ไอยราสะกดอย่างไร

     ชื่อคุณแปลว่าอะไร   ในครั้งนี้จะมีชื่อที่คุณคิดว่าจะสะกด


เป็นภาษาอังกฤษอย่างไร  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

   ชื่อผู้หญิง   อาทิเช่น

น้ำผึ้ง ( Narmphung )   แปลว่า   น้ำผึ้งรวง

น้ำอ้อย  (  Narm -ooy  )  แปลว่า  น้ำหวานจากต้นอ้อย

อ้อย  (  Ooy   ,  Oroy  )   แปลว่า   ต้นไม้ชนิดหนึ่งมีข้อมีปล้อง  มีรส

หวานใช้ทำน้ำตาลทราย

เอื้อง (  Auang )  แปลว่า  กล้วยไม้   ,  ดอกกล้วยไม้

ไอยราภรณ์  (  Aiyaraporn   )  แปลว่า  เครื่องประดับช้าง

หนึ่งฤทัย  (  Nungrutai  )  แปลว่า  ใจเดียว

ปานหทัย  (  Panhatai  )  แปลว่า  ดั่งใจ

ดุจหทัย  (  Dujhatai  )  แปลว่า  ดั่งใจ

ช่อผกา  (  Chorphaka  )  แปลว่า  พวงดอกไม้

พิมพ์เดือน  (  Pimduan  )  แปลว่า  รูปจันทร์  

พิมพ์ดาว  (  Pimdao  )  แปลว่า  รูปดาว

พิมพ์ดาริกา  (  Pimdarika  )  แปลว่า  รูปดาว

พิมพ์ดารา   (  Pimdara  )  แปลว่า  รูปดาว

พิมพ์ชนก  (  Pimchanok  )  แปลว่า  เหมือนพ่อ

วิลาวัณย์  (  Wilawan  )  แปลว่า  งามยิ่ง

วิลาสินี  (  Wilasinee  )  แปลว่า  นางงาม

   ชื่อผู้ชาย   อาทิเช่น

ไอยรา (  Aiyara  )   แปลว่า  ช้าง

ไอราวัณ  (  Airawan  )   แปลว่า  ช้างสามเศียรพาหนะพระอินทร์

ไอศวรรย์  (   Aisawan  )   แปลว่า  ความเป็นเจ้าเป็นใหญ่

ไอศูรย์  (  Aisoon  )   แปลว่า  ความเป็นเจ้าเป็นใหญ่

ไอ  ( Ai  )   แปลว่า  อาการป่วยชนิดหนึ่ง  , ไอน้ำ , ไอความร้อน

อัย  (  Ai  )  แปลว่า   อัยรา 

นิษฏ์  ,  นิษฎ์   (  Nis  ,  Nit  )  แปลว่า  น่าปรารถนา ,  ปรารถนา

อนิษฏ์  ,  อนิษฎ์   (  Anis  ,  Anit  )  แปลว่า  ไม่น่าปรารถนา

อาจหาญ  (  Arthan  )  แปลว่า  กล้าหาญ

อาจอง  (  Art -ong  )  แปลว่า  กล้าหาญ  ,  ผึ่งผาย

องอาจ  (  Ongart  )  แปลว่า   ผึ่งผาย ,  กล้าหาญ

อาบทอง  (  Arbtong  )  แปลว่า  รดน้ำทอง

เอกลักษณ์  (  Ekkalak  )  แปลว่า   ผู้มีลักษณะเป็นของตนเอง

อีศวร  (  Eesuon  )   แปลว่า  พระศิวะ

สวน  (  Suon  )   แปลว่า  ที่ซึ่งกั้นไว้เป็นขอบเขตไว้ปลูกต้นไม้หรือพืช

สอน  (  Sorn  )  แปลว่า  ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้อื่น

เหมือน (  Muan )  แปลว่า  คล้าย   , ละม้าย

สาม  (  Sam  )  แปลว่า  3

สอง  (  Song  )  แปลว่า  2

หนึ่ง  (  Nung  )  แปลว่า  1  อันแรก  ทีแรก  เบื้องแรก

เอื้อ (  Aua  )  แปลว่า  เอื้อเฟื้อ

     คุณควรอ่านเพิ่มเติมได้จากคลังบททางด้านขวามือของคุณในเดือน ต.ค. - พ.ย. 2012

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์