กรีฑาแปลว่าอะไร


   ชื่อคุณแปลว่าอะไร  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย   ดังนี้

ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

กิ่ง  (  Ging  )  แปลว่า  ส่วนที่แยกแแกจากต้น   แขนง

กิ่งดาว  (  Gingdao  )  แปลว่า  ส่วนของดาว 

กิ่งกาญจน์  (  Gingkan )  แปลว่า  ส่วนของทอง

กิ่งฟ้า  (  Gingfa )  แปลว่า  ส่วนของฟ้า

กิ่งกานต์  (  Gingkan  )  แปลว่า  ส่วนของผู้เป็นที่รัก

กิ่งกานด์  (  Gingkan  )  แปลว่า  ส่วนของผู้เป็นที่รัก

จันทนี  (  Jantanee ,  Janthanee  )  แปลว่า  ผู้ไล้ด้วยจุรณ์จันทน   พระศิวะ

จันทนวารี  ( Jantanavaree)  แปลว่า  น้ำอันออกจากไม้จันทน์   น้ำมันจันทน์

จันทรพิมพ์  (  Jantarapim ,  Jantharapim  )  แปลว่า  ดวงเดือน   ดวงจันทร์

จันทราภา  (  Jantrapa  )  แปลว่า  แสงจันทร์

จันทิรา  (  Jantira  ,  Janthira  )   แปลว่า  พระจันทร์

ชนิกา  (  Chanika  )  แปลว่า  แม่

ชนิกาภรณ์   (  Chanikaporn  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครื่องประดับแม่

ชนิกาพร  (  Chanikaporn  )  แปลว่า  พรแม่

ชนิดา  (  Chanida  )  แปลว่า  พ่อ

ชนิดาภรณ์  (  Chanidaporn )  แปลว่า  ผู้เป็นเครื่องประดับพ่อ

ชนิดาพร  (  Chanidaporn  )  แปลว่า  พรพ่อ

ชนิกรรดา  (  Chanikanda )  แปลว่า  ผู้มาในภพใหม่

ชามา  (  Chama  )  แปลว่า  ลูกหญิง

ชามาภรณ์  (  Chamaporn  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้เป็นเครื่องประดับ

ดนยา  (  Danaya  )  แปลว่า  ลูกหญิง

ดนยาภรณ์  (  Danayaporn  )  ลูกหญิงผู้เป็นเครื่องประดับ

ดุษณี  (  Dussanee  ,  Dutsanee  )  แปลว่า  ความนิ่ง

ดุษิตา   ,   ดุสิตา   (  Dusita  )  แปลว่า  สวรรค์ชั้นที่  4

ทวิชา  (  Tavicha  )  แปลว่า  เกิดสองครั้ง

ทิฆัมพร  (  Tikamporn  ,  Ticomporn  )  แปลว่า  ท้องฟ้า

ทีฆัมพร  (  Teekamporn  ,  Teekamporn  )  แปลว่า  ท้องฟ้า

นิภา  (  Nipa  )   แปลว่า  รัศมี   เทียม   เสมอ   เทียบ

ทาริกา  (  Tarika  )  แปลว่า  ทารก  ทารกผู้หญิง

เนาวนิต  (  Naovanit  ,  Nouwanit  )  แปลว่า  เนยข้น

โนรี  (  Noree  )  แปลว่า    ชื่อนกชนิดหนึ่งรูปร่างเหมือนนกแก้วแต่ขนแดง

เนตรชนก  (  Netchanok  )  แปลว่า  แก้วตาพ่อ

นุชนาฏ  (  Nutchanat  )  แปลว่า  น้องหญิง

บัณฑิตา  (  Bantita  )  แปลว่า  ผู้มีปัญญา  นักปราชญ์

มินตรา  (  Mintra  )  แปลว่า  ต้นกระถิน

ปาหนัน  (  Panan  )  แปลว่า  ดอกลำเจียก

       ชื่อผู้ชาย   อาทิเช่น

กรีฑา  (  Kreeta )  แปลว่า  การเล่น   ,  การเล่นเพื่อความสนุก  ,   การเล่นเพื่อบำรุงกำลัง  , การเล่น

เพื่อแสดงความสามารถ

กรีธา  (  Kreeta )  แปลว่า  เคลื่อ  ยก  เดินเป็นหมู่หรือเป็นกระบวน  (  ทัพ  )

กษาปณ์  (  Kasap )  แปลว่า  เงินตรา

การัณย์  (  Karan   )  แปลว่า  กรณีย์   กิจ

การันต์  (  Karan  )  แปลว่า   ชื่อของตัวอักษรที่ไม่ออกเสียง   ( ์ )

เกื้อ  (  Kua ,  Gua )  แปลว่า  อุดหนุน  เจือจาน   ช่วยเหลือ

โกกิลา  (  Kokila  )  แปลว่า  นกดุหว่า

ขรรค์  (  Khan  )  แปลว่า  อาวุธชนิดหนึ่งมีคม  2  ข้าง  รูปคล้ายหอก

คมสัน  (  Komsan  )  แปลว่า  ท่าทางเข้าท่วงเข้าที  ประเปรียว

คชา  (  Kacha  )  แปลว่า  ช้าง

คชาภรณ์  (  Kachaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับช้าง  

คชาพัฒน์  (  Kachapat  )  แปลว่า  ช้างแห่งความเจริญ

คชาภัทร  ,  คชาภัทร์  (  Kachapat  )  แปลว่า  ช้างน่ารัก

คชาวุธ  (  Kachavut  )  แปลว่า  ผู้มีช้างเป็นอาวุธ  

เคียง  (  Kiang  )  แปลว่า  ใกล้  ชิด

เคียงชนก  (  Kiangchanok  )  แปลว่า  ใกล้พ่อ   ชิดพ่อ   คล้ายพ่อ  เหมือนพ่อ

จรณิ  (  Jarani  )  แปลว่า  คน   มนุษย์

จันทน์  (  Jan  )  แปลว่า  ต้นไม้จำพวกหนึ่งมีหลายชนิด  มีแกน  มีดอก และผลหอม   ใช้ทำยา

และปรุงเครื่องหอม

จิรันดร  (  Jirandorn )  แปลว่า  ระหว่างกาลนาน    เวลาสืบเนื่องมานาน

จิรายุ  (  Jirayu )  แปลว่า  มีอายุยืน

จิรายุส  (  Jirayut  ,  Jirayus  )  แปลว่า  เทวดา   นกกา   มีอายุยืน

จิรัฐิติกาล  (  Jirattithikan  )  แปลว่า  ยั่งยืน    เวลาที่ตั้งอยู่นาน

ดนย  (  Danaya  )  แปลว่า  ลูกชาย

ดนัย  (  Danai  )  แปลว่า  ลูกชาย

ดนัยยศ  (  Danaiyos  )  แปลว่า  ลูกชายผู้มีความดี

ยศดนัย  (  Yosdanai  )  แปลว่า  ลูกชายผู้มีความดี

ดุษฎี  (  Dutsadee  )  แปลว่า  ความยินดี  ความชื่นชม

ดุสิต  ,  ดุษิต   (  Dusit  )  แปลว่า  สวรรค์ชั้นที่  4

ทวิชาติ  (  Tavichat  )  แปลว่า  ผู้เกิดสองหน

ทวิช  ( Tavich  )  แปลว่า   เกิดสองครั้ง

ทวี  (  Tavee  )  แปลว่า  สอง

ทิพยญาณ  (  Tippayan  ,  Thippayan  )  แปลว่า  ความรู้เป็นทิพย์ 

ทีฆายุ  (  Teekayu  ,  Teecayu  )  แปลว่า  มีอายุยืน

ทีฆายุธ  (  Teekayut  ,  Teecayut  )  แปลว่า  อาวุธยาว   หอก

นิรุกติ  ,  นิรุกติ์  (  Niruk ,  Nirut   )   แปลว่า  ภาษาคำพูด

บัณฑิต  (  Bandid  ,  Bandit  )  แปลว่า  ผู้มีปัญญา  นักปราชญ

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า วรรณ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " เพียง "