ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย " ก "ตามเดือนเกิด 3

  ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย  "  ก  "  ตามเดือนเกิด  3  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ

ชื่อผู้ชาย  ดังนี้  อาทิ  เช่น

เกิดเดือน  กันยายน  "  กัน  "  ชื่อผู้หญิงมีดังนี้  อาทิ  เช่น

กันยา  (  Kanya  )  แปลว่า  ผู้หญิง      ลูกสาว

กันยารัตน์  (  Kanyarat  )  แปลว่า  นางแก้ว

กันยาวดี  (  Kanyawadee  )  แปลว่า  นางงาม

กันยาวลี  (  Kanyawalee  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายลูกสาว

กันยาภรณ์  (  Kanyaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับนาง

กันยากานต์  (  Kanyakan  )  แปลว่า  นางผู้เป็นที่รัก

กันยากานด์  (  Kanyakan  )  แปลว่า  นางผู้เป็นที่รัก

กันยาทิพ  (  Kanyathip  ,  Kanyatip  )  แปลว่า  นางสวรรค์

กันยาทิพย์  (  Kanyathp  ,  Kanyatip  )  แปลว่า  นางเป็นของเทวดา

กันยากุล  (  Kanyakul  )  แปลว่า  นางผู้เป็นเชื้อสาย

กันยาภัค  (  Kanyapak  )  แปลว่า  นางผู้โชคดี

กันยาพร  (  Kanyaporn  )  แปลว่า  นางผู้นำสุขมาให้

กันยาพัชร์  (  Kanyapach  )  แปลว่า  นางแก้ว

กันยาณัฐ  (  Kanyanat  )  แปลว่า  นางผู้เป็นนักปราชญ์

กัญญา  (  Kanya  )  แปลว่า   นางงาม

กัญญารัตน์  (  Kanyarat  )  แปลว่า  นางแก้ว

กัญญาภรณ์  (  Kanyaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับนางงาม

กัญจนา  (  Kanjana  )  แปลว่า  ทองคำ

กัญจนาภรณ์  (  Kanjanaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับทองคำ

ชื่อผู้ชาย  อาทิ  เช่น

กันต์  (  Kan  )  แปลว่า  ปั่น     หมุน     กรอ  

กันตพงศ์  (  Kantapong  )  แปลว่า  เชื้อสายปั่น

กันตพงษ์  (  Kantapong  )  แปลว่า  เชื้อสายปั่น

กันตกุล  (  Kantakul  )  แปลว่า  เชื้อสายปั่น

กันตพันธุ์  (  Kantapan  )  แปลว่า  เชื้อสายปั่น

กันตยุทธ์  (  Kantayut  )  แปลว่า  ตัดการต่อสู้

กัญจน์  (  Kan  )  แปลว่า  ทองคำ

กัญจน์กุล  (  Kankul  )  แปลว่า  เชื้อสายทองคำ

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

ชื่อที่เกี่ยวกับ ผู้เป็นที่รัก