อังกาบสะกดอย่างไร

      ชื่อคุณแปลว่าอะไร   ในครั้งนี้คุณสามารถหาความหมาย  คำแปล 

หรือ สะกดชื่อเป็นภาษาอังกฤษได้   มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ ชื่อผู้ชาย

       ชื่อผู้หญิง   อาทิเช่น

อังกาบ  (  Angkab  )  แปลว่า  ชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่งมีดอกสีม่วงแดง

อังศุมาลี  (  Angsumalee)  แปลว่า  พระอาทิตย์

อัปสรสวรรค์  (  Apsornsawan  )  แปลว่า  นางฟ้า

อัปสรสวรรย์ (  Apsornsawan  )  แปลว่า  สมบัตินางฟ้า

สวรรยาทิพย์  (  Sawanyatip  ,  Sawanyathip  )  แปลว่า  สมบัติเป็นของเทวดา

อัจฉริยา (  Atchariya  )   แปลว่า  น่าพิศวง ,  แปลก , ประหลาด

อัจริยาภรณ์  (  Atchariyaporn  )  แปลว่า  ผู้มีเครื่องประดับอันน่าพิศวง

อัชณา  (  Anchana )  แปลว่า  กิริยาดี  ความรู้จักประพฤติผ่อน

อัญชลี  (  Anchalee  )  แปลว่า  การประนมมือ ,  การไหว้

อัญชนา  (   Anchana  )  แปลว่า   ผู้ที่แตกต่างออกไป

สุวคนธ์  (  Suvakon  ,  Suwakon  )  แปลว่า  กลิ่นหอม  เครื่องหอม

เสาวคนธ์  (  Souvakon  ,  Souwakon  )   แปลว่า   กลิ่นหอม ,  เครื่องหอม

สุชาสินี  (  Suchasinee  )  แปลว่า   นางผู้มีกำเนิดดี

สุชาดา  (  Suchada  )  แปลว่า  ลูกผู้มีกำเนิดดี ,  ชื่อมเหสีพระอินทร์

สินี  (  Sinee  )  แปลว่า   นางผู้มีเนื้อขาว ,   ผู้มีผิวขาว  ,  นางงาม

โสภาสินี  (   Soepsinee  ,  Sopasinee  )  แปลว่า  ผู้มีความงดงาม

สุจิมา  (  Sujima  )  แปลว่า  ผู้ผ่องใส ,  ผู้หมดจด

สุจิญา  (  Sujiya  )  แปลว่า  ผู้ผ่องใส ,  ผู้หมดจด

สีดา  (  Seeda  )  แปลว่า  รอยไถ ,  ชื่อมเหสีพระราม

สุดา  (  Suda  )  แปลว่า  นาง ,  ผู้หญิง

สิริสุดา  (  Sirisuda  )   แปลว่า  นางผู้เป็นมิ่งขวัญ

สิริสินี  (  Sirisinee )  แปลว่า  นางงามผู้เป็นมิ่งขวัญ

สิริธิดา  (  Siritida   ,  Sirithida  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้เป็นมิงขวัญ

สิริดนยา  (  Siridanaya  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้เป็นมิ่งขวัญ

สิริชามา  (  Sirichama  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้เป็นมิ่งขวัญ

สิริดรณี  (  Siridaranee)  แปลว่า  เรือแห่งโชคลาภ

สิริดารณี  (  Siridaranee )  แปลว่า  เรือแห่งโชคลาภ 

สิริดรุณี  (  Siridarunee  )  แปลว่า   นางผู้เป็นมิ่งขวัญ

ดุสิตา  ,  ดุษิตา   (  Dusita  )  แปลว่า  สวรรค์ชั้นที่สี่

ดุษณี  (  Dussanee )  แปลว่า  ความนิ่ง

ดุลยา  (  Dunlaya )  แปลว่า  ความเท่ากัน  ,  เท่ากัน  ,  เสมอกัน  ,  เหมือนกัน

       ชื่อผู้ชาย    อาทิเช่น

อังศุ  (  Angsu  )  แปลว่า  สาย  , แสง  ,  รัศมี

อังศุธร  (  Angsutorn )  แปลว่า  พระอาทิตย์

สุคนธ์  (  Sukon  )   แปลว่า  กลิ่นหอม  , เครื่องหอม

สุธา  (  Suta  ,  Sutha  )  แปลว่า  น้ำทิพย์  , น้ำอมฤต  , อาหารทิพย์   ,   น้ำนม

สุธารส (  Sutaros  ,  Sutharos  )   แปลว่า  น้ำทิพย์  , น้ำนม  

สุธาสี (  Sutasee  ,  Suthasee  )  แปลว่า  ผู้กินของทิพย์   คือ  เทวดา

สุชา  (  Sucha  )  แปลว่า  ผู้มีกำเนิดดี  , ลูกผู้มีสกุลดี  

สุขุม  (  Sukhum  )  แปลว่า   ละเอียดอ่อน  ,  นิ่มนวล  , อ่อนโยน   ,  ผู้ดี

สุจิ  (  Suji  )  แปลว่า  บริสุทธิ์  , สะอาด ,  หมดจด   ,  ผ่องใส   , ขาว

สิริ   ศิริ   (  Siri  )  แปลว่า     ความสง่า   ,   มิ่งขวัญ   ,  ความงาม   ,  โชคลาภ

ดำเกิง  (  Damkeng )  แปลว่า    รุ่งเรือง   ,   สูงศักดิ์

ดำเนิน  (  Damnern )   แปลว่า   เดิน

ดำรง  (  Damrong   )   แปลว่า  ทรงไว้  ,  ตั้งไว้   ,   ตรง  ,   เที่ยง

เด่น (  Den  )   แปลว่า  ชัด ,   จะแจ้ง ,   นูนขึ้นหรือยื่นออกเห็นได้ชัด

เดช  (  Dech  ,  Det  )  แปลว่า  ความงาม  ,  ความสุกใส   ,  ชื่อเสียง ,   อำนาจ   , ไฟ

เดชน์  (  Dech  ,Det  )  แปลว่า  ลูกศร ,  ลูกปืน  , อาวุธที่ใช้คว้าไป

เด่นเดช  (  Dendech  ,  Dendet   )  แปลว่า  ผู้มีชื่อเสียงยิ่ง

เด่นเดชน์  (  Dendech  ,  Dendet  )  แปลว่า  มีอาวุธที่ใช้คว้าไปจะแจ้ง

ดุสิต  ,  ดุษิต    (  Dusit  )  แปลว่า  สวรรค์ชั้นที่สี่

ดิลก  (  Dilok )  แปลว่า  เลิศ  , ยอด    ,  เฉลิม

ดุษฎี  (  Dussadee  )  แปลว่า  ความยินดี ,   ความชื่นชม

ดุลย์  (  Dul ,  Dun  )  แปลว่า  ความเท่ากัน ,   เท่ากัน  ,   เสมอกัน   , เหมือนกัน

เดชา  (  Decha  )  แปลว่า  ความงาม , ความสุกใส , ชื่อเสียง ,  อำนาจ , ไฟ

เดชะ  (  Decha )  แปลว่า  ความงาม ,  ความสุกใส ,  ชื่อเสียง ,  อำนาจ ,  ไฟ  

เดียว  (  Diao  )  แปลว่า  หนึ่ง  ,  ผู้เดียว

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พนา

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่มีคำว่า ธาร

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ