ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย " ก " ตามเดือนเกิด

  ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย  "  ก  "  ตามเดือนเกิด  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ

ชื่อผู้ชาย  ดังนี้  อาทิเช่น

เกิดเดือน  กุมภาพันธ์    " กุ  "  มีชื่อผู้หญิง  อาทิ  เช่น

กุสุมา  (  Kusuma  )   แปลว่า   ดอกคำ

กุสุมาวดี  (  Kusumawadee  )  แปลว่า  ดอกคำ

กุสุมาวลี  (  Kusumawalee  )  แปลว่า  เชื้อสายดอกคำ

กุหลาบ  (  Kulab  )  แปลว่า  ต้นไม้ชนิดหนึ่งมีดอกหอมก้านเป็นหนาม

กุลวดี  (  Kulwadee  )  แปลว่า  ผู้มีตระกูลดี

กุลกันยา  (  Kulkanya  )  แปลว่า  ผู้มีตระกูลดี

กุลนารี   (  Kulnaree  )  แปลว่า  นางผู้มีตระกูลดี

กุลนาฏ  (  Kullanat  )  แปลว่า  นางผู้มีตระกูลดี

กุลนุช  (  Kullanuch  )  แปลว่า  นุชผู้มีตระกูลดี

กุลลดา  (  Kullada  )  แปลว่า   เชื้อสายผู้มีตระกูลดี

กุลชนา  (  Kulchana  )  แปลว่า  ผู้มีตระกูลดี

กุลเรขา  (  Kulrekha  )  แปลว่า  เชื้อสายงาม

กุลทิพ  (  Kulthip  ,  Kultip  )  แปลว่า  สกุลสวรรค์

กุลทิพย์  (  Kulthip  ,  Kultip  )  แปลว่า  สกุลเป็นของเทวดา

กุลกัญญา  (  Kulkanya  )  แปลว่า  ผู้มีสกุลดี

กุลพัชร์  (  Kullapach  )  แปลว่า  เพชรในสกุล

กุลอนงค์  (  Kulanong  )  แปลว่า  นางผู้มีสกุล

กุณฑล  (  Kultol  )  แปลว่า  ตุ้มหู   กำไล

ชื่อผู้ชาย  อาทิ  เช่น

กุสุมภ์  (  Kusum  )  แปลว่า  ดอกคำ

กุล  (  Kul  )  แปลว่า  ตระกูล   สกุล    เชื้อสาย

กุลดิลก  (  Kuldilok  )  แปลว่า  มิ่งขวัญของตระกูล

กุศล  (  Kusol  )  แปลว่า  งาม   บุญ

กุลชาต  (  Kulchat  )  แปลว่า  ซึ่งเกิดในตระกูลดี

กุลชาติ  (  Kulchat  )  แปลว่า  ผู้ในตระกูลดี

กุลสิทธิ์  (  Kulsit  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความสำเร็จ

กุลณัฐ  (  Kullanat  )  แปลว่า   นักปราชญ์ผู้มีตระกูล

กุลณัฏฐ์  (  Kullanat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีสกุล

กุลพงษ์   (  Kullapong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีสกุล

กุลพงศ์  (  Kullapong  )   แปลว่า  เชื้อสายผู้มีสกุล

กุลเกียรติ  (  Kulkiat  )  แปลว่า  เชื้อสายมีชื่อเสียง

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " เพียง "

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า วิ