ชื่อผู้หญิงมีคำว่าผกา

         ชื่อผู้หญิงมีคำว่า ผกา  มีดังนี้  อาทิเช่น  

ผกา  (  Phaka  )  แปลว่า  ดอกไม้  

ผกากุล  (  Phakakul  )  แปลว่า  เชื้อสายดอกไม้  

ผกาพันธุ์  (  Phakapan  )  แปลว่า  เชื้อสายดอกไม้  

ผกาลดา  (  Phakalada  )  แปลว่า  เชื้อสายดอกไม้  , เครือเถาดอกไม้  

ผกาวัลย์  (  Phakawal  ,  Phakawan  )  แปลว่า  เชื้อสายดอกไม้  ,  เครือเถาดอกไม้  

ผกาวัลยา  (  Phakawanlaya  )  แปลว่า  เชื้อสายดอกไม้  ,  เครือเถาดอกไม้  

ผกาวัลลี  (  Phakawanlee  )  แปลว่า  เชื้อสายดอกไม้  ,  เครือเถาดอกไม้  

ผกาทิพย์  (  Phakatip  ,  Phakathip  )  แปลว่า  ดอกไม้เป็นของเทวดา  

ผกาพรรณ  (  Phakapan  )  แปลว่า  ดอกไม้แห่งความงาม  

ผกาพิมล  (  Phakapimol  ,Phakapimon  )  แปลว่า  ดอกไม้งาม  

ผกาวรรณ  (  Phakawan  )  แปลว่า  ดอกไม้แห่งความงาม  

ผกาวิมล  (  Phakawimol  ,  Phakawimon  )  แปลว่า  ดอกไม้งาม  

ผกาเรข  (  Phakarekh  )  แปลว่า  ดอกไม้งาม  

ผกาลาวัณย์   (  Phakalawan  )  แปลว่า  ดอกไม้งาม  

ผกาลักษณ์  (  Phakalak  )  แปลว่า  ดอกไม้ที่มีลักษณะดี  

ผการำไพ  (  Phakarampai  )  แปลว่า  ดอกไม้ตะวัน  

ผกาเรณู  (  Phakarenoo  )  แปลว่า  ละอองดอกไม้  

ผกาภรณ์  (  Phakaporn  )  แปลว่า  ผู้มีดอกไม้เป็นเครื่องประดับ  

ผกามณี  (  Phakamanee  )  แปลว่า  ดอกไม้เพชร  

ผการัตน์  (  Phakarat  )  แปลว่า  ดอกไม้เพชร  ,  ดอกไม้แก้ว  

ผกาพัชร์  (  Phakapach  ,  Phakapat  )  แปลว่า  ดอกไม้เพชร  

ผกามรกต  (  Phakamorrakot  )  แปลว่า  ดอกไม้พลอยสีเขียว  

ผกาทับทิม  (  Phakataptim  )  แปลว่า  ดอกไม้พลอยสีแดง  

ผกาไพลิน  (  Phakapailin  )  แปลว่า  ดอกไม้พลอยสีน้ำเงิน  

ผกาวลัย  (  Phakawalai  )  แปลว่า  กำไลดอกไม้  

วลัยผกา  (  Walaiphaka  )  แปลว่า  กำไลดอกไม้  

จุฑาผกา  (  Jutaphaka  )  แปลว่า  มงกุฎดอกไม้  

จารุผกา  (  Jaruphaka  )  แปลว่า  ดอกไม้งาม  

ประไพผกา  (  Prapaiphaka  )  แปลว่า  ดอกไม้งาม  

พิมลผกา  (  Pimolphaka  ,  Pimonphaka  )  แปลว่า  ดอกไม้งาม  

พิไลผกา  (  Pilaiphaka  )  แปลว่า  ดอกไม้งาม  

พิสุทธิผกา  (  Pisuttiphaka  )  แปลว่า  ดอกไม้งาม  

วิมลผกา  (  Wimolphaka  ,  Wimonphaka  )  แปลว่า  ดอกไม้งาม  

วิไลผกา  (  Wilaiphaka  )  แปลว่า  ดอกไม้งาม  

วิสุทธิผกา  (  Wisuttiphaka  )  แปลว่า  ดอกไม้งาม  

รุจิระผกา  (  Rujiraphaka  )  แปลว่า  ดอกไม้งาม  

รุจิราผกา  (  Rujiraphaka  )  แปลว่า  ดอกไม้งาม  

รุจิผกา  (  Rujiphaka  )  แปลว่า  ดอกไม้แห่งความงาม  

โศภิษฐ์ผกา  (  Sopisphaka  )  แปลว่า  ดอกไม้งามยิ่ง  

ศิริผกา  (  Siriphaka  )  แปลว่า  ดอกไม้แห่งความงาม  

สิริผกา  (  Siriphaka  )  แปลว่า  ดอกไม้แห่งความงาม  

ดุจผกา  (  Dujphaka  )  แปลว่า  เหมือนดอกไม้  

เพียงผกา  (  Piangphaka  )  แปลว่า  เหมือนดอกไม้  

พิมพ์ผกา  (  Pimphaka  )  แปลว่า  รูปดอกไม้  ,  แบบดอกไม้  

เพ็ญผกา  (  Penphaka  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยดอกไม้    

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์