ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย " พ " ตามเดือนเกิด

  ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย  "  พ  "  ตามเดือนเกิด  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ

ชื่อผู้ชาย  ดังนี้  อาทิ  เช่น  

เกิดเดือน  พฤษภาคม  และ  เดือน  พฤศจิกายน   "  พฤ  "

มีชื่อผู้หญิง  ดังนี้  อาทิ  เช่น

พฤกษา  (  Pruksa  )  แปลว่า    ต้นไม้

พฤกษานาฏ  (  Pruksanat  )  แปลว่า  ต้นไม้นาง

พฤกษาวดี  (  Pruksawadee  )  แปลว่า    ต้นไม้

พฤกษาวลี  (  Pruksawalee  )  แปลว่า  เชื้อสายไม้

พฤกษาภรณ์  (  Pruksaporn  )  แปลว่า  ผู้มีต้นไม้เป็นเครื่องประดับ

พฤกษากุล  (  Pruksakul  )  แปลว่า  เชื้อสายต้นไม้

ชื่อผู้ชาย  อาทิ  เช่น

พฤกษ์  (  Pruk  )  แปลว่า  ต้นไม้

พฤกษ์พงศ์  (  Prukpong  )  แปลว่า  เชื้อสายต้นไม้

พฤกษ์พงษ์  (  Prukpong  )  แปลว่า  เชื้อสายต้นไม้

พฤทธ์  (  Prut  )  แปลว่า  ฉลาด      ชำนาญ  

พฤทธิ์  (  Prut  )   แปลว่า  ความเจริญ     ความมั่งคั่ง

พฤษภ  (  Pruksop  )  แปลว่า  ชื่อกลุ่มดาวรูปโค

พฤศจิก  (  Pruksajik  )  แปลว่า  ชื่อกลุ่มดาวรูปแมงป่อง

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีความหมายถึง " เพชร พลอย "

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

สะกดชื่อเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่แปลว่าน้ำ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีความหมายว่า พื้นดิน และ น้ำ

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์