ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " เนือง "

  ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า  "  เนือง  "  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ผู้ชาย

ชื่อผู้หญิง  อาทิ  เช่น

เนืองนิตย์  (  Nuangnit  )  แปลว่า    เสมอ

เนืองนุช  (  Nuangnuch  )  แปลว่า    เสมอน้อง

เนื่องนิจ  (  Nuangnij  )  แปลว่า  ยั่งยืนเสมอ

เนืองกุล  (  Nuangkul  )  แปลว่า   เสมอเชื้อสาย

เนืองนาถ  (  Nuangnath  )  แปลว่า   ผู้เป็นที่พึ่งเสมอ

เนีองนาฏ  (  Nuangnat  )  แปลว่า  ผู้เสมอ

เนืองเนตร  (  Nuangnet  )  แปลว่า  ผู้มองเห็นเสมอ

เนืองลักษณ์  (  Nuanglak  )  แปลว่า  มีลักษณะเสมอ

ชื่อผู้ชาย  อาทิ  เช่น

เนือง  (  Nuang  )  แปลว่า  เสมอ     บ่อย

เนืองพันธุ์  (  Nuangpan  )  แปลว่า  ผู้มีเชื้อสายเสมอ

เนืองพงษ์  (  Nuangpong  )  แปลว่า  ผู้มีเชื้อสายเสมอ

เนืองพงศ์  (  Nuangpong  )  แปว่า  ผู้มีเชื้อสายเสมอ

เนืองกานต์  (  Nuangkan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักเสมอ

เนืองนาท  (  Nuangnat  )  แปลว่า    นับถือเสมอ

เนืองกรณ์  (  Nuangkorn  )  แปลว่า  ฉลาดเสมอ

เนืองณัฐ  (  Nuangnat  )  แปลว่า  ผู้รู้เสมอ

เนืองณัฏฐ์  (  Nuangnat  )  แปลว่า  ผู้รู้เสมอ

เนืองนัฐ  (  Nuangnat  )  แปลว่า  ผู้รู้เสมอ

เนืองนัฏฐ์  (  Nuangnat  )  แปลว่า  ผู้รู้เสมอ

เนืองถวัลย์  (  Nuangthawan  )  แปลว่า  เจริญเสมอ

เนืองภัทร์  (  Nuangpat  )  แปลว่า  น่ารักเสมอ

เนืองพัฒน์  (  Nuangpat  )  แปลว่า   ผู้มีความเจริญเสมอ

เนืองวุฒิ  (  Nuangwut  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญเสมอ

เนืองชัย  (  Nuangchai  )  แปลว่า  การชนะบ่อย

เนืองไชย  (  Nuangchai  )  แปลว่า   เจริญกว่าเสมอ

เนืองนัยน์  (  Nuangnai  )  แปลว่า  ผู้มองเห็นเสมอ

เนืองทัศน์  (  Nuangtas  )  แปลว่า  ผู้แลเห็นเสมอ

เนืองพร  (  Nuangporn  )  แปลว่า  ผู้นำสุขมาให้เสมอ

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีความหมายถึง " เพชร พลอย "

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

สะกดชื่อเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าน้ำ

ชื่อที่มีความหมายว่า พื้นดิน และ น้ำ

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์