ตั้งชื่อลูกฝาแฝด 2

     การตั้งชื่อลูกฝาแฝดในครั้งนี้  ต่อจากครั้งที่แล้ว   มีทั้งชื่อผู้หญิง

และชื่อผู้ชาย   ดังนี้

       ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

จิตราวดี  (  Jittravadee  )  แปลว่า  ผู้งดงาม

จิตราวลี  (  Jittravalee  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้งดงาม

จิตราวรรณ  (  Jittrawan  )  แปลว่า  ผู้ทีความยกย่องงาม

กานตาภรณ์   (  Kantaporn  )  แปลว่า   ผู้เป็นเครื่องประดับอันเป็นที่รัก

กานดาภรณ์   (  Kandaporn  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครื่องประดับอันเป็นที่รัก

จิตราภรณ์  (  Jittraporn  )   แปลว่า  ผู้เป็นเครื่องประดับที่งดงาม

จิตราพรรณ  (  Jittrapan )  แปลว่า  ผู้มีความยกย่องงาม

จิตราวัลย์  (  Jittrawan  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายงาม

จิตรารัตน์  (  Jittrarat  )  แปลว่า  ผู้เป็นแก้วงาม

จิตราพัชร   ,   จิตราพัชร์   (  Jittrapat  ,  Jittrapach  )  แปลว่า  ผู้เป็นเพชรน้ำงาม  

จารุวดี  (  Jaruvadee  )  แปลว่า  ผู้มีความงาม  , ผู้น่ารัก  ,  ผู้งดงาม

จารุวลี  (  Jaruvalee  )  แปลว่า  เชื้อผู้น่ารัก  , เชื้อสายผู้งดงาม  , สร้อยทองคำ

จารุวรรณ  (  Jaruwan  )  แปลว่า  ผู้มีความยกย่องงาม

จารุพรรณ (  Jarupan  )  แปลว่า  ผู้มีความยกย่องงาม

จารุ  (  Jaru  )  แปลว่า  งาม ,  น่ารัก  ,   ทองคำ

เรขา  (  Rekha  )  แปลว่า  งาม, , ดังเขียน

เรข  (  Rekh   ,Ret  )  แปลว่า  เรขา

รุจา (  Ruja  )  แปลว่า  แสง ,  สว่าง

รุจาภา  (  Rujapa  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรือง  , ผู้เป็นดั่งแสงสว่าง

บุษรา  (  Bussara )  แปลว่า  พลอยสีเหลือง

บุษราภา  (  Bussarapa  )  แปลว่า  แสงแห่งพลอยสีเหลือง

บุษราคัม   ,  บุศราคัม   (  Bussarakam  )  แปลว่า   พลอยสีเหลือง

บุษยา  (  Bussaya  )  แปลว่า  บุษย์  , พลอยสีขาว ,  บัว  

บุษราทิพย์  (  Bussarathip ,  Bussaratip  )  แปลว่า   พลอยสีเหลืองเป็นของเทวดา 

บุษยาทิพย์  (  Bussayatip  ,  Bussayathip  )  แปลว่า  พลอยสีขาวเป็นของเทวดา

จารุทิพย์  (  Jarutip   ,   Jaruthip  )  แปลว่า  ทองคำเป็นของเทวดา

รุจาทิพย์  (  Rujatip  ,  Rujathip  )  แปลว่า  แสงสว่างเป็นของเทวดา

ทิพย์เรขา ( Tiprekha  ,   Thiprekha  )  แปลว่า   งามเป็นของเทวดา

ทิพย์กานตา   (  Tipkanta ,  Thipkanta  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักเป็นของเทวดา

ทิพย์กานดา ( Tipkanda   ,Thipkanda )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักเป็นของเทวดา

กานดาทิพย์  (  Kandatip  ,  Kandathip  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักเป็นของเทวดา

กาญจนาทิพย์  (  Kanjanatip  ,  Kanjanathip  )  แปลว่า  ทองคำเป็นของเทวดา

พัชราทิพย์  (  Patcharatip  ,Patcharathip  )  แปลว่า  เพชรเป็นของเทวดา

พัชราภา  (  Patcharapa  )  แปลว่า  แสงเพชร   เพชรน้ำงาม

พัชราพรรณ  (Patcharapan  )  แปลว่า  เพชรแห่งความงาม

พัชราวรรณ  (  Patcharawan )  แปลว่า  เพชรแห่งความงาม

พัชราวดี  (  Patcharavadee  )  แปลว่า  ผู้เป็นดั่งเพชร

พัชราวลี  (  Patcharavalee  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายดั่งเพชร ,  สร้อยเพชร

       ชื่อผู้ชาย   อาทิเช่น

กานต์   ,   กานด์   (  Kan  )   แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก   ที่รัก

พงษกานต์   ,    พงศกานต์   (  Pongsakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายอันเป็นที่รัก

วงศกานต์  ,    วงษกานต์   (  Vongsakan  )   แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายอันเป็นที่รัก

พงศกร   ,   พงษกร   (  Pongsagorn  ,   Pongsakorn  )   แปลว่า  ผู้ดำรงวงศ์

วงศกร   ,  วงษกร   (  Vongsagorn  ,  Vongsakorn  )   แปลว่า  ผู้ดำรงวงศ์

พงศธร  ,   พงษธร  (  Pongsatorn  ,   Pongsathorn  )  แปลว่า  ผู้ตั้งวงศ์

วงศธร  ,  วงษธร  (  Vongtorn  ,  Vongthorn  )   แปลว่า  ผู้ตั้งวงศ์

บุษย์  (  Bus ,  But  )   แปลว่า  พลอยสีขาว  , บัว

เทวา  (  Teva  )  แปลว่า   ผู้เป็นคนดี ,  ผู้มีความดี  , เทพ ,  ชาวสวรรค์

ภัทราทิพย์  (  Pattratip   ,  Pattrathip  )  แปลว่า  น่ารักเป็นของเทวดา

ภัทราวดี  ( Pattravadee )  แปลว่า  ผู้น่ารัก  , ผู้เจริญ

ภัทราวลี  (  Pattravalee  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้น่ารัก ,  เชื้อสายผู้เจริญ

ภัทรศักดิ์  (  Pattarasak  )  แปลว่า  ผู้มีชื่อเสียงเจริญ

ภัทรยศ  (  Pattarayos  )  แปลว่า  ผู้มีชื่อเสียงและความดี

พัชรพงศ์  ,   พัชรพงษ์  (  Patcharapong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายเพชร

พัฒนพงษ์  ,  พัฒนพงศ์  (  Pattanapong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความเจริญ

วัฒนพงษ์  ,  วัฒนพงศ์  (  Vattanapong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความเจริญ

พัฒนศักดิ์  (  Pattanasak  )  แปลว่า  ผู้มีชื่อเสียงและความเจริญ  

วัฒนศักดิ์  (  Vattanasak  )  แปลว่า  ผู้มีชื่อเสียงและความเจริญ

พัฒนยศ  (  Pattanayos  )  แปลว่า  ผู้มีความดีและความเจริญ

วัฒนยศ  (  Vattanayos  )  แปลว่า  ผู้มีความดีและความเจริญ

       คุณควรคำนึงถึงวันเกิดด้วยในการตั้งชื่อ  คุณสามารถหาอ่านเพิ่มเติมได้จากคลังบทความทางด้าน

ขวามือของคุณในเดือน  ในเดือน ก.ค - ส.ค  2012

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พนา

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่มีคำว่า ธาร

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ