ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย " ส " ตามเดือนเกิด

  ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย  "  ส  "  ตามเดือนเกิด  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ

ชื่อผู้ชาย  ดังนี้  อาทิ  เช่น

เกิดเดือน  สิงหาคม  "  สิ  "  มีชื่อผู้หญิงดังนี้

สินี  (  Sinee  )  แปลว่า  ผู้มีผิวขาว

สินีนาถ  (  Sineenat  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่พึ่ง

สินีณัฐ  (  Sineenat  )  แปลว่า  ผู้เป็นนักปราชญ์

สินีรัตน์  (  Sineerat  )  แปลว่า  นางแก้ว

สินีทิพ  (  Sineethip  ,  Sineetip  )  แปลว่า  นางสวรรค์

สินีทิพย์  (  Sineethip  ,  Sineetip  )  แปลว่า  นางเป็นของเทวดา

สินีกานต์  (  Sineekan  )  แปลว่า  นางผู้เป็นที่รัก

สินีกานด์  (  Sineekan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก

สินีภัทร์  (  Sineepat  )  แปลว่า  ผู้น่ารัก

สิรินาฏ  (  Sirinat  )  แปลว่า  ผู้เป็นมิ่งขวัญ

สิริลดา  (  Sirilada  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้เป็นมิ่งขวัญ

สิริพิชญา  (  Siripitchaya  )  แปลว่า  นักปราชญ์เป็นมิ่งขวัญ

สิริทิพ  (  Sirithip  ,  Siritip  )  แปลว่า  โชคลาภสวรรค์

สิริทิพย์  (  Sirithip  ,  Siritip  )  แปลว่า  โชคลาภเป็นของเทวดา

ชื่อผู้ชายอาทิ  เช่น

สิงห์  (  Sing  )  แปลว่า    สิงโต

สิงหา  (  Singha  )  แปลว่า  ชื่อเดือนสิงหาคม

สิทธิ์  (  Sit  )  แปลว่า  ความสำเร็จ

สิน  (  Sin  )  แปลว่า  เงิน     ทรัพย์

สิขร  (  Sikhorn  )  แปลว่า  ภูเขา

สิงขร  (  Singkhorn  )  แปลว่า  ภูเขา

สิงหราช  (  Singharach  )  แปลว่า  พญาราชสีห์

สิริ  (  Siri  )  แปลว่า  ความสง่า    โชคลาภ     มิ่งขวัญ

สิริศักดิ์  (  Sirisak  )  แปลว่า   ผู้มีโชคลาภเป็นที่พึ่ง

สิริชัย  (  Sirichai  )  แปลว่า     ผู้เป็นมิ่งขวัญแห่งการชนะ

สิริวุฒิ  (  Siriwut  )  แปลว่า  ผู้เจริญมีความสง่า

สิรวัจน์  (  Sirawaj  )  แปลว่า    ผู้กล่าวถ้อยคำยอดเยี่ยม

สิรพัฒน์  (  Sirapat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญที่สุด

สิรวัฒน์  (  Sirawat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญที่สุด

สิรชัย  (  Sirachai  )  แปลว่า  ผู้ชนะเลิศ

สิรไชย  (  Sirachai  )    แปลว่า  เจริญกว่าที่สุด

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " เพียง "

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า วิ