ชื่อเล่นลูกฝาแฝด

     การตั้งชื่อเล่น   ในคลังบทความประจำเดือนก.ค.  2012   เป็นการ

 ตั้งชื่อเล่นโดยทั่วๆไป   แต่ในครั้งนี้เป็นการตั้งชื่อเล่นเป็นการเฉพาะ

ลูกฝาแฝด  และคุณควรคำนึงถึง    วันเกิดเป็นหลักเช่นกัน   ซึ่งคุณ

สามารถหาอ่านได้จากคลังบทความทางด้านขวามือของคุณ

ในเดือน ก.ค. -ส.ค 2012  ชื่อเล่นลูกฝาแฝดมีทั้งชื่อผู้หญิง  และ

ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

      ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

กันย์  (  Kan  )  แปลว่า  ผู้หญิง ,  นางงาม

เกตุ  (  Kat  )   แปลว่า   รุ่งเรือง ,   ผู้นำ  , ประธาน

เกศ  (  Kes  )  แปลว่า  ผม ,  เส้นผม

กุล  (  Kul ,  Kun  )  แปลว่า  ตระกูล , เชื้อสาย , ลูกหลาน  , เผ่า

แก้ว  (  Kaeo  ,Kaew  )  แปลว่า  ของมีค่า  ,    ของประเสริฐ  , เพชรพลอย  ,  กล้า

แข (  Kae  )  แปลว่า  พระจันทร์

งาม  (  Ngam )  แปลว่า   สวย  , ดี   ,  น่ารัก

เงือก  (  Nguak  )  แปลว่า  คนครึ่งปลา ,  นกชนิดหนึ่ง

โฉม  (  Chom  )  แปลว่า   รูปร่าง ,  ซวดทรง

ฉาย  (  Chai  ,  Chie  )  แปลว่า  ความงาม , ที่ร่ม   , เงา   , ร่มเย็น  

นุช  (  Nuch  )  แปลว่า   น้อง

ดุจ  (  Duj  )     แปลว่า  เหมือน ,   ดั่ง  ,  คล้าย  ,  ปาน

เดือน  (  Duan  )  แปลว่า  พระจันทร์

      ชื่อผู้ชาย   อาทิเช่น
 
เก่ง  (  Keng  )  แปลว่า  เชี่ยวชาญ ,  กล้า ,  เข้มแข็ง  , ไม่แพ้ใคร

เกรียง  (  Kriang  )  แปลว่า  ใหญ่ , ยิ่ง ,  มาก

ไกร  (  Krai  )  แปลว่า  เก่ง , กล้า , ใหญ่ยิ่ง , มากเกิน

เกียรติ  ,  เกียรติ์  (  Kiat  )  แปลว่า    กีรติ  , ชื่อเสียง  , การเลื่องลือ , การเฟื่องฟุ้ง

กล้า  (  Kla )  แปลว่า  เก่ง ,  อาจหาญไม่กลัวใคร ,  แข็ง

กานต์  (  Kan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก ,  ที่รัก

แกล้ว  (  Klaeo  ,  Klaew  )  แปลว่า  กล้า  องอาจ  เก่ง  ว่องไว

โก้  (  Ko  ,  Go  )  แปลว่า  เท่ห์ ,  แต่งตัวหรือแสดงกิริยาให้ยิ่งกว่าธรรมดา

เก๋  (  Ke  )  แปลว่า  งาม

เขม  (  Kem  )  แปลว่า  เกษม

จง ( Jong  )  แปลว่า  หมาย , หวัง , ตั้งใจ

ใจ  (  Jai  )  แปลว่า  ส่วนสำคัญ  ,  ส่วนสำหรับคิดของคนหรือสัตว์

จิตร  (  Jit  )  แปลว่า  งดงาม   แพรวพราว

จิต  (  Jit  )  แปลว่า  ใจ

จิตติ์  (  Jit  )  แปลว่า    จิต   ใจ

เจต  (  Jet  )  แปลว่า  สิ่งที่คิด  ใจ  

เจษฏ์   ,  เจษฎ์  (  Jes  )  แปลว่า  พี่  ,  ผู้เจริญที่สุด ,  ผู้เป็นใหญ่ที่สุด

แจ้  (  Jae  )  แปลว่า  ไก่ชนิดหนึ่ง ,  เตี้ย , ไม่สูง

ชาย  (  Chai  ,  Chie  )  แปลว่า   ผู้ชาย   ,    ที่สุด ,  ริม ,   พัดอ่อนๆ   ,  คล้อย   , บ่าย

ชล  (  Chol  ,  Chon )  แปลว่า  น้ำ

ชาญ  (  Chan  )  แปลว่า  ชำนาญ  ,   รู้   ,   ว่องไว  ,  คล่องแคล่ว

ชาติ  (  Chat  )  แปลว่า  การเป็นขึ้น ,   กำเนิด ,   เหล่า ,  พวก ,   ตระกูล

ชิต  (  Chit  )  แปลว่า     ชนะแล้ว

ชิด  (  Chid  ,  Chit  )  แปลว่า  สนิท  , ใกล้ ,    เคียง ,   ผลไม้ชนิดหนึ่ง(  ลูกชิด )

เชษฐ์  (  Chet  )  แปลว่า  พี่ ,  ผู้ใหญ่กว่า,   ผู้เจริญกว่า

โชติ  (  Chot )  แปลว่า  ความรุ่งเรือง   , ความสว่าง

ณัฐ   ,   ณัฏฐ์   (  Nat  ,Nath  )  แปลว่า  นักปราชญ์ ,  ผู้รู้

โดม  (  Dom  )  แปลว่า  แนว ,  แถวน้ำ ,  สายน้ำ

เดช   (  Dech  )  แปลว่า  ความงาม , ความสุกใส ,  ชื่อเสียง ,  อำนาจ  , ไฟ  ,  อำนาจ

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พนา

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่มีคำว่า ธาร

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ