ชื่อภาษาอังกฤษ

   ชื่ออังกฤษที่คุณอาจใช้เป็น  ชื่อเล่น   หรือ  อื่นๆ    มีทั้งชื่อผู้หญิง

และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

    ชื่อผู้หญิง    อาทิเช่น

Eliza  ,   Elizabeth  ,  Liza ,  Beth   , Love   ,   Lovely  ,  Honey  ,  Holly

Sara  ,  Zara  ,  Rainy ,   Holy  , Sweet ,    Cake   ,    Rose  ,  Bell  ,  Ice

First  ,  Rain  ,  Palm  ,  Jelly  ,   Deer  ,  Rita  ,  Lina  ,  Apple  ,  Best ,

Berry  ,  Bow  ,  Care  ,  Cherry ,  Icy  ,  Joy  , Pink  ,  Lily  ,  Mild  ,  Mind

Olive  ,  Pearl ,  Pear  ,

    ชื่อผู้ชาย    อาทิเช่น

Duck   , Cobra  , Snake  , Gong  ,  Rubies  ,  Lord  ,  Mark  ,  Lin ,  Robert  , Idea  ,  Kind    ,  Kindly

Philip ,    Handy  ,  Hardy  ,   Hearten  ,   Highly    Keeper  ,   Cold     Manly   ,  Melon   ,  Nick

Memory   ,  Noble    ,   Nobly   ,   Silence  ,  Silent   ,   Silver   ,   Gold    ,   Diamond  ,  Lemon

Sword   ,   Take   ,   Plum  ,   Thick    ,    View   ,   Well  ,   Wealth   , Storm  ,  Stormy   , Clear
 
Wealthy   ,   Wind  ,   Dearly  ,   Bush   ,  Cloud   ,   Cloudy   ,  Sunny   ,    Prawn  ,   Pork  , Win

Lion  ,  Leo  ,  Plane  ,   Change   ,  Hawk  ,    Pig  ,   Python   ,   Rabbit ,   Scorpion  , Shark  ,  Film

Tom   ,    Shell  ,    Beach   ,   Peacock   ,   Parrot   ,   Goose   ,    Frog  ,  Corn  ,Bill
 
Grape  ,   Grenadine    ,    Guava   ,   Taro   ,  Jade  ,   Sapphire  ,  Fruit  ,  Note  ,  Art  ,  Near

Ginger  ,  Lotus   ,     Emerald   ,  Zircon   ,   Topaz  ,  Cocoa  ,  Bird  ,  Fish  ,  Fresh  , New  , Fine

Bronze  ,  Dove  ,  Gray  ,  Guy  ,  Jack ,   Luck  ,  Oak  ,Shine  ,  Sky  ,  Sun  ,Tiger  ,  Wine

      คุณควรอ่านเพิ่มเติมจากคลังบทความทางด้านขวามือของคุณในเดือน ต.ค -พ.ย 2012  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่แปลว่า ช้าง