ชื่อผู้หญิงที่มี ล

         ชื่อผู้หญิงที่มี  ล  มีดังนี้  อาทิเช่น  

ลดา  (  Lada  )  แปลว่า  เครือเถา  ,  เชื้อสาย  

ลออ  (  Laor  )  แปลว่า  งาม  

ละมุน  (  Lamun  )  แปลว่า  อ่อนนุ่ม 

ละเมียด  (  Lamiad  )  แปลว่า  สุภาพ  ,  สนิท  

ละไม  (  Lamai  )  แปลว่า  งามชวนดู  

ละออง  (  Laong  ,  Laorng  )  แปลว่า  ฝุ่ง  ,  ผง  

ละอองดาว  (  Laongdao  )  แปลว่า  ผงดาว  

ละอองน้ำ  (  Laongnam  )  แปลว่า  ผงน้ำ  

ลาวัณย์  (  Lawan  )  แปลว่า  งาม  ,  น่ารัก  

ลักขณา  (  Lakkhana  )  แปลว่า  มีลักษณะดี  

ลักษณา  (  Laksana  )  แปลว่า  มีลักษณะดี  

ลดากานต์  (  Ladakan  )  แปลว่า  เครือเถาผู้เป็นที่รัก  

ลดากาญจน์  (  Ladakan  )  แปลว่า  เครือเถาทองคำ  

ลดาผกา  (  Ladaphaka  )  แปลว่า  ดอกไม้ผู้เป็นเครือเถา  

ลดาพรรณ  (  Ladapan  )  แปลว่า  ความงามแห่งเครือเถา  

ลดาภัสร์  (  Ladapas  )  แปลว่า  แสงสว่างแห่งเครือเถา  

ลดามณี  (  Ladamanee  )  แปลว่า  เพชรแห่งเครือเถา  

ลดารัชนี  (  Ladaratchanee  )  แปลว่า  เครือเถาแห่งราตรี  

ลดาวรรณ  (  Ladawan  )  แปลว่า  ความงามแห่งเครือเถา  

ลดาวัลย์  (  Ladawan ,  Ladawal  )  แปลว่า  ชื่อไม้เถา   

เครือลดา  (  Krualada  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครือเถา  

จิรลดา  (  Jiralada  )  แปลว่า  เครือเถาผู้ยั่งยืน  

ชุติลดา  (  Chutilada  )  แปลว่า  เครือเถารุ่งเรือง  

ฐิติลดา  (  Thitilada  )  แปลว่า  เครือเถาดำรงอยู่  

ณัฐลดา  (  Natlada  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เป็นเครือเถา  

ดนุลดา  (  Danulada  )  แปลว่า  เครือเถาฉัน  ,  ฉันผู้เป็นเครือเถา  

ทิพย์ลดา  (  Thiplada  ,  Tiplada  )  แปลว่า  เครือเถาเป็นของเทวดา  

ธิติลดา  (Thitilada  ,Titilada  )  แปลว่า  เครือเถาผู้มีปัญญา  

นรีลดา  (  Nareelada  )  แปลว่า  นางผู้เป็นเครือเถา  

บุญลดา  (  Bunlada  )  แปลว่า  เครือเถาผู้มีความดี  

ปรางลดา  (  Pranglada  )  แปลว่า  แก้มผู้เป็นเครือเถา  

พิมพ์ลดา  (  Pimlada  )  แปลว่า  แบบเครือเถา  

เยาวลดา  (  Yaowalada  )  แปลว่า  เครือเถาอ่อน  

รวีลดา  (  Raweelada  )  แปลว่า  เครือเถาแห่งดวงตะวัน  

วิลาวัณย์  (  Wilawan  )  แปลว่า  งามยิ่ง 

วิลาสินี  (  Wilasinee  )  แปลว่า  หญิงงาม  

วัลลี  (  Wanlee  )  แปลว่า  เครือเถา  ,  ไม้เถา  

วลัย   (  Walai  )  แปลว่า  กำไลมือ  

วัลยา  (  Wanlaya  )  แปลว่า  เครือเถา  ,  ไม้เถา  

สุวัลลี  (  Suwanlee  )  แปลว่า  เครือเถางาม  

สุวลัย  (  Suwalai  )  แปลว่า  กำไลมืองาม  

ศิริวัลยา  (  Siriwanlaya  )  แปลว่า  เครือเถาผู้เป็นมิ่งขวัญ   

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า วรรณ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์