ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " ณ "

  ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า  "  ณ  "  มีทั้งชื่อ ผู้หญิง  และ   ชื่อผู้ชาย   ดังนี้

ชื่อผู้หญิง   อาทิ  เช่น

ณพิชญา  (  Napitchaya  )  แปลว่า     ที่ผู้รู้

ณหทัย  (  Nahatai  )  แปลว่า  ที่ใจ   ในใจ

ณหฤทัย  (  Naharutai  )  แปลว่า  ที่ใจ   ในใจ

ณฤทัย  (  Narutai   )  แปลว่า  ในใจ   ที่ใจ

ณกมล  (  Nakamol  )  แปลว่า  ในใจ

ณอัญญา  (  Naanya  )  แปลว่า  ที่อื่น

ณญาดา  (  Nayada  )  แปลว่า  ที่ผู้รู้

ณนภา  (  Nanapa  )  แปลว่า  ในสวรรค์

ณลดา  (  Nalada  )  แปลว่า   ที่เชื้อสาย

ณภัทรา  (  Napattra  )  แปลว่า  ที่น่ารัก     ที่งาม      ที่ดี

ณกานดา  (  Nakanda  )  แปลว่า    ในที่รัก

ณัฏฐา  (  Natta  )  แปลว่า  นักปราชญ์

ณัฏฐาวดี  (  Nattawadee  )  แปลว่า  นักปราชญ์

ณัฏฐาวลี  (  Nattawalee  )  แปลว่า  เชื้อสายนักปราชญ์

ณัฏฐาทิพย์  (  Nattathip  ,  Nattatip  )  แปลว่า  นักปราชญ์เป็นของเทวดา

ณัฏฐาภรณ์  (  Nattaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับนักปราชญ์

ณัฐกานต์  (  Nattakan  )  แปลว่า  นักปราชญ์อันเป็นที่รัก

ณัฐพรรณ  (  Nattapan  )  แปลว่า  ชื่อเสียงแห่งนักปราชญ์

ชื่อผู้ชาย  อาทิ  เช่น

ณัฐ  (  Nat  )  แปลว่า  นักปราชญ์

ณัฏฐ์  (  Nat  )  แปลว่า  นักปราชญ์

ณัฐพันธุ์  (  Nattapan  )  แปลว่า  เชื้อสายนักปราชญ์

ณัฐพงศ์  (  Nattapong  )  แปลว่า   เชื้อสายนักปราชญ์

ณัฐพงษ์  (  Nattapong  )  แปลว่า  เชื้อสายนักปราชญ์

ณัฐเชษฐ์  (  Nattachet  )  แปลว่า  พี่ผู้รู้

ณัฐยศ  (  Nattayos  )  แปลว่า  ความดีแห่งนักปราชญ์

ณัฐยุทธ์  (  Nattayut  )  แปลว่า  การต่อสู้แห่งนักปราชญ์

ณัฐวุฒิ  (  Nattawut  )  แปลว่า  ความเจริญแห่งนักปราชญ์

ณัฐภัทร์  (  Nattapat  )  แปลว่า  นักปราชญ์น่ารัก

ณัฐพัฒน์  (  Nattapat  )  แปลว่า  ความเจริญแห่งนักปราชญ์

ณัฐวัฒน์  (  Nattawat  )    แปลว่า  ความเจริญแห่งนักปราชญ์

ณรงค์  (  Narong  )    แปลว่า  การบ

ณรงค์ยุทธุ์  (  Narongyut  )   แปลว่า  การสู้รบ

ณรงค์เดช  (  Narongdech  )  แปลว่า  การรบที่มีชื่อเสียง

ณรงค์กร  (  Narongkorn  )  แปลว่า  ผู้ทำการรบ

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พนา

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า ธาร

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ