ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย " ธ " ตามเดือนเกิด

   ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย  "  ธ  "  ตามเดือนเกิด  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ

ชื่อผู้ชาย   ดังนี้

ชื่อผู้หญิง  อาทิ  เช่น

ธัญธาร  (  Tanyatan  )  แปลว่า  ลำน้ำดี

ธัญลักษณ์  (  Tanyalak  )  แปลว่า  ลักษณะดี

ธัญสินี  (  Tanyasinee  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรือง

ธัญนาฏ  (  Tanyanat  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรือง

ธัญนุช  (  Tanyanuch  )  แปลว่า  น้องรุ่งเรือง

ธัญญา  (  Tanya  )  แปลว่า  รุ่งเรือง

ธัญญาณี  (  Tanyanee  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรือง

ธัญญาณัฐ  (  Tanyanat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้รุ่งเรือง

ธัญญาภรณ์   (  Tanyaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับอันรุ่งเรือง

ธัญญาสินี  (  Tanyasinee  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรือง

ธัญญาเรศ  (  Tanyares  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรือง

ธฺิดา  (  Tida  )  แปลว่า  ลูกหญิง

ธิดารัตน์  (  Tidarat  )  แปลว่า  ลูกผู้ประเสริฐ

ธารารัตน์  (  Tararat  )  แปลว่า  ลำน้ำที่ประเสริฐ

ชื่อผู้ชาย  อาทิ  เช่น

ธันวา  (  Tanwa  ,  Tanva  )  แปลว่า  ชื่อเดือนธันวาคม

ธนู   (  Tanoo  )  แปลว่า  ชื่อราศีธนู        อาวุธชนิดหนึ่ง

ธเนศ  (  Tanes  )  แปลว่า   เจ้าแห่งทรัพย์

ธาดา  (  Tada  )  แปลว่า  ผู้สร้าง

ธานินทร์  (  Tanin  )  แปลว่า  เมืองใหญ่

ธานี  (  Tanee  )  แปลว่า  เมือง

ธำรง  (  Tamrong  )  แปลว่า  ชูไว้

ธีระ  (  Teera  )  แปลว่า  นักปราชญ์

ธีรศักดิ์  (  Teerasak  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความสามารถ

ธีรยุทธ์  (  Teerayut  )  แปลว่า  นักปราชญ์แห่งการต่อสู้

ธีรชัย  (  Teerachai  )  แปลว่า  การชนะแห่งนักปราชญ์

ธีรไชย  (  Teerachai  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เจริญกว่า

ธนา  (  Tana  )  แปลว่า  ทรัพย์สิน

ธนาพงศ์  (  Tanapong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีทรัพย์สิน

ธนาพงษ์  (  Tanapong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีทรัพย์สิน

ธนธร    (  Tanatorn  )  แปลว่า  ผู้ทรงไว้ซึ่งทรัพย์สิน

ธนยศ  (  Tanayos  )  แปลว่า  ผู้มีทัพย์และมีความดี

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พนา

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่มีคำว่า ธาร

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ