ชื่อที่มีตัว ฤ

      ชื่อที่มีตัว ฤ  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง   อาทิเช่น

ฤทัย  (  Rutai  )  แปลว่า  ใจ

หฤทัย  (  Harutai  )  แปลว่า  ใจ

ดวงฤทัย  (  Duongrutai  )  แปลว่า  ดวงใจ  ,  ผู้เป็นที่รัก

ดวงหฤทัย  (  Duongharutai  )  แปลว่า  ดวงใจ  ,  ผู้เป็นที่รัก

ฤดี  (  Rudee  )  แปลว่า  ความยินดี

ดวงฤดี  (  Duongrudee  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดี

ขวัญฤดี  (  Khwanrudee  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดีในความเจริญ

ขวัญฤทัย  (  Khwanrutai  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญแห่งใจ

ขวัญหฤทัย  (  Khwanharutai  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญแห่งใจ

ฤทัยลดา  (  Rutailada  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายแห่งใจ

โศภิตฤทัย  (  Sopitrutai  )  แปลว่า  ผู้มีใจงาม

โสภิตฤทัย  (  Sopitrutai  )  แปลว่า  ผู้มีใจงาม

   ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

ฤทธิ์  (  Rit  )  แปลว่า   อำนาจ

ศิรฤทธิ์  (  Sirarit  )  แปลว่า  ผู้มีอำนาจที่สุด

ศิริฤทธิ์  (  Siririt  )   แปลว่า  ผู้มีความสง่าและมีอำนาจ

สุรฤทธิ์  (  Surarit  )  แปลว่า  อำนาจแห่งผู้กล้า

ณัฐฤทธิ์  (  Nattarit  )  แปลว่า  อำนาจแห่งนักปราชญ์

ณัฏฐฤทธิ์  (  Nattarit  )  แปลว่า  อำนาจแห่งนักปราชญ์

พีรฤทธิ์  (  Peerarit  )  แปลว่า  อำนาจแห่งผู้กล้า

ธีรฤทธิ์  (  Teerarit  )  แปลว่า  อำนาจแห่งนักปราชญ์

ณรงค์ฤทธิ์  (  Narongrit  )  แปลว่า  อำนาจแห่งการรบ

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์