ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า วิสุทธิ์

       ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า  วิสุทธิ์  มีดังนี้  อาทิเช่น  

วิสุทธิ์  (  Wisut  ,  Visut  )  แปลว่า  สะอาด  ,  บริสุทธิ์  ,  หมดจด  

วิสุทธิ  (  Wisutti  ,  Visutti  )  แปลว่า  สะอาด  ,  บริสุทธิ์  ,  หมดจด  

วิสุทธิกุล  (  Wisuttikul  )  แปลว่า  เชื้อสายหมดจด  

วิสุทธิพงษ์  (  Wisuttipong  )  แปลว่า  เชื้อสายหมดจด  

วิสุทธิพงศ์  (  Wisuttipong  )  แปลว่า  เชื้อสายหมดจด  

วิสุทธิพันธุ์  (  Wisuttipan  )  แปลว่า  เชื้อสายหมดจด  

วิสุทธิกานต์  (  Wisuttikan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักหมดจด  

วิสุทธิดนัย  (  Wisuttidanai  )  แปลว่า  ลูกชายผู้หมดจด  

วิสุทธิจรัส  (  Wisuttijaras  )  แปลว่า  ผู้มีความรุ่งเรืองอันหมดจด  

วิสุทธิชัย  (  Wisuttichai  )  แปลว่า  ผู้ชนะอันหมดจด  

วิสุทธิไชย  (  Wisuttichai  )  แปลว่า  ผู้หมดจดเจริญกว่า  

วิสุทธิชาญ  (  Wisuttichan  )  แปลว่า  ผู้ชำนาญอันหมดจด  

วิสุทธิโชติ  (  Wisuttichot  )  แปลว่า  ผู้มีความรุ่งเรืองอันหมดจด  

วิสุทธิเชษฐ์  (  Wisuttiches  ,Wisuttichet  )  แปลว่า  พี่ผู้หมดจด  

วิสุทธิณัฐ  (  Wisuttinat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้หมดจด  

วิสุทธิณัฏฐ์  (  Wisuttinat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้หมดจด  

วิสุทธิเดช  (  Wisuttidech  )  แปลว่า  ผู้มีชื่อเสียงอันหมดจด  

วิสุทธิเทพ  (  Wisuttitep  )  แปลว่า  เทพผู้หมดจด  

วิสุทธิธาดา  (  Wisuttitada  )  แปลว่า  ผู้สร้างที่หมดจด  

วิสุทธินาท  (  Wisuttinat  )  แปลว่า  ผู้กึกก้องอันหมดจด  

วิสุทธิบุญ  (  Wisuttibun  )  แปลว่า  ผู้มีความดีอันหมดจด  

วิสุทธิพัฒน์  (  Wisuttipat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญอันหมดจด  

วิสุทธิพัชร์  (  Wisuttipach  )  แปลว่า  เพชรน้ำงาม  

วิสุทธิภัทร์  (  Wisuttipat  )  แปลว่า  ผู้น่ารักอันหมดจด  

วิสุทธิภัสร์  (  Wisuttipas  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่างอันหมดจด  

วิสุทธิวัฒน์  (  Wisuttiwat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญอันหมดจด  

วิสุทธิวัจน์  (  Wisuttiwaj  ,  Wisuttiwat  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำอันหมดจด  ,  ผู้กล่าวถ้อยคำสะอาด  

วิสุทธิวัชร์  (  Wisuttiwach  )  แปลว่า  เพชรน้ำงาม  

วิสุทธิวิชญ์  (  Wisuttiwich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้หมดจด  

วิสุทธิวิทย์  (  Wisuttiwit  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้อันหมดจด  

วิสุทธิฤทธิ์  (  Wisuttirit  )  แปลว่า  ผู้มีอำนาจอันหมดจด  

วิสุทธิศักดิ์  (  Wisuttisak  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่พึ่งอันหมดจด  ,  ผู้มีความเชี่ยวชาญอันหมดจด  

จิรวิสุทธิ์  (  Jirawisut  )  แปลว่า  ผู้หมดจดอันยั่งยืน  

ฐิติวิสุทธิ์  (  Thitiwisut  ,  Titiwisut  )  แปลว่า  ผู้หมดจดดำรงอยู่  

ณวิสุทธิ์  (  Nawisut  )  แปลว่า  ที่หมดจด  ,  ที่สะอาด  

ดนุวิสุทธิ์  (  Danuwisut  )  แปลว่า  ฉันผู้หมดจด  

ถิรวิสุทธิ์  (  Thirawisut  )  แปลว่า  ผู้หมดจดแข็งแรง  

ทีฆวิสุทธิ์  (Teekawisut  )  แปลว่า  ผู้หมดจดอันยั่งยืน  

ธนวิสุทธิ์  (  Tanawisut  )  แปลว่า    ผู้มีทรัพย์สินอันหมดจด  

ธีรวิสุทธิ์  (  Teerawisut  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้หมดจด  

นันทวิสุทธิ์  (  Nantawisut  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดีอันหมดจด  

บุญวิสุทธิ์  (  Bunwisut  )  แปลว่า  ผู้มีความดีอันหมดจด  

ปิยวิสุทธิ์  (  Piyawisut  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักอันหมดจด  

พุฒิวิสุทธิ์  (  Puttiwisut  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญอันหมดจด  

พงษ์วิสุทธิ์  (  Pongwisut  )  แปลว่า  เชื้อสายหมดจด  

พงศ์วิสุทธิ์  (  Pongwisut  )  แปลว่า  เชื้อสายหมดจด  

พรวิสุทธิ์  (  Pornwisut  )  แปลว่า  ผู้มีพรอันหมดจด  

พีรวิสุทธิ์  (  Peerawisut  )  แปลว่า  ผู้กล้าที่หมดจด  

วงษ์วิสุทธิ์  (  Wongwisut  )  แปลว่า  เชื้อสายหมดจด  

วงศ์วิสุทธิ์  (  Wongwisut  )  แปลว่า  เชื้อสายหมดจด  

วีรวิสุทธิ์  (  Weerawisut  ,  Veerawisut  )  แปลว่า  ผู้กล้าผู้หมดจด  

วุฒิวิสุทธิ์  (  Wuttiwisut  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญอันหมดจด  

วัจนวิสุทธิ์  (  Watjanawisut  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำสะอาด  ,  ผู้กล่าวถ้อยคำหมดจด  

สุรวิสุทธิ์  (  Surawisut  )  แปลว่า  ผู้กล้าอันหมดจด  

สุธาวิสุทธิ์  (  Sutawisut  )  แปลว่า  อาหารทิพย์ที่สะอาด  

อมรวิสุทธิ์  (  Amornwisut  )  แปลว่า  ผู้ยั่งยืนอันหมดจด  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์