ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " รุ้ง "

  ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า  "  รุ้ง  "  มีชื่อ  ผู้หญิง    ดังนี้  อาทิ  เช่น

รุ้ง  (  Rung  )  แปลว่า  ละอองน้ำที่ต้องแสงอาทิตย์ส่องเห็นเป็นสี

เจ็ดสี     รุ้งกินน้ำ     เหยี่ยวชนิดหนึ่ง

รุ้งเพชร  (  Rungpech  )  แปลว่า  สีรุ้งที่ปรากฏในเพชรพลอย

รุ้งลดา  (  Runglada  )  แปลว่า  เชื้อสายรุ้ง

รุ้งทิพย์  (  Rungthip  ,  Rungtip  )  แปลว่า  รุ้งเป็นของเทวดา

รุ้งทิพ  (  Runhthip  ,  Rungtip  )  แปลว่า   รุ้งสวรรค์

รุ้งลาวัณย์  (  Runglawan  )  แปลว่า  รุ้งงาม

รุ้งนภา  (  Rungnapa  )  แปลว่า  รุ้งกินน้ำ

รุ้งตะวัน  (  Rungtawan  )  แปลว่า  แสงเจ็ดสีแห่งดวงตะวัน

รุ้งเรขา  (  Rungrekha  )   แปลว่า  รุ้งงาม

รุ้งพัชรา  (  Rungpatchara  )  แปลว่า   สีรุ้งที่ปรากฏในเพชร

รุ้งพิมล  (  Rungpimol  )  แปลว่า  รุ้งงาม

รุ้งพัชรี  (  Rungpatcharee  )  แปลว่า  รุ้งเพชร

รุ้งกานต์  (  Rungkan  )  แปลว่า  รุ้งผู้เป็นที่รัก

รุ้งกานด์  (  Rungkan  )  แปลว่า  รุ้งผู้เป็นที่รัก

รุ้งลักขณา  (  Runglakkhana  )  แปลว่า  รุ้ง

รุ้งลักษณา  (  Runglaksana  )  แปลว่า  รุ้ง

รุ้งภัสรา  (  Rungpassara  )  แปลว่า  แสงสีรุ้ง

รุ้งรัตนา  (  Rungrattana  )  แปลว่า  รุ้งแก้ว

รุ้งวัลยา  (  Rungwanlaya  )  แปลว่า  เชื้อสายรุ้ง

รุ้งอาภา  (  Rungarpa  )  แปลว่า  รุ้งแห่งความงาม

รุ้งทิตา  (  Rungtita  )  แปลว่า  รุ้งอันรุ่งเรือง

รุ้งภัทรา  (  Rungpattra  )  แปลว่า  รุ้งงาม

รุ้งอุษา  (  Rungusa  )  แปลว่า  รุ้งยามเช้า

รุ้งวิภา  (  Rungwipa  )  แปลว่า  รัศมีรุ้ง

รุ้งมณี  (  Rungmanee  )  แปลว่า  รุ้งแก้ว

รุ้งรุจิรา  (  Rungrujira  )  แปลว่า  รุ้งรุ่งเรือง

รุ้งวัลลี  (  Rungwallee  )  แปลว่า  เชื้อสายรุ้ง

รุ้งประภา  (  Rungprapa  )  แปลว่า  แสงรุ้ง

รุ้งสุรีย์  (  Rungsuree  )  แปลว่า  รุ้งตะวัน

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีความหมายถึง " เพชร พลอย "

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

สะกดชื่อเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าน้ำ

ชื่อที่มีความหมายว่า พื้นดิน และ น้ำ

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์