ชื่อผู้หญิงพยางค์เดียว

     ชื่อผู้หญิงพยางค์เดียว มีดังนี้  อาทิเช่น  

กรอง  (  Krong  )  แปลว่า  กำไล  ,  ร้อย , ถัก  ,  ทอ  

กันย์  (  Kan  )  แปลว่า  นางงาม  ,  สาวน้อย  

กาญจน์  (  Kan  )  แปลว่า  ทอง  

เกตุ  (  Ket  )  แปลว่า  ความรุ่งเรือง  

เกศ  (  Kes  )  แปลว่า  ผม  

กุล  (  Kul  ,  Kun  )  แปลว่า  เชื้อสาย  

ขวัญ  (  Khwan  )  แปลว่า  ความดี  ,  ความเจริญ  

เครือ  (  Krua  )  แปลว่า  เชื้อสาย  

แคล้ว  (  Klaeo  )  แปลว่า  คลาด  ,  รอดไป  ,  พ้นไป  

เคลื่อน  (  Kluan  )  แปลว่า  เลื่อนไป  

จง  (  Jong  )  แปลว่า  ตั้งใจ  

เจิม  (  Jerm  )  แปลว่า  เฉลิมขวัญ  

จันทร์  (  Jan  )  แปลว่า  ดวงจันทร์  

จิต  (  Jit  )  แปลว่า  ใจ  

จิตต์  (  Jit  )  แปลว่า  จิต  ,  ใจ  

จิตร  (  Jit  )  แปลว่า  งดงาม  ,  การวาดเขียน  

จินต์  (  Jin  )  แปลว่า  คิด  

ณัฐ  (  Nat  )  แปลว่า  นักปราชญ์  

ดาว  (  Dao  )  แปลว่า  ดวงดาว  

ดุจ  (  Duj  )  แปลว่า  เหมือน  ,  คล้าย  

ทิพ  (  Tip  ,  Thip  )  แปลว่า  วัน  ,  สวรรค์  ,  ชั้นฟ้า  

ทิพย์  (  Tip  ,  Thip  )  แปลว่า  เป็นของเทวดา  

นง  (  Nong  )  แปลว่า  นาง  ,  ผู้หญิง  

นันท์  (  Nan  )  แปลว่า  ความยินดี  

นาถ  (  Nath  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่พึ่ง  

นาฏ  (  Nat  )  แปลว่า  นาง  ,  ผู้หญิง  

นิจ  (  Nij  ,  Nit  )  แปลว่า    เสมอ  ,  ยั่งยืน  ,  เที่ยง  

นิล  (  Nil  ,  Nin  )  แปลว่า  พลอยสีดำ  

นุช  (  Nuch  )  แปลว่า  น้อง  

เนตร  (  Net  )  แปลว่า  ดวงตา  ,  ตา  

นัฐ  (  Nat  )  แปลว่า  นักปราชญ์  

ปราง  (  Prang  )  แปลว่า  แก้ม  ,  มะปราง  

พันธุ์  (  Pan  )  แปลว่า  เชื้อสาย  

พรรณ  (  Pan  )  แปลว่า  ความงาม  

พร  (  Porn  )  แปลว่า  คำแสดงความปรารถนาดี  

พัชร์  (  Pach  )  แปลว่า  เพชร  

พิมพ์  (  Pim  )  แปลว่า  รูป  ,  แบบ  

พิศ  (  Pis  )  แปลว่า  แลดู  

พิชญ์  (  Pich  )  แปลว่า  นักปราชญ์  

พิทย์  (  Pit  )  แปลว่า  ความรู้  

เพียง  (  Piang  )  แปลว่า  เหมือน  

เพ็ญ  (  Pen  )  แปลว่า  เต็มไปด้วย  

เพชร  (  Pech  )  แปลว่า  พลอยสีใสมีน้ำแวววาวเป็นสีรุ้ง  

ภัสร์  (  Pas  )  แปลว่า  รุ่งเรือง  ,  แสงสว่าง  

ภรณ์  (  Porn  )  แปลว่า  เครื่องประดับ  

มาศ  (  Mas  )  แปลว่า  ทอง  

มาส  (  Mas  )  แปลว่า  ดวงจันทร์  

รัตน์  (  Rat  )  แปลว่า  แก้ว  ,  เพชร  

วรรณ  (  Wan  )  แปลว่า  ความงาม  

วัลย์  (  Wan ,  Wal  )  แปลว่า  เชื้อสาย  ,  เครือเถา  

สุ  (  Su  )  แปลว่า  งาม  ,  ดี  

อร  (  Orn  )  แปลว่า  นาง  ,  งาม  ,  สวย  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์