ชื่อที่แปลว่าน้ำ

     ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยวกับน้ำ  มีทั้งชื่อ ผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย   ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

วารุณี  (  Warunee  )   แปลว่า   เหล้า  , เทวีแห่งเหล้า

วาปี  (  Wapee  )   แปลว่า   หนองน้ำ

ชลาลัย  (  Chalalai  )   แปลว่า   ทะเล ,  แม่น้ำ

ชลาศัย  (  Chalasai  )   แปลว่า  บ่อ ,  สระ  , ทะเล ,  ปลา

ผาณิต (  Phanit  )  แปลว่า   น้ำอ้อย ,  น้ำตาล

วรรษา   (  Vassa  )   แปลว่า   ฤดูฝน ,  ปี

สายธาร   (  Sietan  )  แปลว่า   สายน้ำ

สายชล  (  Siechol  )   แปลว่า   สายน้ำ ,  น้ำ

เนียร   (  Nian  )   แปลว่า   น้ำ

มธุรส  (  Matueos  )   แปลว่า   น้ำผึ้งรสหวาน  , น้ำอ้อย

สุธารส  (  Sutaros  )   แปลว่า   น้ำชา

น้ำฝน   (  Namfon  )    แปลว่า   ฝน

น้ำทิพย์    (  Namtip  ,  Namthip  )   แปลว่า  น้ำเป็นของเทวดา ,  น้ำวิเศษ

น้ำมนต์   (   Nammon )  แปลว่า   น้ำศักดิ์สิทธิ์

น้ำหวาน  (  Namwarn  )  แปลว่า   น้ำเชื่อม ,  น้ำตาล  , น้ำอ้อย  , น้ำผึ้งรวง

สุวารี  (  Suwaree  )  แปลว่า  น้ำดี   ,  น้ำสะอาด

    ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

วารี    (  Waree  )   แปลว่า   น้ำ

ชล  (  Chol  )  แปลว่า   น้ำ   สายชล

ชลธาร  (  Chollatan  )   แปลว่า   ลำน้ำ  , ลำคลอง  ,  ทะเล

ชลธี (  Chollatee  )   แปลว่า   ทะเล

พิรุณ  (  Pirun  )    แปลว่า  ฝน ,  น้ำฝน

ยมนา   (  Yommana  )   แปลว่า   แม่น้ำใหญ่

ละหาน  (  Lahan  )  แปลว่า  ห้วงน้ำ

วรรษ   (  Vas  )   แปลว่า   ฝน  ,   ปี

วรุณ   (  Warun  )   แปลว่า   พระพิรุณ ,  เทวดาแห่งฝน

วัส    (  Vas  )  ,  วัสสะ   (  Vassa  )    แปลว่า   ฝน   ,    ปี

ธาร  (  Tan  )   แปลว่า   ลำน้ำ  , การทรงไว้ ,  การรับไว้

ธารา  (  Tara  )   แปลว่า  สายน้ำ ,  ลำธาร

นที  (  Tara  )   แปลว่า   แม่น้ำ

ชโลทร    (  Chalotorn  )   แปลว่า   แม่น้ำ   ทะเล  , ห้วงน้ำ  ,   ท้องน้ำ

สายนที  (  Sienatee  )   แปลว่า   สายน้ำ

สมุทร (  Samut  )    แปลว่า   ทะเล

เกษียร   (  Kasian  )   แปลว่า  น้ำนม

ตรังค์ (  Trang  )   แปลว่า   ลูกคลื่น

มหรรณพ   (  Mahannop  )   แปลว่า   ห้วงน้ำใหญ่  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์