ปรางวลัยแปลว่าอะไร

    ชื่อคุณแปลว่าอะไร    ชื่อที่คุณอยากทราบว่า  ความหมาย  มีทั้ง

ชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย    อาทิเช่น 

    ชื่อผู้หญิง   มีดังนี้

ปรางวลัย  (  Prangvalai  )  แปลว่า  แก้มกลม

ปรางค์วลัย  (  Prangvalai  )  แปลว่า  สถูปวงกลมที่มียอดสูง

ปริศนา  ( Pritsana )  แปลว่า  คำถาม , ข้อถาม

ผกาย (   Phakie )  แปลว่า  ดาว , แสงกระจาย

ประกาย  (   Prakie )  แปลว่า  แสงกระจาย , เปลวไฟที่กระเด็นกระจายไป

ประกายเพชร  (  Prakaipech , Prakaipet  )  แปลว่า  แสงเพชรส่องเป็นประกายสีรุ้ง

ประกายดาว  ( Prakaidao )  แปลว่า  แสงดาวส่องแสงเป็นประกาย

ประกายแก้ว ( Prakaikaeo , Prakaikaew )  แปลว่า  แสงแก้วที่กระจายออกมา

บวบ ( Buab )  แปลว่า ผักชนิดหนึ่งลูกยาวมีเหลี่ยมใช้ปรุงอาหารได้

พลอย  (  Ploy )  แปลว่า  หินสีต่างๆใช้เจียระไนทำเครื่องประดับ

สกาวพัสตร์  (Sakaopas )  แปลว่า  ผ้าขาว

พิณ  ( Pin )  แปลว่า  เครื่องดนตรีชนิดหนึ่ง

พิลาส  (  Pilas )  แปลว่า  งาม ,  ฟ้อนรำ

จุไร (  Jurai  )  แปลว่า  ไรจุก ,  ไรผม

จุรี  (  Juree  )   แปลว่า  มีด

ฉวี  (  Chavee )  แปลว่า  ผิว

พนาลี (  Panalee  )  แปลว่า  แนวป่า

วนาลี (  Vanalee )  แปลว่า  แนวป่า

ชลาลัย (  Chalalai  )  แปลว่า  แม่น้ำ ,  ทะเล

ทิพา  (  Tipa )  แปลว่า  วัน

ทิวา  (  Tiva )  แปลว่า  วัน

ทิพ (  Tip  ,  Thip  )  แปลว่า  วัน , สวรรค์ , ชั้นฟ้า

ทิพย์  (  Tip ,  Thip  )  แปลว่า  เป็นของเทวดา

เยาว์  (  You  )  แปลว่า  รุ่น , หนุ่ม , สาว , อ่อน

เยาวมาลย์  (  Youvaman  )  แปลว่า  หญิงสาวสวย

เยาวยอด  (  Youvayod  )  แปลว่า  หญิงงาม , สวยที่สุด

เยาวเรศ (  Youvares  )  แปลว่า  หญิงสาวสวย

เยาวลักษณ์  ( Youvalak  )  แปลว่า  หญิงสวย

เยาวพา  (  You vapa )  แปลว่า  หญิงสาวสวย

รจนา ( Rotjana )  แปลว่า  งาม , ตกแต่ง , ประพันธ์

รัชฎา ,  รัชดา   (  Ratchada )  แปลว่า  เงิน

รัชฏา ,   รัชตา   (  Ratchata  )   แปลว่า  เงิน

ลักษมี (  Laksamee  )  แปลว่า  โชคลาภ ,  ทรัพย์ ,  เสน่ห์

สิริลักษมี  ( Sirilaksamee )  แปลว่า  ผู้มีโชคลาภ ,  ผุ้มีทรัพย์  ,  ผู้มีเสน่ห์

อนัตตา  (  Anatta )  แปลว่า  ไม่ใช่ตัวตน , ไม่ใช่ตัวใช่ตน

อนุสรา  (  Anusara  )   แปลว่า  ระลึก คำนึงถีง

อภิรดี  (  Apiradee)  แปลว่า  ความยินดี

อภิรติ  ( Apirati  )  แปลว่า  ความยินดี

อร ( On . Orn)  แปลว่า  นาง   ผู้หญิง  งาม

อรดี  (  Orradee )   อรติ  (  Orrati  )  แปลว่า  ความไม่พอใจ

อรไท  (  Orratai  )  แปลว่า  นางผู้เป็นใหญ๋

     ชื่อผู้ชาย    มีดังนี้

ปฤษฎางค์  (  Pritsadang )  แปลว่า  อวัยวะเบื้องหลัง  ,  ส่วนหลัง

ปาฏิหาริย์  (  Patihan )  แปลว่า  สิ่งที่น่าอัศจรรย์  , ความอัศจรรย์

ผจญ ( Phajon ) แปลว่า  สู้รบ

ผดุง ( Phadung )  แปลว่า  ค้ำ , ค้ำจุ้น , ระวัง , อุดหนุน

เผด็จ ( Phadet  ,  Phadej  )  แปลว่า  ตัด , ขจัด , ขาด

พนา  (  Pana )  แปลว่า  ป่า

พนาสัณฑ์ (  Panasan  )  แปลว่า  ราวป่า

วนาสัณฑ์  (  Vanasan  )  แปลว่า  ราวป่า

พนัส  (  Panas )  แปลว่า  ป่า

พฤกษ์  (  Pruk  )  แปลว่า  ต้นไม้   

พยัคฆ์ ( Payak )  แปลว่า  เสือ

ไกรสร ( Kraisorn )  แปลว่า  สิงโต

พิรุณ  (  Pirun ) แปลว่า  ฝน

คฑา  (  Kata  )  แปลว่า  ไม้ตะบอง

คชา (  Kacha  )  แปลว่า  ช้าง  

คำแหง (  Kamhaeng )  แปลว่า กล้าแข็ง ,  แข็งแรง , กำแหง

คุณ (  Kun  )  แปลว่า  ความดี  ,  อุปการะ , ความเกื้อกูล   

พัฒนคุณ  (  Pattanakun )  แปลว่า  ผู้มีความดีและความเจริญ

จุฑา  (  Juta  ,  Jutha  )  แปลว่า  ยอด , มงกุฏ , ที่สูง  , ชั้นบน

เจต  (  Jet  )  แปลว่า  สิ่งที่คิด ,  ใจ

เฉลิม  (  Chalerm  )  แปลว่า  เลิศ , ยอด , ทำเสริม , เพิ่มเติม

ชล (  Chon , Chol  )  แปลว่า น้ำ

ชลธาร  (  Chonlatan )  แปลว่า  ลำน้ำ , ลำคลอง  , ทะเล

ชโลทร  (  Chalotorn )  แปลว่า  แม่น้ำ,  ทะเล , ห้วงน้ำ ,  ท้องน้ำ

ชลธี (  Chonlatee )  แปลว่า  ทะเล

ดามพ์  (  Dam )  แปลว่า  ทองแดง

ชิน (  Chin  )  แปลว่า  ตะกั่ว

ทอง (  Tong  )  แปลว่า  ทองคำ

ทิพากร  (  Tipagorn  ,  Tipakorn  )  แปลว่า  พระอาทิตย์

ทิวากร  (  Tivagorn  ,Tivakorn  )  แปลว่า  พระอาทิตย์

รงค์ ( Rong )  แปลว่า  สี , ความรัก , สนามรบ , ความใคร่

รณรงค์  (  Ronnarong  )  แปลว่า  การรบ , สนามรบ

รชตะ  (  Rachata  )  แปลว่า  เงิน

สวัสดิ์  (  Savat )  แปลว่า  ความดี , ความงาม , ความเจริญรุ่งเรือง

ศิษฎ์  (  Sit  )  แปลว่า  ฝึกแล้ว , คงแก่เรียน , มีปัญญาความรู้

เศรษฐ์  (  Set  )  แปลว่า  ดีเยี่ยม , ยอดเยี่ยม

เศาร์  (  Sou  )  แปลว่า  กล้าหาญ

เสาร์  (  Sou  )  แปลว่า  ชื่อดาวเสาร์ , ชื่อวันที่ 7 ของสัปดาห์

เขียน  (  Khian  )  แปลว่า  วาด  เขียนตัวอักษร

เขียม  (  khiam  )  แปลว่า  ประหยัด , ตระหนี่

เขียว  (  Khiao  )  แปลว่า  สีเขียว

เหม (  Hem  )  แปลว่า  ทองคำ

หิรัญ  (  Hiran  )  แปลว่า  เงิน ,  ทอง

อดิเรก ( Adirek ) แปลว่า  ยิ่ง  ,  พิเศษ

อดิศร  (  Adisorn )  แปลว่า  ผู้เป็นใหญ่

อดิศัย (  Adisai )  แปลว่า  เลิศ , ประเสริฐ

อติชาต  (  Atichat  )  แปลว่า  ผู้เลิศกว่าเผ่าพงศ์

อนันต์  (  Anan )  แปลว่า  ไม่มีสิ้นสุด , มากล้น

อนุชิต  (  Anuchit )  แปลว่า  ชนะ

อภิชัย  (  Apichai  )  แปลว่า  ความชนะ

อภิชาต ( Apichat  )  แปลว่า   เกิดดี ,  มีตระกูล

อภิชิต  (  Apichit  )  แปลว่า  ชนะแล้ว

อภิญญา  ( Apinya  )  แปลว่า  ความรู้ยิ่ง

อนุสร ( Anusorn )  แปลว่า  ระลึก ,  คำนีงถึง

อนุสรณ์  (  Anusorn )  แปลว่า  การระลีก , ความคำนึงถึง

อเนก  (  Anek  )   แปลว่า  มาก

    คุณคงจะได้ทราบว่า ชื่อคุณแปลว่าอะไร และสะกดอย่างไร  คุณสามารถหาอ่านเพิ่มเติมได้จาก

คลังบทความทางด้านขวามือของคุณในเดือน  ส.ค. - ต.ค. 2012

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พนา

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า ธาร

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ