความดีงาม  

ศุภเดช  (   Supadech  )  แปลว่า  ไฟแห่งความดีงาม  ,  ผู้มีชื่อเสียงที่ดีงาม  

ศุภณัฐ  (  Supanat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความดีงาม  

ศุภณัฏฐ์  (  Supanat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความดีงาม  

ศุภเทพ  (  Supatep  )  แปลว่า  เทพแห่งความดีงาม  

ศุภธร  (  Supatorn  )  แปลว่า  ผู้ทรงไว้ซึ่งความดีงาม  

ศุภธรณ์  (  Supatorn  )  แปลว่า  ผู้ทรงไว้ซึ่งความดีงาม  

ศุภพงศ์  (  Supapong  )   แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความดีงาม  

ศุภพงษ์  (  Supapong  ) แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความดีงาม  

ศุภอมร  (  Supaamorn  )  แปลว่า  ผู้มีความดียั่งยืน  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีความหมายถึง " เพชร พลอย "

ชื่อที่มีความหมายว่า พื้นดิน และ น้ำ

ชื่อที่แปลว่าน้ำ

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่เกี่ยวกับ กลางคืน

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ