ชื่อที่มีคำว่า อา

         ชื่อที่มีคำว่า อา มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย  ดังนี้  

  ชื่อผู้หญิงมีดังนี้  อาทิเช่น  

อาจารี  (  Arjaree  )  แปลว่า  ผู้มีจรรยา  ,  ผู้ทำตามแบบแผน  

อาทิตยา  (  Artitaya , Artittaya  )  แปลว่า  ดวงตะวัน  

อารยา  (  Arraya  )  แปลว่า  เจริญ  , งาม  ,  ความซื่อตรง  

อารี  (Arree )  แปลว่า  เอื้อเฟื้อ 

อารีรัตน์  (  Arreerat  )  แปลว่า  แก้วแห่งการเอื้อเฟื้อ  

อาภรณ์  (  Arporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับ  

อาภา  (Arpa  )  แปลว่า  แสง  ,  ความสว่าง  ,  รัศมี  

อาภาณัฐ  ( Arpanat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีแสงสว่าง  

อาภาณัฏฐ์  (  Arpanat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีแสงสว่าง  

อาภานาฏ  (  Arpanat  )  แปลว่า  นางผู้มีแสงสว่าง  

อาภาพร  (  Arpaporn  )  แปลว่า  สิ่งนำสุขนำแสงสว่างมาให้  

อาภาภรณ์  (  Arpaporn  )  แปลว่า  แสงสว่างแห่งเครื่องประดับ  

อาภาทิพย์  (  Arpathip  ,  Arpatip  )  แปลว่า  แสงสว่างเป็นของเทวดา  

อาภาธิดา  (  Arpatida  )  แปลว่า  ลูกหญิงมีแสงสว่าง  

อาภาสินี  (  Arpasinee  )  แปลว่า  นางผู้มีแสงสว่าง  

อาภาสุดา  (  Arpasuda  )  แปลว่า  นางผู้มีแสงสว่าง  

อาภาอรุณ  (  Arpaarun  )  แปลว่า  แสงเวลาใกล้อาทิตย์ขึ้น 

อาภาอนงค์  (  Arpaanong  )  แปลว่า  นางผู้มีแสงสว่าง  

อารัญญา  (  Arranya  )  แปลว่า  ป่า  

อารัณยา  (  Arranya  )  แปลว่า  ป่า  

ศศิอาภา  (  Sasiarpa  )  แปลว่า  แสงจันทร์  

  ชื่อผู้ชายมีดังนี้  อาทิเช่น  

อาคเนย์  (  Arkane  )  แปลว่า  ทิศตะวันออกเฉียงใต้  

อาคม  (  Arkom  )  แปลว่า  การมา  ,  เวทมนต์  

อาจิณ  (  Arjin  )  แปลว่า สม่ำเสมอ  

อาชา  (  Archa  )  แปลว่า  ม้า  

อาชาไนย  (  Archanai  )  แปลว่า  ม้าที่ฝึกดีแล้ว  ,  กำเนิดดี  

อาณัติ  (  Arnat  )  แปลว่า  คำสั่ง  ,  ข้อบังคับ  

อาทร  (  Artorn  )  แปลว่า  ความเอื้อเฟื้อ  

อาทรกุล  (  Artornkul  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความเอื้อเฟื้อ  

อาทรพงศ์  (  Artornpong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความเอื้อเฟื้อ  

อาทรพงษ์  (  Artornpong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความเอื้อเฟื้อ  

อาทิตย์  (  Artit  )  แปลว่า  ดวงตะวัน  ,  วันที่หนึ่งของสัปดาห์  

อานนท์  (  Arnon  )  แปลว่า  ความยินนดี  

อานันท์  (  Arnan  )  แปลว่า  ความยินดี  

อานุภาพ  (  Arnupap  )  แปลว่า  อำนาจ  (  ความสามารถ  ,  สิทธิ  ,  การบังคับ  )  

อารยะ  (  Arraya  )  แปลว่า  ความซื่อตรง  ,  เจริญ  ,  งาม  

อารัญ  (  Arran  )  แปลว่า  ป่า  

อารัณย์  (  Arran  )  แปลว่า  ป่า  

อาสา  (  Arsa  )  แปลว่า  สมัคร,  ทำโดยเต็มใจ  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " เพียง "

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า วิ