ชื่อที่เขียนคล้ายกัน

     ชื่อคุณแปลว่าอะไร  ในครั้งนี้จะมีชื่อที่เขียน คล้ายกัน   แต่แปล

ไม่เหมือนกัน   มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น 

     ชื่อผู้หญิง   มีดังนี้

รัชนี (  Ratchanee   )   แปลว่า  กลางคืน  เวลามืด

รัตติ  (  Ratti  )  แปลว่า  กลางคืน

รัตติกาล (  Rattikan  )  แปลว่า  เวลากลางคืน

รัศมี  (  Ratsamee )  แปลว่า  แสงที่กระจายออกไป , แสงสว่าง , เส้นที่ลากจากจุดศูนย์กลางไป

ถึงขอบวง

รัถยา  (  Rattaya  )  แปลว่า  ทางเดิน

ลักษณา  (  Laksana  )   แปลว่า  มีลักษณะดี

ลักขณา  (  Lakhana  )   แปลว่า  มีลักษณะดี

ลักษมี  (  laksamee  )  แปลว่า  โชคลาภ  ทรัพย์   เสน่ห์

ลัคนา  (  Lakkana  )  แปลว่า   ลัคน์

รัชดา  (  Ratchada  )  แปลว่า  เงิน

รัชดาภรณ์  (  Ratchadaporn  )  แปลว่า  มีเงินเป็นเครื่องประดับ

รัชดาพร  (  Ratchadaporn  )  แปลว่า  เงินนำสุขมาให้

รัชฎา  (  Ratchada  )  แปลว่า  เงิน

รัชฎาภรณ์  (  Ratchadaporn  )  แปลว่า  มีเงินเป็นเครื่องประดับ

รัชฎาพร  (  Ratchadaporn  )  แปลว่า  เงินนำความสุขมาให้

วิมน  (  Vimon  )  แปลว่า  วุ่นวายใจ ,  เคลือบแคลง

วิมล  (  Vimol  ,  Vimon  )  แปลว่า    สะอาด  ,   บริสุทธิ์   , งาม

วิไล  (  Vilai  )  แปลว่า   งาม ,  สวย

วิลัย  (  Vilai  )  แปลว่า  การย่อยยับ  ,   การสลาย

     ชื่อผู้ชาย    มีดังนี้

สง ( Song  )  แปลว่า   หย่งให้กระจายตัว   หรือ   ยกขึ้นจากน้ำ  หรือ  ให้ของเล็กๆร่วง  ,   สีหมากสุก

สงค์ (  Song )  แปลว่า  ความข้องอยู่  ,  ความเกี่ยวพัน

สรง (  Srong )  แปลว่า  อาบน้ำ

สน (  Son  )   แปลว่า  ชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่ง  ,  ร้อย  ,  สอด  ,  ใฝ่ ,   ตั้งใจ

สณฑ์  (  Son  )  แปลว่า  ชัฏ ,   ดง  ,  ป่าทึบ

รัตน์ (  Rat )  แปลว่า   แก้ว ,    เพชร ,   ของมีค่า

รัชฎ์   ,  รัชด์  (  Rat ,  Rach  )  แปลว่า  เงิน  ,    ทอง

รัชฏ์ ,   รัชต์  (  Rat , Rach  )  แปลว่า  เงิน ,   ทอง

รัฐ  (  Rat  )   แปลว่า  แว่นแคว้น

ลักษณ์  (  Lak  )  แปลว่า  ลักษณะ

ลักขณ์    (  Lak  )  แปลว่า   ลักษณะ

ลัคน์  (  Lak  )  แปลว่า  เวลาอันเป็นมงคลสำหรับลงมือทำการใดๆ    ,  ราศีในดวงชาตาที่พระ  

อาทิตย์หรือพระจันทร์สถิตย์อยู่ในเวลาที่เจ้าของชาตาเกิด  

วัช  (  Vat  ,  Vach  )   แปลว่า   สิ่งที่ควรละทิ้ง ,   การพูด  ,   ถ้อยคำ

วัชร์  (  Vat  ,  Vach  )  แปลว่า  เพชร

วัชรินทร์    (  Vatcharin  )  แปลว่า  เพชรพระอินทร์  

วัส  (  Vas  )  แปลว่า  ฝน  ปี

วัฏ  (  Vat  )  แปลว่า    การหมุน   ,   การเวียน

วัตถ์  (  Vat  ,  Vath  )  แปลว่า  เสื้อผ้า  ,  เครื่องนุ่งห่ม

วัสตร์  (  Vas  )  แปลว่า  ผ้า

วัตร  (  Vat  )  แปลว่า  กิจพึงทำ  ,  หน้าที่  ,  การปฏิบัติ ,   การจำศีล

วัฒน์  (  Wat  )  แปลว่า  ความเจริญ

วัจน์  (  Wat  ,  Waj  )  แปลว่า  คำพูด  ,  ถ้อยคำ

พัฒน์  (  Pat  )  แปลว่า   ความเจริญ

พัชร์  (  Pach  )  แปลว่า  เพชร

ภัทร์  (  Pat  )  แปลว่า  น่ารัก  ,  งาม  ,  เจริญ  ,  ดี

วาส  (  Vas  )  แปลว่า  การอยู่ ,  ที่อยู่ ,    เครื่องนุ่งห่ม

วิรัต (  Virat  )  แปลว่า  งดเว้น ,  เลิก

วิรัติ  (  Virat  )  แปลว่า  ปราศจากความยินดี

วิรัช  (  Virach  )  แปลว่า  ต่างประเทศ

เวท  (  Vet  )  แปลว่า  ความรู้  , ความรู้ทางศาสนา

เวทย์  (  Vet  )  แปลว่า   พึงรู้   ควรรู้

เวศม์   ( Ves  )   แปลว่า  บ้าน , ที่อยู่

บรูณ์  (  Boon  )   แปลว่า   เต็ม

บรูพ์  (  Boon  )  แปลว่า  ก่อน , ปางก่อน ,   ตะวันออก

ศูล  (  Sool  )  แปลว่า  หลาว ,   เหล็กแหลม  ,  ยอด

สูรย์  (  Soon  )   แปลว่า   ตะวัน  ,  พระอาทิตย์

สาธิต  (  Satit  )  แปลว่า  สำเร็จ

สังข์  (  Sang  )  แปลว่า  หอยทะเลชนิดหนึ่ง ใช้สำหรับเป่าในงานมงคล  หรือหลั่งน้ำมนตร์

สังค์  (  Sang  )  แปลว่า  ความข้องอยู่   , การติดอยู่

อรรจน์  (  At )  แปลว่า  การยกย่อง  , การสรรเสริญ

อรรถ  (  At  ,   Atta  )  แปลว่า  ทรัพย์  , เนื้อความ

อิน  (  In  )  แปลว่า  ต้นไม้ชนิดหนึ่งในพวกต้นจันแต่ผลโตกว่า

อินท์  ,  อินทร์  (  In  )  แปลว่า  ชื่อเทวราชผู้เป็นใหญ่  ,   ผู้เป็นใหญ่

อินธน์  (  In  )  แปลว่า  การจุดไฟ ,   เชื้อไฟ ,   ไม้สำหรับติดไฟ

     คุณควรอ่านเพิ่มเติมในคลังบทความทางด้านขวามือของคุณในเดือน  ต.ค - พ.ย.  2012

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " เพียง "

ชื่อที่มีคำว่า รัตน์