ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า พิชญ์ หรือ พิชญา

     ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า  พิชญ์  หรือ  พิชญา  มีดังนี้  อาทิเช่น  

พิชญ์  (  Pich  )  แปลว่า  นักปราชญ์  ,  ผู้รู้  

พิชญา  (  Pitchaya  )  แปลว่า  นักปราชญ์  ,  ผู้รู้  

พิชญ์กมล  (  Pichkamol  )  แปลว่า  ใจนักปราชญ์  

พิชญ์กัญญา  (  Pichkanya  )  แปลว่า  นางผู้เป็นนักปราชญ์  

พิชญ์กันยา  (  Pichkanya  )  แปลว่า  นางผู้เป็นนักปราชญ์  

พิชญ์ทิชา  (  Pichticha  )  แปลว่า  ผู้เป็นนักปราชญ์  

พิชญ์ทิวา  (  Pichtiwa  )  แปลว่า  วันแห่งนักปราชญ์  

พิชญ์นันท์  (  Pitchanan  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความยินดี  

พิชญ์นรี  (  Pichnaree  )  แปลว่า  นางผู้เป็นนักปราชญ์  

พิชญ์นาฏ  (  Pitchanat  )  แปลว่า  นางผู้เป็นนักปราชญ์  

พิชญ์นาถ  (  Pitchanat,  Pitchanath  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เป็นที่พึง  

พิชญ์ปรียา  (  Pichpreeya    )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก  

พิชญ์ผกา  (  Pichphaka  )  แปลว่า  ดอกไม้นักปราชญ์  

พิชญากานต์  (  Pitchayakan  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก  

พิชญาทิพย์  (  Pitchayatip  ,  Pitchayathip  )  แปลว่า  นักปราชญ์เป็นของเทวดา  

พิชญาภรณ์  (  Pitchayaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับนักปราชญ์  

เครือพิชญา  (  Kruapitchaya  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายนักปราชญ์  

จิรพิชญา  (  Jirapitchaya  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้ยั่งยืน  

ณพิชญา  (  Napitchaya  )  แปลว่า  ที่นักปราชญ์  

ดนุพิชญา  (  Danupitchaya  )  แปลว่า  ฉันผู้เป็นนักปราชญ์  

ดุจพิชญา  (  Dujpitchaya  )  แปลว่า  เหมือนนักปราชญ์  

ทิพย์พิชญา  (  Tippitchaya  ,  Thippitchaya  )  แปลว่า  นักปราชญ์เป็นของเทวดา  

บุญพิชญา  (  Bunpitchaya  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความดี  

เพ็ญพิชญา  (Penpitchaya   )  แปลว่า  เต็มไปด้วยนักปราชญ์  

จุฑาพิชญ์  (  Jutapich  )  แปลว่า  ยอดนักปราชญ์  

ชนาพิชญ์  (  Chanapich  )  แปลว่า  ผู้เป็นนักปราชญ์  

ชุติพิชญ์  (  Chutipich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้รุ่งเรือง  

ฐิติพิชญ์  (  Thitipich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้ดำรงอยู่  

ณัฐพิชญ์  (  Nattapich  )  แปลว่า  ผู้รู้ผู้เป็นนักปราชญ์  

ณัฏฐพิชญ์  (  Nattapich  )  แปลว่า  ผู้รู้ผู้เป็นนักปราชญ์  

ธนาพิชญ์  (  Tanapich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีทรัพย์สิน  

ประไพพิชญ์  (  Prapaipich  )  แปลว่า  นักปราชญ์งาม  

ประภาพิชญ์  (  Prapapich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีแสงสว่าง  

เพ็ญพิชญ์  (  Penpich  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยนักปราชญ์  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีความหมายถึง " เพชร พลอย "

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

สะกดชื่อเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าน้ำ

ชื่อที่มีความหมายว่า พื้นดิน และ น้ำ

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์