วทัญญูแปลว่าอะไร

    ชื่อคุณแปลว่าอะไร   ในครั้งนี้จะมีชื่อที่คุณอยากทราบว่า ชื่อมี

ความหมายเช่นไร  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชายอาทิเช่น 

    ชื่อผู้หญิง  มีดังนี้

พัชรินทร์  (  Patcharin  )  แปลว่า     เพชรพระอินทร์

วารุณี  (  Varunee )  แปลว่า  เทวีแห่งเหล้า ,  เหล้า

ศิวาภรณ์  (  Sivaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับพระอิศวร

ศุลีภรณ์  (  Suleeporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับพระอิศวร

ศิวะพร  (  Sivaporn  )  แปลว่า  พรพระอิศวร

ศิวาพร  (  Sivaporn )  แปลว่า   พรพระอิศวร

ศุลีพร  (  Suleeporn  )  แปลว่า  พรพระอิศวร

ศันสนีย์  (  Sansanee )  แปลว่า  พึงสรรเสริญ , พึงชม

สีวิกา  (  Seevika  )  แปลว่า  วอ , เสลี่ยง

โสน  (  Sano  )  แปลว่า  ต้นไม้ใบเล็กๆจำพวกหนึ่ง , ชื่อด้วงชนิดหนึ่งที่เกิดที่ต้นโสน

อภิรมย์  (  Apirom  )  แปลว่า  รื่นเริง ,  ดีใจ , เพลิดเพลิน

อมราวดี  (  Amaravadee  )  แปลว่า  ผู้ยั่งยืน ,  ผู้ไม่ตาย  

อภิสมัย   (  Apisamai  )  แปลว่า  ความตรัสรู้   , ความบรรลุ , การถึง

ยลลดา  (  Yonlada  )  แปลว่า   มองดูเชื้อสาย

วรัญญา   (  Waranya  )  แปลว่า  ผู้ธรรมอันประเสริฐ  

วทัญญา  (  Watanya  )  แปลว่า  เอื้อเฟื้อ  ,  ใจดี  

    ชื่อผู้ชาย   มีดังนี้

วทัญญู  (  Vatanyoo )  แปลว่า  เอื้อเฟื้อ  , ใจดี

วรัญญู  (  Varanyoo  )  แปลว่า  ผู้รู้ธรรมอันประเสริฐ

วัชรินทร์ (  Vatcharin  )  แปลว่า     เพชรพระอินทร์

วรุณ   (  Varun  )  แปลว่า  พระพิรุณ , เทวดาแห่งฝน

วิเชียร (  Vichian )  แปลว่า  เพชร

พิเชียร  (  Pichian)   แปลว่า  เพชร

ศักรินทร์  (  Sakkarin  ,  Sakgarin  )  แปลว่า  พระอินทร์

ศิวะ  (  Siva  ,Siwa  )  แปลว่า  พระอิศวร

ศุลี ( Sulee  )  แปลว่า   พระอิศวร

สยุมภู  (  Sayumpoo ) แปลว่า  เป็นเองตามธรรมชาติ

สยมพร (  Sayomporn  )  แปลว่า  พิธีเลือกคู่ของกษัตริย์อินเดียโบราณ

สยุมพร  (  Sayumporn )  แปลว่า  พิธีเลือกคู่ของกษัตริย์อินเดียโบราณ

สมิง  (  Saming  )  แปลว่า  คนมีวิชาอาคมแล้วกลายเป็นเสือ

สมิต (  Samit  )  แปลว่า  ยิ้ม  เบิกบาน  รวบรวม

สมิทธ์  ( Samit  )  แปลว่า  สำเร็จพร้อม ,   สมบรูณ์    , สัมฤทธิ์

สมิทธิ     สมิทธิ์  (  Samit  )   แปลว่า  สำเร็จพร้อม ,  สมบรูณ์   , สัมฤทธิ์

สวาท  (  Savad  )  แปลว่า  น่ารัก ,  น่ายินดี , รสอร่อย

สวาสดิ์  (  Savas )  แปลว่า  รักใคร่  ,  ยินดี

สัมฤทธิ์ (  Samrit  )  แปลว่า  ความสำเร็จ ,  ธาตุผสมชนิดหนึ่ง

สาขา (  Sakha  )  แปลว่า  กิ่งไม้ , ส่วนย่อย

สาคเรศ   (  Sakares  )  แปลว่า  แม่น้ำ ,  ทะเล

สีมันต์  (  Seeman  )  แปลว่า  เขต ,  แดน

สีมา  (  Seema  )  แปลว่า  เขต , แดน

อภินันท์  (  Apinan  )  แปลว่า  ยินดียิ่ง , ดีใจยิ่ง

อนุรักษ์  ( Anurak  )  แปลว่า   รักษา , ระวัง  , ป้องกัน

อภิรักษ์  (  Apirak  )  แปลว่า  รักษา , ระวัง

อริยะ  (  Ariya  )  แปลว่า  ผู้บรรลุธรรมวิเศษ

อวิรุทธิ์  (  Avirut  )  แปลว่า  ไม่ขัดข้อง ,  สะดวก  , มีอิสระ

อำพน  (  Ampon  )  แปลว่า  งาม ,  มาก

ยล  (  Yon  )  แปลว่า  มองดู

ยุทธภูมิ  (  Yuttapoom  )  แปลว่า  สนามรบ

     คุณควรอ่านเพิ่มเติมในคลังบทความทางด้านขวามือของคุณในเดือน ต.ค - พ.ย 2012

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า วรรณ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " เพียง "