ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า วรา หรือ วร

           ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า วรา  หรือ  วร  (  วอระ  )  มีดังนี้  อาทิเช่น  

วรา  (  Wara  ,  Vara  )  แปลว่า  ยอดเยี่ยม  ,  ประเสริฐ  ,  เลิศ  

วรากานต์  (  Warakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักอันประเสริฐ  

วรากาญจน์  (  Warakan  )  แปลว่า  ทองอันประเสริฐ  

วรากร  (  Warakorn  )  แปลว่า  ผู้ทำอันประเสริฐ  

วราณัฐ  (  Waranat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ  

วราณัฏฐ์  (  Waranat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ  

วราทิพย์  (  Warathip  , Waratip  )  แปลว่า  ผู้ประเสริฐเป็นของเทวดา  

วรานาฏ  (  Waranat  )  แปลว่า  นางผู้ประเสริฐ  

วรานุช  (  Waranuch  )  แปลว่า  น้องผู้ประเสริฐ  

วราพร  (  Waraporn  )  แปลว่า  พรอันประเสริฐ  

วราพิชญ์  (  Warapich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ  

วราภรณ์  (  Waraporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับอันประเสริฐ  

วราภัสร์  (  Warapas  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่างอันประเสริฐ  

วรามณี  (  Waramanee  )  แปลว่า  ดวงแก้วอันประเสริฐ  

วรามาศ  (  Waramas  )  แปลว่า  ทองอันประเสริฐ  

วรารัตน์  (  Wararat  )  แปลว่า  ดวงแก้วอันประเสริฐ  

วราลักษณ์  (  Waralak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะประเสริฐ  

วราวัลย์  (  Warawan  ,  Warawal  )  แปลว่า  เครือเถาผู้ประเสริฐ  

ศศิวรา  (  Sasiwara  )  แปลว่า  ดวงจันทร์อันประเสริฐ  

วรกมล  (  Worrakamol  )  แปลว่า  ผู้มีใจอันประเสริฐ  

วรกัลยา  (  Worrakanlaya  )  แปลว่า  นางผู้ประเสริฐ  

วรจงกล  (  Worrajongkol  )  แปลว่า  บัวอันประเสริฐ  

วรชนา  (  Worrachana  )  แปลว่า  ผู้ประเสริฐ  

วรทิชา  (  Worraticha  )  แปลว่า  ผู้ประเสริฐ  

วรนุช  (  Worranuch  )  แปลว่า  น้องผู้ประเสริฐ  

วรนาฏ  (  Worranat  )  แปลว่า  นางผู้ประเสริฐ  

วรบงกช  (  Worrabongkot  ,Worrabongkoch   )  แปลว่า  บัวอันประเสริฐ  

วรประไพ  (  Worraprapai  )  แปลว่า  งามยิ่ง  ,  งามเลิศ  

วรประภา  (  Worraprapa  )  แปลว่า  สว่างยิ่ง  

วรผกา  (  Worraphaka  )  แปลว่า  ดอกไม้ที่ประเสริฐ  

วรพรรณ  (  Worrapan  )  แปลว่า  งามยิ่ง  

วรวรรณ  (  Worrawan  )  แปลว่า  งามยิ่ง  

วรพิชญา  (  Worrapitchaya  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ  

วรพิริยา  (  Worrapiriya  )  แปลว่า  ผู้มีความเพียรอันประเสริฐ  

วรพิมล  (  Worrapimol  )  แปลว่า  งามเลิศ  

วรภัทรา  (  Worrapattra  )  แปลว่า  ผู้น่ารักที่ประเสริฐ  

วรภัสรา  (  Worrapassara  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่างที่ประเสริฐ  

วรรุจิรา  (  Worrarujira  )  แปลว่า  งามเลิศ  

วรเรขา  (  Worrarekha  )  แปลว่า  งามเลิศ  

วราลดา  (  Worralada  )  แปลว่า  เครือเถาผู้ประเสริฐ  

วรลักษณ์  (  Worralak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะประเสริฐ  

วรลัคนา  (  Worralakkana  )  แปลว่า  เวลาอันเป็นมงคลที่ประเสริฐ  

วรวิมล  (  Worrawimol  )  แปลว่า  งามเลิศ  

วรสุดา  (  Worrasuda  )  แปลว่า  นางผู้ประเสริฐ  

วรอนงค์  (  Worraanong  )  แปลว่า  นางผู้ประเสริฐ  

วราอาภา  (  Worraarpa  )  แปลว่า  รัศมีเลิศ  

วรอำไพ  (  Worraampai  )  แปลว่า  งามเลิศ  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

ชื่อที่เกี่ยวกับ ผู้เป็นที่รัก