ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " นลิน "

  ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า  "  นลิน  "  มีทั้งชื่อ ผู้หญิง   และ  ผู้ชาย

ชื่อผู้หญิง  อาทิ  เช่น

นลินทิพ  (  Nalinthip  ,  Nalintip  )  แปลว่า  บัวสวรรค์

นลินทิพย์  (  Nalinthip  ,  Nalintip  )  แปลว่า  บัวเป็นของเทวดา

นลินธาร  (  Nalintan  )  แปลว่า  ลำน้ำบัว

นลินพรรณ  (  Nalinpan  )  แปลว่า  บัวแห่งความงาม

นลินนาฏ  (  Nalinnat  )  แปลว่า  นางงามดั่งบัว

นลินสินี  (  Nalinsinee  )  แปลว่า  นางงามดั่งบัว

นลินรัตน์  (  Nalinrat  )  แปลว่า  บัวแก้ว

นลินวลี  (  Nalinwalee  )  แปลว่า  เชื้อสายบัว

นลินวดี  (  Nalinwadee  )  แปลว่า  บัว

นลินกาญจน์  (  Nalinkan  )  แปลว่า  บัวทอง

นลินนุช  (  Nalinnuch  )  แปลว่า  น้องงามดั่งบัว

นลินี  (  Nalinee  )  แปลว่า  บัว      หมู่ดอกบัว

นลินีทิพ  (  Nalineethip  ,  Nalineetip  )  แปลว่า  บัวสวรรค์

นลินีทิพย์  (  Nalineethip  ,  Nalineetip  )   แปลว่า  บัวเป็นของเทวดา

นลินีรัตน์  (  Nalineerat  )  แปลว่า  บัวแก้ว

ชื่อผู้ชาย   อาทิ  เช่น

นลิน  (  Nalin  )  แปลว่า  ดอกบัว

นลินกุล  (  Nalinkul  )  แปลว่า  เชื้อสายบัว

นลินพงษ์  (  Nalinpong  )  แปลว่า  เชื้อสายบัว

นลินพงศ์  (  Nalinpong  )  แปลว่า  เชื้อสายบัว

นลินธร  (  Nalintorn  )  แปลว่า  ผู้ทรงไว้ซึ่งบัว

นลินกานต์  (  Nalinkan  )  แปลว่า  บัวอันเป็นที่รัก

นลินเทพ  (  Nalintep  )  แปลว่า  ดอกบัวเทวดา

นลินทัศน์  (  Nalintas  )  แปลว่า  การเห็นดอกบัว

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

ชื่อที่เกี่ยวกับ ผู้เป็นที่รัก