ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " ปรี "

  ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า  "  ปรี  "  มีทั้งชื่อผู้หญิง   และ  ชื่อผู้ชาย   ดังนี้

ชื่อผู้หญิง  อาทิ  เช่น

ปรียา   (  Preeya  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก

ปรียานุช  (  Preeyanuch  )  แปลว่า  น้องผู้เป็นที่รัก

ปรียาภรณ์  (  Preeyaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับอันเป็นที่รัก

ปรียารัตน์  (  Preeyarat  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก

ปรียาภัทร์  (  Preeyapat  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักน่ารัก

ปรียาพัชร์  (  Preeyapach  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก

ปรียาณัฐ  (  Preeyanat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก

ปรียาสินี  (  Preeyasinee  )  แปลว่า  นางผู้เป็นที่รัก

ปรียานาฏ  (  Preeyanat  )  แปลว่า  นางผู้เป็นที่รัก

ปรียาพรรณ  (  Preeyapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามอันเป็นที่รัก

ปรียาพัณณ์  (  Preeyapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามอันเป็นที่รัก

ปรียาพันธุ์  (  Preeyapan  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้เป็นที่รัก

ปรียากุล  (  Preeyakul  )  แปลว่า  เชื้อสายอันเป็นที่รัก

ปรียาภัค  (  Preeyapak  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักโชคดี

ปรียากานต์  (  Preeyakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักที่สุด

ชื่อผู้ชาย  อาทิ  เช่น

ปรีชา  (  Preecha  )  แปลว่า    เฉลียวฉลาด

ปรีชากุล  (  Preechakul  )  แปลว่า  เชื้อสายเฉลียวฉลาด

ปรีชาพงษ์  (  Preechapong  )  แปลว่า  เชื้อสายเฉลียวฉลาด

ปรีชาพงศ์  (  Preechapong  )    แปลว่า   เชื้อสายเฉลียวฉลาด

ปรีชาณัฐ  (  Preechanat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เฉลียวฉลาด

ปรีชากานต์  (  Preechakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักเฉลียวฉลาด

ปรีดา  (  Preeda  )  แปลว่า  ปลื้มใจ

ปรีดากุล  (  Preedakul  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้นำความปลื้มใจ

ปรีดพันธุ์  (  Preedapan  )  แปลว่า  เชื้อสายผูนำความยินดี

ปรีดาพงศ์  (  Preedapong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้นำความอิ่มใจ

ปรีดาพงษ์  (  Preedapong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้นำความอิ่มใจ

ปรีดาณัฐ  (  Preedanat  )  แปลว่า   นักปราชญ์ผู้มีความปลื้มใจ

ปรีดาณัฏฐ์  (  Preedanat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความอิ่มใจ

ปรีดี  (  Preedee  )  แปลว่า  ความยินดี   ความปลื้มใจ

ปรีดีกุล  (  Preedeekul  )  แปลว่า  เชื่อสายผู้มีความปลื้มใจ

ปรีดีพงษ์  (  Preedeepong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความปลื้มใจ

ปรีดีพงศ์  (  Preedeepong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความปลื้มใจ

ปรีดีพันธุ์  (  Preedeepan  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความปลื้มใจ

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่แปลว่าน้ำ

ชื่อที่เกี่ยวกับ ผู้เป็นที่รัก

ชื่อที่มีความหมายถึง " เพชร พลอย "

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่แปลว่าพระอาทิตย์

สะกดชื่อเป็นภาษาอังกฤษ