ชื่อเล่นลูกฝาแฝด 3

   การตั้งชื่อเล่นลูกฝาแฝดในครั้งนี้ต่อจากครั้งที่แล้ว   มีทั้งชื่อผู้หญิง

และชื่อผู้ชาย   ดังนี้

     ชื่อผู้หญิง   อาทิเช่น

เดือน  ( Duan )  แปลว่า  ดวงจันทร์

ทิพ ( Tip  ,  Thip  )  แปลว่า  สวรรค์  ชั้นฟ้า  เทวโลก    วัน

ทิพย์  (  Tip  ,Thip  )  แปลว่า  เป็นของเทวดา

ทราย  ( Srie  ,Srai  )  แปลว่า  กรวดมีเม็ดละเอียดอยู่ตามพื้นดิน   สัตว์สี่เท้าพวกกวาง

นัจ  ( Naj  ,  Nat  )  แปลว่า  การฟ้อนรำ

นัฏ  (  Nat  )  แปลว่า  ผู้ฟ้อนรำ

นาฏ  (  Nat  ,  Nath  )  แปลว่า  ผู้หญิง

นาฏย์  (  Nat  ,Nath  )  แปลว่า  ผู้หญิง     การเต้นรำ

นาถ  (  Nat  ,  Nath  )  แปลว่า  ที่พึ่ง  ผู้เป็นที่พึ่ง

ตาล  ( Tan  ,  Tal  )  แปลว่า  ต้นโตนด  สีน้ำตาล

ตา  (  Ta  )  แปลว่า  ดวงตา   คราว  แต้ม  ทาง  ที่

แตน ( Taen )  แปลว่า  ชื่อแมลงชนิดหนึ่งบินได้มีพิษต่อยแล้วปวด

เปรียว   (  Priao  )  แปลว่า  ว่องไว   ไม่เชื่อง

นิจ  (  Nij   ,  Nit  )  แปลว่า  เที่ยง  ยั่งยืน  เสมอ

พรรณ  (  Pan  )  แปลว่า  ความงาม  ความยกย่อง  ความสรรเสริญ   สี  ผิว  ชนิด  วัณณ

เพชร  (  Pech  ,  Pet  )  แปลว่า  ชื่อพลอยที่แข็งที่สุดและมีน้ำแวววามมากกว่าพลอยอื่นๆ

เพ็ญ  (  Pen ) แปลว่า  เต็ม   เต็มไปด้วย

เพลิน  (  Pern  )  แปลว่า  สนุกจนลืมสิ่งอื่น

แพร  (  Prae  )  แปลว่า  ผ้าไหม

แพรว  (  Paeo  )  แปลว่า  แวววาว   มีแสงวับๆวาบๆ

นานา  (  Nana   )  แปลว่า  ต่างๆ

โบ  (  Bo  ,  Boe  )  แปลว่า  ผ้าที่ผูกเป็นรูปหูกระต่ายให้เป็นช่อคล้ายดอกไม้

ปิ่น ( Pin )  แปลว่า  เครื่องประดับที่ปักผม     จอม   ยอด

มาส  (  Mas  )  แปลว่า  พระจันทร์

มาศ  (  Mas  )  แปลว่า  ทอง   ทองคำ   ของมีค่า 

     ชื่อผู้ชาย   อาทิเช่น

เด่น  ( Den ) แปลว่า  นูนขึ้นหรือยื่นออกเห็นได้ชัด

ชัด   จะแจ้ง   ไม่มีอะไรบัง

เดียว ( Diao )  แปลว่า  หนึ่ง   ผู้เดียว

เดี่ยว ( Diao )  แปลว่า  หนึ่ง   ผู้เดียว  ไม่มีคู่

แดน  (  Daen  )  แปลว่า  แขวง   แคว้น   เขต

โด่ง  (  Dong  )  แปลว่า  ลอยสูงขึ้น   มีสันสูง   ไม่แฟบ

ตรี ( Tree)  แปลว่า  สาม

ทรัพย์  (  Srap  )  แปลว่า  สิ่งของต่างๆ     เงิน    สมบัติต่างๆ   ของมีประโยชน์และมีค่า

ทัศน์  (  Tas  )  แปลว่า  มอง  ดู  แล

ทิว  (  Tiv  , Thiv  )  แปลว่า  แนว    แถว

เทพ  (  Tep  ,  Thep  )  แปลว่า  เทวดา  เมฆ  ผู้ที่มนุษย์นับถือ

เทียน  (  Tian ,  Thian  )  แปลว่า  เครื่องจุดไฟ ที่ฟั่นหรือหล่อด้วยขี้ผึ้งหรือไข , ชื่อต้นไม้พวกหนึ่งมี

หลายชนิด

ไท  (  Tai  ,Thai  )  แปลว่า  ผู้เป็นใหญ่

โทน  ( Ton  , Toen  ,Thon  ,  Thoen  )  แปลว่า  หนึ่ง  โดด  เดี่ยว

ไทร  ( Srai )  แปลว่า  ชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่ง   ชื่อถั่วชนิดหนึ่ง

ธง  (  Tong  ,Thong  )  แปลว่า  ผืนผ้า หรือ  กระดาษ ที่ทำเป็นเครื่องหมายต่างๆ  มีรูปและ

สีต่างๆกัน

ธาร  (  Tan )  แปลว่า  น้ำ    ลำธาร   ห้วย  หยาดน้ำ

ธีร์  (  Tee  ,  Thee  )  แปลว่า  นักปราชญ์  ฉลาด  ไหวพริบ    มีปัญญา  ชำนาญ  มั่น  คง  กล้า

แข็งแรง  มีสติ   อ่อนโยน  เป็นผู้ดี  

นนท์  (  Non )  แปลว่า   ความสนุก   ความยินดี  ความรื่นเริง   ลูก  

นันท์  (  Nan  )  แปลว่า  ความยินดี  ความสนุก  ความรื่นเริง

นบ ( Nop  ,  Nob ) แปลว่า  นอบน้อม    ไหว้

นพ  (  Nop  )  แปลว่า  เก้า

นาท  (  Nat  ,  Nath  )  แปลว่า  ความนับถือ    เสียงบันลือ    เสียงร้อง

นิตย์  (  Nit  )  แปลว่า  เที่ยง  ยั่งยืน  เสมอ

นิธิ์  (  Nit  )  แปลว่า  ขุมทรัพย์

นิล ( Nin , Nil )  แปลว่า  พลอยสีดำ   สีขาบ   สีน้ำเงินเข้ม

นุ่น  (  Nun )  แปลว่า  ชื่อต้นไม้มีปุยในผล

นุ่ม  (  Num )  แปลว่า  อ่อน  น่วม  นุ่มนวล   อ่อนหว่าน   กลมกล่อม

บุญ  (  Bun  )   แปลว่า  ความดี  ความสุข  กุศล  คุณเครื่องชำระสันดาน

เบญจ  ( Ben  )  แปลว่า  ห้า

เป้  (  Pe  )  แปลว่า  ส่วนหนึ่งของเครื่องหลังทหาร    เอน   ตะเคง     

เปรี้ยว  (  Priao )  แปลว่า  รสอย่างหนึ่ง  ผลุนผลัน  รวดเร็ว

เปรื่อง  (  Pruang  )  แปลว่า  มีความฉลาดอาจหาญ   เชี่ยวชาญปรุโปร่ง   แตกฉาน

ผ่อง  (  Phong  )  แปลว่า    หมดจด  สุกใส

ผึ้ง (  Phung  )  แปลว่า  แมลงชนิดหนึีงบินได้ต่อยปวด  กินเกสรดอกไม้ทำน้ำหวาน และขี้ผึ้ง

พงษ์  ,  พงศ์  ( Pong  )  แปลว่า  เชื้อสาย  ลูกหลาน  เทือกเถา  เหล่ากอ  สกุล

พจน์  (  Pot  ,  Poj  )  แปลว่า  คำพูด  ถ้อยคำ

พฤกษ์  (  Pruk  )  แปลว่า  ต้นไม้

พล ( Pon  ,  Pol  )  แปลว่า  กำลัง  แรง  กองทัพ  พลทหาร  สามัญ

พร  (  Porn  )  แปลว่า  ของดี  เครื่องนำสุขมาให้  ผลดี   ของที่เลือกเอา

เพลิง  (  Perng  )  แปลว่า  ไฟ

แพง  (  Paeng  )  แปลว่า  สวงน  หวง  ราคามาก

ภพ  (  Pop  )  แปลว่า  โลก  ที่เกิด  ที่อยู่  ความเจริญ  ความเกิด  ความเป็น  ความมี

ภาพ  (  Pap  )  แปลว่า  ความมี  ความเป็น  รูปที่ปรากฏ  อำนาจ

ภาคย์  (  Pak  )  แปลว่า  โชค  โชคดี  งามดี

ภาส ( Pas  )  แปลว่า  แสง  สว่าง  แจ้ง  

มั่น  (  Man )  แปลว่า  แน่นอน  แน่น

มาตร  (  Mat )  แปลว่า  ประมาณ   การนับ   แม้ว่า  

มิ่ง  (  Ming  )  แปลว่า  ขวัญ   สิ่งเป็นสิริ

มุก  (  Muk  )  แปลว่า  หอยชนิดหนึ่ง

มุข  (  Mukh  )  แปลว่า  ประธาน   ส่วนของตึก  หรือ เรือนที่ยื่นออกมาจากส่วนใหญ่   หน้า  ปาก

เมฆ (  Mek  )  แปลว่า  ไอน้ำที่รวมกันเป็นก้อนลอยอยู่บนอากาศ

เมษ  (  Mes  )  แปลว่า  แพะ   แกะ  ชื่อราศีที่   1

ยศ  (  Yos  )  แปลว่า  ความงาม  ความดี  เกียรติยศ  เกียรติคุณ   ความยกย่องนับถือเกียรติของคน

ยูง  (  Yoong  )  แปลว่า  นกขนาดใหญ่  ขนงามเป็นสีเลื่อมขนหางเป็นแวว   ชื่อต้นไม้ยืนต้น

ยุทธ  (  Yut  )   แปลว่า  การต่อสู้

รณ  (  Ron  )  แปลว่า  สงคราม  รบ  รบศึก

รอน  (  Ron )  แปลว่า  บั่น  ตัด  ทอน  แยกออกไป  

โรจน์  (  Rot  ,  Roj  )  แปลว่า  สุกใส  รุ่งเรือง  สว่าง  ชอบใจ

โรม  (  Rom  )  แปลว่า  รบ

ฤทธิ์  (  Rit  )  แปลว่า  ความเจริญ  ความสำเร็จ   ความงอกงาม  อำนาจศักดิ์สิทธิ์

วรรณ  (  Wan )  แปลว่า  วัณณ  พัณณ  ความงาม  ความสรรเสริญ  ความยกย่อง

วัฒน์  (  Wat  ,  Vat  )  แปลว่า  ความเจริญ

วัชร  (  Wach  ,  Wat  ,  Vach  ,Vat  )  แปลว่า  เพชร

ศักร  (  Sak  )  แปลว่า  มีฤทธิ์   มีอำนาจ  ยิ่งใหญ่  แข็งแรง

ศักดิ์  (  Sak  )  แปลว่า  ความสามารถ  อำนาจ  กำลัง  ความอุตสาหะ  ความเชี่ยวชาญ    ที่พึ่ง

สัก  (  Sak )  แปลว่า  ชื่อต้นไม้ชิดหนึ่ง

สุ  (  Su  )  แปลว่า  ดี  งาม

หงส์  (  Hong  )  แปลว่า  นกคล้ายห่าน

ไหม  (  Mai  )  แปลว่า  สัตว์จำพวกผีเสื้อ

อาร์ม  (  Arm  )  แปลว่า  เครื่องหมายรูปอย่างโล่

โอม  (  Oem  )  แปลว่า  คำศักดิ์สิทธิ์

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พนา

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่มีคำว่า ธาร

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ