ชื่อที่แปลว่าดอกไม้ 2

    ชื่อที่แปลเกี่ยวกับดอกไม้  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง   อาทิเช่น

กชกร  (  Kotchakorn  )  แปลว่า  ไหว้

กรกช  (  Korrakoch  )  แปลว่า   ไหว้

กมลทิพย์  (  Kamoltip  )  แปลว่า  บัวเป็นของเทวดา

พัชรกมล  (  Patcharakamol  )  แปลว่า  บัวแก้ว

รัตนกมล  (  Rattanakamol  )  แปลว่า  บัวแก้ว

ภัทรกมล  (  Pattarakamol  )  แปลว่า  บัวงาม
 
กรรณิกา   (  Kannika  )   แปลว่า   เครื่องประดับ  , ฝักบัว ,  ช่อฟ้า  ,ตุ้มหู  , ยอด

กรรณิการ์ (  Kannika  )    แปลว่า   พันธุ์ไม้ยืนต้น

กัณณิกา  (  Kanika  )    แปลว่า   กรรณิกา

จันทนา   (  Jantana  )   แปลว่า  ไม้พุ่มดอกหอม

จันทนาภรณ์  (  Jantanaporn  )  แปลว่า  มีดอกจันทนาเป็นเครื่องประดับ

จันทน์กะพ้อ (  Jankapor  )   แปลว่า   ไม้ต้นในตระกูลยางยูง  ดอกขาวๆหอม

ชงโค  (  Chongko  ,  Chongco  )   แปลว่า   ชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่ง

ชมนาด   (  Chommanad  )   แปลว่า   ชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่ง

ชมพู  (  Chompoo  )   แปลว่า   ไม้หว้า ,   สีแดงเจือขาว

ชมพู่  (  Chompoo  )   แปลว่า   ต้นไม้ชนิดหนึ่ง

นลิน  (  Nalin  )   แปลว่า   ดอกบัว

นลินี (  Nalinee  )   แปลว่า   หมู่ดอกบัว  ,  สระบัว

นิโลบล (  Nilobol  )    แปลว่า   บัวขาบ

บงกช  (  Bongkoch  )   แปลว่า   บัว

ทิพย์บงกช  (  Tipbongkoch  )  แปลว่า  บัวเป็นของเทวดา

ทิพย์จงกล  (  Tipjongkol  )  แปลว่า  บัวเป็นของเทวดา

นลินทิพย์  (  Nalintip  )  แปลว่า  บัวเป็นของเทวดา

จงกล  (  Jongkol  )    แปลว่า   ชื่อบัวชนิดหนึ่ง

จงกลนี   (  Jongkolnee  )   แปลว่า  ชื่อบัวดอกคล้ายบัวขม   มีเกสรซ้อนหลายชั้นแตกก้านต่อดอกแล้ว

มีดอกต่อกันสาม-  สี่ดอก

ปทุม   (  Patum  )    แปลว่า   บัวหลวง

ปทุมทิพย์  (  Patumtip  )  แปลว่า  บัวเป็นของเทวดา

ปัทมา (  Pattama  )   แปลว่า   บัวหลวง ดอกมีสีแดงมีกลิ่นหอมบานแต่เช้า  

ผกา  (  Phaka  )  แปลว่า  ดอกไม้

ผกาภรณ์  (  Phakaporn  )  แปลว่า  มีดอกไม้เป็นเครื่องประดับ

ผกาพร  (  Phakaporn  )  แปลว่า  ดอกไม้นำสุขมาให้

ผกาแก้ว  (  Phakakaeo  )  แปลว่า  ดอกไม้แก้ว

พฤกษา   (  Pruksa  )   แปลว่า  ต้นไม้

พฤกษาภรณ์  (  Pruksaporn  )  แปลว่า  มีต้นไม้เป็นเครื่องประดับ

เกสร  ( Kesorn  )    แปลว่า   ส่วนของดอกไม้สำหรับผสมพันธุ์   ขนคิ้ว  ผมคอ  สร้อยคอ  ( ม้าหรือสิงโต)

พิกุล   ( Pikul  )  แปลว่า  ต้นไม้ชนิดหนึ่ง  มีดอกเล็กๆมีกลิ่นหอม

พุทธรักษา (  Puttaraksa  )   แปลว่า   ชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่งเป็นกอ

มัลลิกา(  Mallika  )    แปลว่า  ดอกมะลิ

มัลลิกาพร  (  Mallikaporn  )  แปลว่า  ดอกมะลินำสุขมาให้

ชวนชม   (  Chuonchom  )   แปลว่า   ชื่อดอกไม้ชนิดหนึ่ง

วิรงรอง  (  Wirongrong  )   แปลว่า  ดอกพลับพลึง

มาลี (  Malee  )   แปลว่า   ดอกไม้

สุมาลี  (  Sumalee  )   แปลว่า   ดอกไม้   พวงดอกไม้   นางงาม

เฌอมาลย์  (  Chermal  )  แปลว่า  ต้นไม้

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

กช   (  Koch  )   แปลว่า   ดอกบัว

กมล (  Kamol  )   แปลว่า   บัว  ,   ใจ

โกมุท (  Komut  )    แปลว่า   บัวแดง

โกมล  (  Komol  )   แปลว่า   ดอกบัว

โกเมศ (  Komes  )    แปลว่า   ดอกบัว ,  บัว

โกสุม (  Kosum  )    แปลว่า  ดอกไม้

ขจร   (  Khajorn  )   แปลว่า   ชื่อพันธุ์ไม้ ,  ฟุ้งไป  , กำจร

ปัทม์  (  Pat  )  แปลว่า  บัวหลวง

จันทน์   (  Jan  )   แปลว่า   ชื่อต้นไม้หอม

ชาตบุษย์ (  Chattabut  )   แปลว่า   ชื่อบัวชนิดหนึ่ง

เฌอ   (  Cher  )   แปลว่า   ต้นไม้

พฤกษ์ (  Pruk  )   แปลว่า  ต้นไม้

มาลา (  Mala  )   แปลว่า   พวงดอกไม้ ,  ระเบียบ  , หมวก

มาลย์ (  Mal  )   แปลว่า   ดอกไม้  ,  ดอกไม้ที่ร้อยเป็นพวง

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์