ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย " ก " ตามเดือนเกิด 2

   ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย  "  ก  "ตามเดือนเกิด  2  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ

ชื่อผู้ชาย   ดังนี้  อาทิ  เช่น

เกิดเดือน  กรกฎาคม  "  กร   "  มีชื่อผู้หญิง  อาทิ  เช่น

กรกมล  (  Kornkamol  )  แปลว่า   มือบัว   แสงแห่งดวงใจ

กรกช  (  Korrakoch  )  แปลว่า  ดอกบัว    ไหว้

กรเรขา  (  Kornrekha  )  แปลว่า  แสงงาม

กรทิพ  (  Kornthip  ,  Korntip  )  แปลว่า  แสงสวรรค์

กรทิพย์  (  Kornthip  ,  Korntip  )  แปลว่า  แสงเป็นของเทวดา

กรทิพา  (  Korntipa  )  แปลว่า  แสงแห่งวัน

กรทิวา  (  Korntiva  )  แปลว่า  แสงแห่งวัน

กรรวี  (  Kornrawee  )  แปลว่า  แสงตะวัน

กรรัชนี  (  Kornratchanee  )  แปลว่า  แสงแห่งราตรี

กรรณิกา  (  Kannika  )  แปลว่า  ช่อฟ้า   เครื่องประดับ

กรรณิการ์  (  Kannika  )  แปลว่า  ชื่อต้นไม้ดอกหอมกลีบสีขาว

ชื่อผู้ชาย  อาทิ  เช่น

กรกฎ  (  Korrakod  )  แปลว่า  ชื่อกลุ่มดาวรูปปู

กรกฏ  (  korrakot  )  แปลว่า   ชื่อกลุ่มดาวรูปปู

กรกฎพงศ์  (  Korrakodpong  )  แปลว่า  เชื้อสายดาวรูปปู

กรกฎพงษ์  (  Korrakodpong  )  แปลว่า  เชื้อสายดาวรูปปู

กรกฏพงศ์  (  Korrakotpong  )  แปลว่า  เชื้อสายดาวรูปปู

กรกฏพงษ์  (  Korrakotpong  )  แปลว่า  เชื้อสายดาวรูปปู

กร  (  Korn  )  แปลว่า    ผู้ทำ   มือ   แสง  

กรณ์  (  Korn  )  แปลว่า  ฉลาด

กรณัฐ  (  Korranat  )  แปลว่า  แสงแห่งนักปราชญ์

กรณัฏฐ์  (  Korranat  )  แปลว่า  แสงแห่งนักปราชญ์

กรยุทธ์  (  Korrayut  )  แปลว่า  ผู้ทำการต่อสู้

กรวุฒิ  (  Korrawut  )  แปลว่า  ผู้ทำความเจริญ

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า วรรณ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " เพียง "