ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า บังอร

       ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า บังอร  มีดังนี้  อาทิเช่น  

บังอร  (  Bang-orn  )  แปลว่า  นาง  ,  ผู้หญิง  

บังอรกุล  (  Bangornkul  ,  Bangornkun  )  แปลว่า  นางผู้เป็นเชื้อสาย  ,  เชื้อสายนาง  

บังอรนภา  (  Bangornnapa  )  แปลว่า  นางฟ้า  

บังอรนาถ  (  Bangornnath  )  แปลว่า  นางผู้เป็นที่พึ่ง  

บังอรมณี  (  Bangornmanee  )  แปลว่า  นางแก้ว  

บังอรรัตน์  (  Bangornrat  )  แปลว่า  นางแก้ว  

เครือบังอร  (  Kruabangorn  )  แปลว่า  นางผู้เป็นเชื้อสาย  ,  เชื้อสายนาง  

ลดาบังอร  (  Ladabangorn  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายนาง  ,  เชื้อสายนาง  

วัลยาบังอร  (  Wanlayabangorn  )  แปลว่า  นางผู้เป็นเชื้อสาย  

เกตุบังอร  (  Ketbangorn  )  แปลว่า  นางผู้มีความรุ่งเรือง  

จิรบังอร  (  Jirabangorn  )  แปลว่า  นางผู้ยั่งยืน  

จิตราบังอร  (  Jittrabangorn  )  แปลว่า  นางผู้งดงาม  

จารุบังอร  (  Jarubangorn  )  แปลว่า  นางผู้น่ารัก  ,  นางงาม  

ชไมบังอร  (  Chamaibangorn  )  แปลว่า  นางทั้งคู่  

ชุติบังอร  (  Chutibangorn  )  แปลว่า  นางผู้มีความรุ่งเรือง  

ดนุบังอร  (  Danubangorn  )  แปลว่า  ฉันผู้หญิง  

ดุจบังอร  (  Dujbangorn  )  แปลว่า  เหมือนนาง  

พิมพ์บังอร  (  Pimbangorn  )  แปลว่า  รูปนาง  ,  แบบนาง  

พิศบังอร  (  Pisbangorn  )  แปลว่า  นางงาม  

ทิพย์บังอร  (  Thipbangorn  ,  Tipbangorn  )  แปลว่า  นางเป็นของเทวดา  

ทิชาบังอร  (  Tichabangorn  )  แปลว่า  นางผู้เกิดสองหน  

ธัญบังอร  (  Tanyabangorn  )  แปลว่า  นางผู้รุ่งเรือง  

รุจิราบังอร  (  Rujirabangorn  )  แปลว่า  นางผู้รุ่งเรือง  

บุญบังอร  (  Bunbangorn  )  แปลว่า  นางผู้มีความดี  

ประไพบังอร  (  Prapaibangorn  )  แปลว่า  นางงาม  

พิมลบังอร  (  Pimolbangorn  )  แปลว่า  นางงาม  

พิไลบังอร  (  Pilaibangorn  )  แปลว่า  นางงาม  

วิมลบังอร  (  Wimolbangorn  ,  Wimonbangorn  )  แปลว่า  นางงาม  

วิไลบังอร  (  Wilaibangorn  )  แปลว่า  นางงาม  

ประภาบังอร  (  Prapabangorn  )  แปลว่า  นางผู้มีแสงสว่าง  

อาภาบังอร  (  Arpabangorn  )  แปลว่า  นางผู้มีแสงสว่าง  

ศศิบังอร  (  Sasibangorn  )  แปลว่า  นางงามดั่งจันทร์  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์