ชื่อที่มีตัว ท หรือ ธ พยางค์เดียว

    ชื่อที่มีตัว  ท  หรือ  ธ  พยางค์เดียว  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย
 ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

ทิพ   (  Tip  ,  Thip   )  แปลว่า  สวรรค์  ,  วัน

ทิพย์  (  Tip  ,  Thip  )  แปลว่า  เป็นของเทวดา

ทิม  (  Tim  )  แปลว่า  ห้องแถวสำหรับพัและไว้ของในพระราชวัง

ธาร  (  Tan  )  แปลว่า  ลำน้ำ

 ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

ทรง  (  Song  )  แปลว่า  รูปร่าง  ,  มี

ทรวง  (  Suong  )  แปลว่า  อก

ทรัพย์  (  Sap  )  แปลว่า  วัตถุมีค่า

ทศ  (  Tos  )  แปลว่า  สิบ

ทัด  (  Tad  )  แปลว่า  เสมอ  ,  เท่าเทียม

ทัน  (  Tan  )  แปลว่า  ถึง  ,  เทียม

ทัศ  (  Tas  )  แปลว่า  สิบ  ,  ครบ

ทัศน์  (  Tas  )  แปลว่า  ความเห็น  ,  สิ่งที่เห็น

ทิน  (  Tin  )  แปลว่า  วัน

ทิว  (  Tiw  ,  Tiv  )  แปลว่า  แถว  ,  แนว

ทีป  (  Teep   )  แปลว่า  แสงไฟ  ,  เกาะ

ทูน  (  Toon  )  แปลว่า  เอาของวางบนศีรษะ

ทูล  (  Tool  )  แปลว่า  บอก  ,  กล่าว

เทพ  (  Tep  )  แปลว่า  เทวดา

เทิด  (  Terd  )  แปลว่า  เชิด  ,  ชูไว้

เที่ยง  (  Tiang  )  แปลว่า  ตรง  ,  แน่นอน

เทียน  (  Tian  )  แปลว่า  เครื่องตามไฟที่ทำด้วยขี้ผึ้งหือไข

เทียม  (  Tiam  )  แปลว่า  เสมอ  ,  เท่า  ,  ไม่แท้

เทียบ  (  Tiab  )  แปลว่า  จัด  ,  แต่ง

แท้  (  Tae  )  แปลว่า  จริง  ,  แน่

แทน  (  Taen  )  แปลว่า  เปลี่ยน

ไท  (  Tai  )  แปลว่า  ผู้เป็นใหญ่

ธง  (  Tong  )  แปลว่า  ผืนผ้า

ธร  (  Torn  )  แปลว่า  ถือไว้  ,  การยึดไว้

ธรณ์  (  Torn  )  แปลว่า  การถือไว้  ,  การทรงไว้  

ธรรม  (  Tam  )  แปลว่า  คุณความดี

ธัช  (  Tach  )  แปลว่า  ธง

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พนา

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่มีคำว่า ธาร

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ