ชื่อที่ขึ้นต้นด้วย ญ , ย

     ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย  ญ  หรือ  ย  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อ  ผู้ชาย

ดังนี้

    ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

ญาดา  (  Yada  )  แปลว่า  นักปราชญ์

ญาดามณี  (  Yadamanee  )  แปลว่า  แก้วแห่งนักปราชญ์

ญาดาภรณ์  (  Yadaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับแห่งนักปราชญ์

ญาดารัตน์  (  Yadarat  )  แปลว่า  แก้วแห่งนักปราชญ์

ญาดาสินี  (  Yadasinee  )  แปลว่า  ผู้เป็นนักปราชญ์

ญาดานาฏ  (  Yadanat  )  แปลว่า  ผู้เป็นนักปราชญ์

ญาดานาถ  (  Yadanat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เป็นที่พึ่ง

ญาตา  (  Yata  )  แปลว่า  นักปราชญ์

ญาณี  (  Yanee  )  แปลว่า  นักปราชญ์

ญาณีนุช  (  Yaneenuch  )  แปลว่า  น้องผู้เป็นนักปราชญ์

ญาณีรัตน์  (  Yaneerat  )  แปลว่า  แก้วแห่งนักปราชญ์

ยลดา  (  Yonlada  )  แปลว่า  มองดู  ,  น่ามอง

ยลมณี  (  Yonmanee  )  แปลว่า  เพชรงาม

ยุพา  (  Yupa  )  แปลว่า  หญิงสาว

ยุพยง  (  Yubpayong  )  แปลว่า  หญิงสวย

ยุพเยาว์  (  Yubpayao  )  แปลว่า  นางงาม

ยุพเรศ  (  Yubpares  )  แปลว่า  หญิงสาวสวย

ยุพดี  (  Yubpadee  )  แปลว่า  หญิงสาว

ยุพาพิน  (  Yupapin  )  แปลว่า  หญิงสาว

ยุวดี  (  Yuwadee  )  แปลว่า  หญิงสาว

เยาวมาลย์  (  Yaowamal  )  แปลว่า  หญิงสาวสวย

เยาวเรศ  (  Yaowares  )  แปลว่า  หญิงสาวสวย

เยาวพา  (  Yaowapa  )  แปลว่า  หญิงสาวสวย

เยาวลักษณ์  (  Yaowalak  )  แปลว่า  หญิงสวย

โยทะกา  (  Yotaka  )  แปลว่า  ชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่ง

เยาว์ฺ  (  Yao  )  แปลว่า  สาว  ,  อ่อน

    ชื่อผู้ชาย   อาทิเช่น

ญาณ  (  Yan  )  แปลว่า  ความรู้  ,  ปัญญา

ญาณพงศ์  (  Yannapong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีปัญญา

ญาณพงษ์  (  Yannapong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีปัญญา

ญาณวงศ์  (  Yannawong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีปัญญา

ญาณวงษ์  (  Yannawong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีปัญญา

ญาณพัฒน์  (  Yannapat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญด้วยปัญญา

ญาณวัฒน์  (  Yannawat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญด้วยปัญญา

ยศ  (  Yos  )  แปลว่า    เกียรติคุณ

ยุทธ  (  Yut  )  แปลว่า  สงคราม

ยุทธ์  (  Yut  )  แปลว่า  สงคราม

ยุทธภูมิ  (  Yuttapoom  )  แปลว่า  สนามรบ

ยมนา  (  Yommana  )  แปลว่า  แม่น้ำใหญ่

ยรรยง  (  Yanyong  )  แปลว่า  งามสง่า

โยธา  (  Yota  )  แปลว่า  งานที่ทำด้วยกำลังกาย

โยธิน  (  Yotin  )  แปลว่า  นักรบ

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พนา

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า ธาร

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ