ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย " ต " ตามเดือนเกิด

  ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย  "  ต  "ตามเดือนเกิด  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ

ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

ชื่อผู้หญิง  อาทิ  เช่น

ตุลยาณี  (  Tunlayanee  )  แปลว่า  ผู้เสมอกัน

ตุลยาณีย์  (  Tunlayanee  )  แปลว่า  ผู้เสมอกัน

ตรีรัตน์  (  Treerat  )  แปลว่า  แก้วสามดวง

ตรีนุช  (  Treenuch  )   แปลว่า  น้องสาม

ตรีลักษณ์  (  Treelak  )  แปลว่า  ลักษณะสาม

ตรีลักขณ์  (  Treelak  )  แปลว่า  ลักษณะสาม

ต้อง  (  Tong  )  แปลว่า  ถูก

ต้องใจ  (  Tongjai  )  แปลว่า  ถูกใจ     ชอบ

ต้องตา  (  Tonhta  )  แปลว่า  ชอบ

ชื่อผู้ชาย  อาทิ  เช่น

ตุลย์  (  Tul  )  แปลว่า  ชื่อราศีตุลย์

ตรี  (  Tree  )  แปลว่า  สาม

ตรีพงศ์  (  Treepong  )  แปลว่า  เชื้อสายสาม

ตรีพงษ์  (  Treepong  )  แปลว่า  เชื้อสายสาม

ตรัย  (  Trai  )  แปลว่า  สาม

ตรัยลักษณ์  (  Trailak  )  แปลว่า  ลักษณะสาม

ไตร  (  Trai  )  แปลว่า  สาม

ไตรลักษณ์  (  Trailak  )  แปลว่า  ลักษณะสาม

ตระกูล  (  Trakool  )  แปลว่า  เชื้อสาย    เผ่าพันธุ์

ตระการ  (  Trakan  )  แปลว่า  งาม

ติณ  (  Tin  )  แปลว่า  หญ้า

ตฤณ  (  Trin  )  แปลว่า  หญ้า

ตรังค์  (  Trang  )  แปลว่า  ลูกคลื่น

ตง  (  Tong  )  แปลว่า  ไม้ไผ่ชนิดหนึ่ง

ตรอง  (  Trong  )  แปลว่า  นึกดู

ต่อ  (  Tor  )  แปลว่า  เพิ่มให้มากขึ้น    ทำ    แมลงชนิดหนึ่ง

ต่อพงศ์   (  Torpong  )  แปลว่า  ผู้มีเชื้อสายเพิ่มขึ้น

ต่อพงษ์  (  Torpong  )  แปลว่า  ผู้มีเชื้อสายเพิ่มขึ้น

ตันติ  (  Tanti  )  แปลว่า  แบบแผน

ตันติพงศ์  (  Tantipong  )  แปลว่า   เชื้อสายผู้มีแบบแผน

ตันติพงษ์  (  Tantipong  )  แปลว่า   เชื้อสายผู้มีแบบแผน

ตันติกุล  (  Tantikul  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีแบบแผน

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " เพียง "

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า วิ