ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่าพิมล

       ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า  พิมล  มีดังนี้  อาทิเช่น  

พิมล  (  Pimol  ,  Pimon  )  แปลว่า  งาม  ,  ผ่องใส  ,  ปราศจากมลทิน  

พิมลกุล  (  Pimolkul  )  แปลว่า  เชื้อสายงาม  

พิมลพันธุ์  (  Pimolpan  )  แปลว่า  เชื้อสายงาม  

พิมลวัลยา  (  Pimolwanlaya  )  แปลว่า  เชื้อสายงาม  ,  เครือเถางาม  

พิมลวัลย์  (  Pimolwan  )  แปลว่า  เครือเถางาม  ,  เชื้อสายงาม  

พิมลวัลลี  (  Pimolwanlee  )  แปลว่า  เครือเถางาม  ,  เชื้อสายงาม  

พิมลกานต์  (  Pjmolkan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักงาม  

พิมลกนิษฐ์  (  Pimolkanis  )  แปลว่า  น้องงาม  

พิมลกนิฏฐ์  (  Pimolkanit  )  แปลว่า  น้องงาม  

พิมลกนิฎฐ์  (  Pimolkanid  )  แปลว่า  น้องงาม  

พิมลขนิษฐ์  (  Pimolkhanis  )  แปลว่า  น้องงาม  

พิมลขนิฏฐ์  (  Pimolkhanit  )  แปลว่า  น้องงาม  

พิมลขนิฎฐ์  (  Pimolkhanid  )  แปลว่า  น้องงาม   

พิมลนุช  (  Pimolnuch  )  แปลว่า  น้องงาม  

พิมลชามา  (  Pimolchama  )  แปลว่า  ลูกหญิงงาม  

พิมลดนุชา  (  Pimoldanucha  )  แปลว่า  ลูกหญิงงาม  

พิมลดนยา  (  Pimoldanaya  )  แปลว่า  ลูกหญิงงาม  

พิมลธิดา  (  Pimoltida  )  แปลว่า  ลูกหญิงงาม  

พิมลกนา  (  Pimolkana  )  แปลว่า  เด็กหญิงงาม  

พิมลกัญญา  (  Pimolkanya  )  แปลว่า  นางงาม  

พิมลกันยา  (  Pimolkanya  )  แปลว่า  นางงาม  

พิมลกัลยา  (  Pimolkanlaya  )  แปลว่า  นางงาม  

พิมลนรี  (  Pimolnaree  )  แปลว่า  นางงาม  

พิมลนารี  (  Pimolnaree  )  แปลว่า  นางงาม  

พิมลนาฏ  (  Pimolnat  )  แปลว่า  นางงาม  

พิมลสินี  (  Pimolsinee  )  แปลว่า  นางงาม  

พิมลสุดา  (  Pimolsuda  )  แปลว่า  นางงาม  

พิมลญาดา  (  Pimolyada  )  แปลว่า  นักปราชญ์งาม  

พิมลญาตา  (  Pimolyata  )  แปลว่า  นักปราชย์งาม  

พิมลณัฐ  (  Pmolnat  )  แปลว่า  นักปราชญ์งาม  

พิมลณัฏฐ์  (  Pimolnat  )  แปลว่า  นักปราชญ์งาม  

พิมลพิชญา  (  Pimolpitchaya  )  แปลว่า  นักปราชญ์งาม  

พิมลดาริกา  (  Pimoldarika  )  แปลว่า  ดาวงาม  

พิมลดารา  (  Pimoldara  )  แปลว่า  ดาวงาม  

พิมลดนุ  (  Pimoldanu  )  แปลว่า  ฉันงาม  

พิมลฉวี  (  Pimolchawee  ,  Pimolchavee  )  แปลว่า  ผู้มีผิวงาม  

พิมลทิพย์  (  Pimolthip  ,  Pimoltip  )  แปลว่า  งามเป็นของเทวดา  

พิมลทิชา  (  Pimolticha  )  แปลว่า  คนงาม  

พิมลธัญญา  (  Pimoltanya  )  แปลว่า  รุ่งเรืองงาม  

พิมลนภา  (  Pimolnapa  )  แปลว่า  ฟ้างาม  

พิมลนิภา  (  Pimolnipa  )  แปลว่า  งามเสมอ  

พิมลประไพ  (  Pimolprapai  )  แปลว่า  งามยิ่ง  

พิมลผกา  (  Pimolphaka  )  แปลว่า  ดอกไม้งาม  

พิมลพรรณ  (  Pimolpan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง  

พิมลวรรณ  (  Pimolwan  ,  Pimonwan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง  

พิมลพิทย์  (  Pimolpit  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้งาม  

พิมลพิชญ์  (  Pimolpich  )  แปลว่า  นักปราชญ์งาม  

พิมลพิศ  (  Pimolpis  )  แปลว่า  งามยิ่ง  

พิมลกาญจน์  (  Pimolkan  )  แปลว่า  ทองงาม  

พิมลพัชร์  (  Pimolpach  )  แปลว่า  เพชรน้ำงาม  

พิมลไพลิน  (  Pimolpailin  )  แปลว่า  พลอยสีน้ำเงินงาม  

พิมลมรกต  (  Pimolmorrakot  )  แปลว่า  พลอยสีเขียวงาม  

พิมลมุก  (  Pimolmuk  )  แปลว่า  มุกงาม  

พิมลภรณ์  (  Pimolporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับงาม  

พิมลมณี  (  Pimolmanee  )  แปลว่า  เพชรงาม  

พิมลรัตน์  (  Pimolrat  )  แปลว่า  แก้วงาม  ,  เพชรงาม  

พิมลวลัย  (  Pimolwalai  ,  Pimolvalai  )  แปลว่า  กำไลงาม  

พิมลภัทร์  (  Pimolpat  )  แปลว่า  งามน่ารัก  

พิมลประภา  (  Pimolprapa  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่างงาม  

พิมลภัสรา  (  Pimolpassara  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่างงาม  

พิมลอาภา  (  Pimolarpa  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่างงาม  

พิมลมาส  (  Pimolmas  )  แปลว่า  จันทร์งาม  

ฉวีพิมล  (  Chaweepimol  )  แปลว่า  ผู้มีผิวงาม  

จารุพิมล  (  Jarupimol  )  แปลว่า  งามน่ารัก  

ดนุพิมล  (  Danupimol  )  แปลว่า  ฉันงาม  

พิชญาพิมล  (  Pitchayapimol  )  แปลว่า  นักปราชญ์งาม  

ทิพย์พิมล  (  Thippimol  ,  Tippimol  )  แปลว่า  งามเป็นของเทวดา  

ทิพาพิมล  (  Tipapimol  )  แปลว่า  วันงาม  

ทิวาพิมล  (  Tiwapimol  ,  Tivapimol  )  แปลว่า  วันงาม  

ธนพิมล  (  Tanapimol  )  แปลว่า  ผู้มีทรัพย์สินงาม  

ธัญญาพิมล  (  Tanyapimol  )  แปลว่า  รุ่งเรืองงาม  

ผกาพิมล  (  Phakapimol  )  แปลว่า  ดอกไม้งาม  

พรพิมล  (  Pornpimol  )  แปลว่า  พรงาม  

พรรณพิมล  (  Panpimol  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง  

พิสุทธิพิมล  (  Pisuttipimol  )  แปลว่า  ผู้มีความงามหมดจด  

พิมพ์พิมล  (  Pimpimol  )  แปลว่า  รูปงาม  

เพียงพิมล  (  Piangpimol  )  แปลว่า  เหมือนงาม  

ดุจพิมล  (  Dujpimol  )  แปลว่า  เหมือนงาม  

อาภาพิมล  (  Arpapimol  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่างงาม  

ศศิพิมล  (  Sasipimol  )  แปลว่า  จันทร์งาม  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์