ชื่อ หรือ นามสกุล ที่สะกดยาก

     ชื่อคุณแปลว่าอะไร   ในครั้งนี้จะมีคำที่สะกดยาก   เมื่อคุณจะ

สะกดชื่อ  หรือ  นามสกุล  ของคุณเป็นภาษาอังกฤษ  มีทั้งชื่อผู้หญิง

และชื่อผู้ชาย   อาทิเช่น 

       ชื่อผู้หญิง   มีดังนี้

ลออ (  Laor  ,  laror  )  แปลว่า   งาม  สวย

ลออองค์  ( Laorong  ,  laorong  )  แปลว่า  ผู้มีรูปร่างงาม

บุษบามินตรา  (  Butsabamintra ,  Bussabamintra  )  แปลว่า  พุทธรักษา

บุษกร  (  Butsagorn ,Bussagorn  )  แปลว่า  บัวขาบ   บัวสีน้ำเงิน

นาฏ  (  Nat  )  แปลว่า    ผู้หญิง   

บังอร  (  Bangon  )   แปลว่า   นาง ,  นางงาม

โปรยฝน  (  Proeyfon  )   แปลว่า  ฝนหยาดเม็ดลงมา

ผ่องแผ้ว  (  Phongphaeo  )  แปลว่า  สะอาด  ,  หมดจด  , สบายใจ

ผ่องใส (  Phongsai  )  แปลว่า  สุกใส  ,  บริสุทธิ์ ,   ยิ้มย่อง

ดวงแก้ว  (  Duongkaeo )  แปลว่า  สิ่งที่น่าทนุถนอม

       ชื่อผู้ชาย     มีดังนี้

หมื่น  (  Muen )  แปลว่า  10,000    ,   ชื่อตำแหน่งในอดีตเหนือตำแหน่งพันขึ้นไป

ร้อย  ( Roy )  แปลว่า  100    ,   สอด  ,    สอดด้วยด้าย

แสน  (  Saen  )  แปลว่า  100,000    ,  มาก ,   เหลือเกิน  ,  ตำแหน่งทหารในอดีต

แสนย์  (  Saen  )  แปลว่า  คนในกองทัพ ,  ทหาร

แสนยานุภาพ  (  Saenyanupap  )  แปลว่า  อำนาจทางทหาร

แสวง  (  Savaeng  )   แปลว่า  เที่ยวหา ,   ค้นหา   ,   เสาะหา

หมั่น  (  Man )  แปลว่า  ขยัน ,   อุตส่าห์  ,   มีความเพียร

หยาด ( Yad )  แปลว่า  เม็ดฝน หรือ น้ำค้างที่ตกลงมา

องค์  (  Ong  )  แปลว่า  ส่วนของร่างกาย  ,      ลักษณะ   , สมบัติ  ,  ท่าน

เที่ยง  (  Tiang  )  แปลว่า  ตรง , แน่นอน  , เวลาเที่ยงวัน  ,  เวลาเที่ยงคืน
 
เทียม  (  Tiam  )  แปลว่า  เสมอ   , เท่า  ,    ปลอม

เทียบ  (  Tiab )  แปลว่า  แนบ , เปรียบ , ชิม

เทียน  (  Tian  )  แปลว่า  เครื่องจุดไฟ ที่ฟั่นหรือหล่อด้วยขี้ผึ้งหรือไข  ,  ชื่อต้นไม้พวกหนึ่ง

เทียร  (  Tian  )  แปลว่า  ย่อม

เธียร  (  Tian  )  แปลว่า  นักปราชญ์   , ฉลาด   , มั่นคง   , กล้าหาญ

นิรัติศัย   (  Nirattisai  )  แปลว่า   ประเสริฐยิ่ง  ,  พิเศษยิ่ง

เนื่อง  (  Nuang  )   แปลว่า  ติดกัน  ,  ต่อกัน   ,  เกี่ยวข้องกัน  , เสมอๆ

บรรดาศักดิ์   (  Bandasak  )  แปลว่า  ผู้มีอำนาจอันถึงแล้ว

บวร  (  Borvorn  )  แปลว่า  ประเสริฐ   ,  ล้ำเลิศ

บำเรอ  (  Bamrer )  แปลว่า  ทำให้ชอบใจ ,   ปฏิบัติ ,    คอยรับใช้

ประเสริฐ  (  Prasert  )  แปลว่า  ดีเลิศ ,  ดีที่สุด  , วิเศษ

ปล้อง  (  Plong  )  แปลว่า   ชื่อหญ้าชนิดหนึ่งต้นเป็นข้อๆชอบขึ้นในน้ำ ,  ส่วนระหว่างข้อทั้งสอง

ของไม้ไผ่

ม่วง  (  Muong  )  แปลว่า  สีม่วง  ,  ผ้าไหมสำหรับนุ่ง ,   ชื่อเรือชนิดหนึ่ง

ดวง  ( Duong  )  แปลว่า  วงกลม  ,  รูปกลม

ด้วง  (  Duong  )  แปลว่า  แมลงพวกหนึ่ง(ตัวด้วง ) ,   ชื่อซอชนิดหนึ่ง ,   เครื่องดักหนู

ด่วน  (  Duon )  แปลว่า  รีบ

เปลี่ยน (  Plian  )   แปลว่า   แลก ,  ผลัด ,   แปลง ,   ยักย้าย  

เปรื่อง (  Pruang  )   แปลว่า   มีความฉลาดอาจหาญ  , เสียงดัง  , เชี่ยวชาญปรุโปร่ง ,  แตกฉาน

เปี่ยม  (  Piam  )   แปลว่า  ล้น , เต็มฝั่ง ,  เต็มที่ , เต็มบริบรูณ์

เปรี้ยง  (  Priang  )  แปลว่า  เสียงดัง

โปรย  (  Proey  )    แปลว่า  โรย , หว่าน ,  หยาดเม็ดลงมา

ผ่อง  (  Phong  )   แปลว่า   หมดจด  สุกใส

แมว  (  Maeo  )  แปลว่า  สัตว์เลี้ยงสี่เท้าขนาดเล็กเลี้ยงไว้จับหนู

แก้ว  (  Kaeo  )  แปลว่า  ของสูงควรนับถือควรสงวน ,  ของประเสริฐ ,  เพชรพลอย  , กระจก

ชื่อนกชนิดหนึ่ง  , ชื่อหนอนชนิดหนึ่ง , ชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่ง  

อิศวร  (  Isorn )  แปลว่า  ผู้เป็นใหญ่

อิ๊ว  (  Iu  )  แปลว่า  น้ำซีอิ๊ว

เกียรติ ,  เกียรติ์  (  Kiad  ,  Kiat  )  แปลว่า  กีรติ  , ชื่อเสียง , การเลื่องลือ ,  การเฟื่องฟุ้ง

     ชื่อของคุณที่สะกดยาก  คุณคงพอจะสะกดได้บ้าง  คุณควรอ่านเพิ่มเติมในคลังบทความทางด้าน

ขวามือของคุณ  ในเดือน ส.ค. และ เดือน  ต.ค.  2012

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีความหมายถึง " เพชร พลอย "

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

สะกดชื่อเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าน้ำ

ชื่อที่มีความหมายว่า พื้นดิน และ น้ำ

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์