พิเชฐ ชื่อชาย

       ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พิเชฐ  อาทิเช่น  

พิเชฐ  (  Pichet  )  แปลว่า  เจริญยิ่ง ,  ประเสริฐยิ่ง  

พิเชฐกานต์  (  Pichetkan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักเจริญยิ่ง  

พิเชฐกุล  (  Pichetkul  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายเจริญยิ่ง  

พิเชฐคม  (  Pichetkom  )  แปลว่า  ผู้เฉียบแหลมเจริญยิ่ง  

พิเชฐชัย  (  Pichetchai  )  แปลว่า  การชนะที่ประเสริฐยิ่ง  

พิเชฐไชย  (  Pichetchai  )  แปลว่า  ผู้ประเสริฐเจริญกว่า  

พิเชฐชาญ  (  Pichetchan  )  แปลว่า  ผู้ชำนาญเจริญยิ่ง  

พิเชฐพงษ์  (  Pichetpong  )  แปลว่า  เชื้อสายเจริญยิ่ง  

พิเชฐพงศฺ  (  Pichetpong  )  แปลว่า  เชื้อสายเจริญยิ่ง  

พิเชฐศักดิ์  (  Pichetsak  )  แปลว่า  ผู้มีความเชี่ยวชาญเจริญยิ่ง  

จิรพิเชฐ  (  Jirapicget  )  แปลว่า  ผู้เจริญยิ่งที่ยั่งยืน  

ถิรพิเชฐ  (  Thirapichet  )  แปลว่า  ผู้เจริญยิ่งมั่นคง  

ธนพิเชฐ  (  Tanapichet  )  แปลว่า  ผู้มีทรัพย์สินเจริญยิ่ง  

ธีรพิเชฐ  (  Teerapichet  )  แปลว่า  นักปราชญ์เจริญยิ่ง  

นันทพิเชฐ  (  Nantapichet  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดีเจริญยิ่ง  

บุญพิเชฐ  (  Bunpichet  )  แปลว่า  ผู้มีความดีเจริญยื่ง  

พีรพิเชฐ  (  Peerapichet  )  แปลว่า  ผู้กล้าเจริญยิ่ง  

พุฒิพิเชฐ  (  Puttipichet  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญประเสริฐยิ่ง  

รัฐพิเชฐ  (  Rattapichet  )  แปลว่า  แว่นแคว้นเจริญยิ่ง  

วุฒิพิเชฐ  (  Wuttipichet  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญประเสริฐยิ่ง  

สุรพิเชฐ  (  Surapichet  )  แปลว่า  ผู้กล้าเจริญยิ่ง  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีความหมายถึง " เพชร พลอย "

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

สะกดชื่อเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าน้ำ

ชื่อที่มีความหมายว่า พื้นดิน และ น้ำ

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์