ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า วร ( วอระ )

       ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า  วร  (  วอระ  )  มีดังนี้  อาทิเช่น  

วร  (  Worra  ,  Vorra  )  แปลว่า  ประเสริฐ  ,  ยอดเยี่ยม  ,  เสิศ   , พร  

วรกุล  (  Worrakul  ,  Vorrakul  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้ประเสริฐ  

วรกนา  (  Worrakana  )  แปลว่า  เด็กหญิงผู้ประเสริฐ  

วรกัญญา  (  Worrakanya  )  แปลว่า  นางผู้ประเสริฐ  

วรกันยา  (  Worrakanya  )  แปลว่า  นางผู้ประเสริฐ  

วรกัลยา  (  Worrakanlaya  )  แปลว่า  นางผู้ประเสริฐ  

วรบังอร  (  Worrabangorn  )  แปลว่า  นางผู้ประเสริฐ  

วรสินี  (  Worrasinee  )  แปลว่า  นางผู้ประเสริฐ  

วรสุดา  (  Worrasuda  )  แปลว่า  นางผู้ประเสริฐ  

วรนาฏ  (  Worranat  )  แปลว่า  นางผู้ประเสริฐ  

วรกนิษฐ์  (  Worrakanis  )  แปลว่า  น้องผู้ประเสริฐ  

วรกนิฏฐ์  (  Worrakanit  )  แปลว่า  น้องผู้ประเสริฐ  

วรกนิฎฐ์  (  Worrakanid  )  แปลว่า  น้องผู้ประเสริฐ  

วรขนิษฐ์  (  Worrakhanis  )  แปลว่า  น้องผู้ประเสริฐ  

วรขนิฏฐ์  (  Worrakhanit  )  แปลว่า  น้องผู้ประเสริฐ  

วรขนิฎฐ์  (  Worrakhanid  )  แปลว่า  น้องผู้ประเสริฐ  

วรนุช  (  Worranuch  )  แปลว่า  น้องผู้ประเสริฐ  

วรพันธุ์  (  Worrapan  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้ประเสริฐ  

วรวัลยา  (  Worrawanlaya  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้ประเสริฐ  

วรวัลลี  (  Worrawanlee  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้ประเสริฐ  

วรลดา  (  Worralada  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้ประเสริฐ  

วรชามา  (  Worrachama  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้ประเสริฐ  

วรดนยา  (  Worradanaya  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้ประเสริฐ  

วรดนุชา  (  Worradanucha  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้ประเสริฐ  

วรธิดา  (  Worratida ,  Worrathida  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้ประเสริฐ  

วรกมล  (  Worrakamol  ,  Worrakamon  )  แปลว่า  ผู้มีใจอันประเสริฐ  

วรญาดา  (  Worrayada  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ  

วรญาตา  (  Worrayata  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ  

วรณัฐ  (  Worranat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ  

วรณัฏฐ์  (  Worranat  )   แปลว่า  นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ  

วรพิชญา  (  Worrapitchaya  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ  

วรดนุ  (  Worradanu )  แปลว่า  ฉันประเสริฐ  ,  ฉันเลิศ  

วรทิพา  (  Worratipa  )  แปลว่า  วันดี  ,  วันยอดเยี่ยม  

วรทิวา  (  Worratiwa  )  แปลว่า  วันดี  ,  วันเลิศ  

วรทิชา  (  Worraticha  )  แปลว่า  ผู้ประเสริฐ  

วรธนา  (  Worratana  )  แปลว่า  ทรัพย์สินอันประเสริฐ  

วรธัญญา  (  Worratanya  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรืองดี  

วรนาถ  (  Worranath  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่พึ่งอันประเสริฐ  

วรเนตร  (  Worranet  )  แปลว่า  ผู้นำทางอันประเสริฐ  

วรประไพ  (  Worraprapai  )  แปลว่า  ผู้งามเลิศ  

วรพิมล  (  Worrapimol  )  แปลว่า  ผู้งามเลิศ  

วรพิไล  (  Worrapilai  )  แปลว่า  ผู้งามเลิศ  

วรพรรณ  (  Worrapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามเลิศ  

วรวิมล  (  Worrawimol  )  แปลว่า  ผู้งามเลิศ  

วรวิไล  (  Worrawilai  )  แปลว่า  ผู้งามเลิศ  

วรรุจิรา  (  Worrarujira  )  แปลว่า  ผู้งามเลิศ  

วรรุจี  (  Worrarujee  )  แปลว่า  ผู้มีความงามเลิศ  

วรวรรณ  (  Worrawan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามเลิศ  

วรกานต์  (  Worrakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักอันประเสริฐ  

วรปรียา  (  Worrapreeya  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักอันประเสริฐ  

วรผกา  (  Worraphaka  )  แปลว่า  ดอกไม้งาม  

วรภรณ์  (  Worraporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับงาม  

วรกาญจน์  (  Worrakan  )  แปลว่า  ทองอันประเสริฐ  

วรกนก  (  Worrakanok  )  แปลว่า  ทองอันประเสริฐ  

วรมาศ  (  Worramas  )  แปลว่า  ทองอันประเสริฐ 

วรมณี  (  Worramanee  )  แปลว่า  แก้วอันประเสริฐ  ,  เพชรพลอยงาม  

วรพัชร์  (  Worrapach  )  แปลว่า  เพชรน้ำงาม  

วรพัชรา  (  Worrapatchara  )  แปลว่า  เพชรน้ำงาม  

วรพัชรี  (  Worrapatcharee  )  แปลว่า  เพชรน้ำงาม  

วรรัตนา  (  Worrarattana  )  แปลว่า  แก้วงาม  

วรรัชนี  (  Worraratchanee  )  แปลว่า  ราตรีที่ประเสริฐ  ,  ราตรีที่เลิศ  

วรศศี  ( Worrasasee , Worrasasi  )  แปลว่า  งามดั่งจันทร์  

วรสิริ  (  Worrasiri  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญดี  

วรลักขณา  (  Worralakkhana  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะดี  

วรลักษณา  (  Worralaksana  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะดี  

วรอัญญา  (  Worraanya  )  แปลว่า  ผู้ต่างออกไปที่ประเสริฐ  

วรประภา  (  Worraprapa  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่างเลิศ  

วรอาภา  (  Worraarpa  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่างเลิศ  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์