ชื่อที่มีความหมายไม่ดี

    ชื่อที่มีความหมายไม่ดี    ไม่ควรนำมาตั้งชื่อ  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ

ชื่อผู้ชาย   ดังนี้

     ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

กามินี  ( Kaminee )  แปลว่า  หญิงที่มีความใคร่  

กาสร (  Kasorn )  แปลว่า  ควาย

อวิญญู  (  Avinyoo )  แปลว่า  ไม่มีความรู้  , โง่

มารยา  (  Maraya  )  แปลว่า  การแสร้งทำ   เล่ห์เหลี่ยม    การล่อลวง

มารษา  (  Marasa  )  แปลว่า  คำปด  คำเท็จ  คำไม่จริง

มล  (  Mol ,  Mon  )  แปลว่า  มัวหมอง  ไม่สะอาด   ไม่บริสุทธิ์

วิลัย ( Vilai )  แปลว่า  การย่อยยับ  การสลาย

พิลัย  (  Pilai  )  แปลว่า  การย่อยยับ  การสลาย

ชัลลุกา  (  Chanluka  )  แปลว่า  ปลิง    ( ชลูกา  )

ชาลินี  (  Chalinee  )  แปลว่า  ตัณหา

ชารี  (  Charee  )  แปลว่า  หญิงชู้

มัจฉรี  ( Matjacharee  )  แปลว่า  คนตระหนี่

    ชื่อผู้ชาย   อาทิเช่น

กามัช  (  Kamach )  แปลว่า  เกิดแต่กาม   ,  เกิดแต่ความใคร่

เกียจ (  Kiat, Kiad , Kiaj )  แปลว่า  คด  , ไม่ซื่อ ,   โกง   , คร้าน    , ซ่อนกล

อติมาน (  Atiman )  แปลว่า  ความจองหอง ,  ความเย่อหยิ่ง

อิสสา  (  Issa  )  แปลว่า  ความชิงชัง  ความหึงหวง  ความโกรธ  ความปองร้าย  

พยศ   (  Payos  )  แปลว่า  ถือตัวโดยแสดงอาการไม่ยอมทำตาม

ปราชัย  (  Prachai  )  แปลว่า  ความพ่ายแพ้

วิโรธน์  (  Virot )  แปลว่า   ความประพฤติผิดธรรม

วัช  (  Vach  ,Vat  )  แปลว่า  คามผิด

วิรัติ  (  Virat  )  แปลว่า  ปราศจากความยินดี

ฉิน  (  Chin )  แปลว่า  ติ    เตียน

ฉินท์  (  Chin  )  แปลว่า  ทำลาย   ตัด  ขาด

ชาร  (  Chan  ,  Chara  )  แปลว่า  ชายชู้

ชารชาต  (  Chanchat )   แปลว่า  ลูกชายชู้

ทิคัมพร  (  Tikakporn  )  แปลว่า  ผู้นุ่งอากาศ   "  คนเปลือย  "

ธงก์  (  Tong  )  แปลว่า  คนโง่

ทม  (  Tom  )  แปลว่า  การทรมาน  อาชญา  การข่มใจ

นิธาน  (  Nitan )  แปลว่า  การฝังไว้  การบรรจุไว้  ที่ฝั่ง   ที่บรรจุ

พรุน (  Prun )  แปลว่า  ปรุ   ทะลุเป็นรูทั่วไป

พันธ์  (  Pan )  แปลว่า  ผูก    มัด  ตรึง

เพ  (  Pe )  แปลว่า  พังทลาย

ภิน  (  Pin  )  แปลว่า  แตกแล้ว   ทำลายแล้ว

มณฑ์  (  Mon  )  แปลว่า  สุรา   น้ำเมา

เริง  (  Rerng  )  แปลว่า  คะนอง  ลำพอง

เวธี  (  Vetee  )  แปลว่า  ผู้แทง  ผู้เจาะ    ผู้ยิง

เหี้ยม (  Hiam )  แปลว่า   ใจร้าย    ใจดำ   ไม่มีใจกรุณา   ดุ  

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พนา

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า ธาร

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ